Mevzuat Takip Sistemi  Mevzuat Haberleri
  16 Ocak 2018 Tarihli ve 30303 Sayılı Resmî Gazete Devamı »
  15 Ocak 2018 Tarihli ve 30302 Sayılı Resmî Gazete Devamı »
  696 sayılı KHK'nin alt işveren işçileri ile ilgili yaptığı düzenlemenin doğal sonuçlarından biri de, hemen hemen bütün il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin birer şirketinin olması gibi bir zorunluluğun ortaya çıkmasıdır. Böyle bir durumda da, bu şirketlerin nasıl kurulacağı ile bu şirketlere alınacak işçilerin alınma usulleri ve alımlarda uyulacak sınırlamaların neler olacağı karşımızda cevap bekleyen hususlar olarak durmaktadır. Devamı »
  14 Ocak 2018 Tarihli ve 30301 Sayılı Resmî Gazete Devamı »
  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ye eklenen ek 20 nci madde gereğince, Şirketi bulunmayan mahalli idarelerce kurulacak şirketlere ilişkin işlemlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin bir genelge yayınladı... Devamı »