Mevzuat Takip Sistemi  Mevzuat Haberleri
  Bursa’da imar planı bulunan alanlarda plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bursa İmar Yönetmeliği, dünkü (27.05.2018) Resmi Gazete’de yayımlandı. Devamı »
  28 Mayıs 2018 Tarihli ve 30434 Sayılı Resmî Gazete Devamı »
  27 Mayıs 2018 Tarihli ve 30433 Sayılı Resmî Gazete Devamı »
  Yazarımız Halil Memiş, Sulama Birlikleri Kanununda 7139 sayılı Kanun ile sulama birliklerinin feshine ilişkin yapılan düzenlemeler ve bazı sonuçları üzerinde değerlendirmeler yapmıştır. Devamı »
  18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici bir madde (geçici madde 16) ile imara aykırı yapılar ile ilgili olarak getirilen yeni imar affını tüm detaylarıyla Gazi SERT yazdı. Devamı »