Mevzuat Takip Sistemi  Mevzuat Haberleri
  23 Şubat 2017 Tarihli ve 29988 Sayılı Resmî Gazete Devamı »
  2657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre maaş alan Devlet memurlarına her ay yapılan ek ödemenin oranı, bazı unvanlardaki memurlar için memuriyetleri süresince değişmemektedir. Devamı »
  Emekli ödenecek kıdem tazminatı çalışma başladığı ikinci dönem üzerinden hesaplanıyor. Devamı »
  Özelleştirme uygulamaları sonucunda iş sözleşmeleri sona eren işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel (4/C) statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin hususları düzenleyen Esaslarda bazı değişiklikler yapıldı. Devamı »
  22 Şubat 2017 Tarihli ve 29987 Sayılı Resmî Gazete Devamı »