Mevzuat Takip Sistemi  Mevzuat Haberleri
  26 Mayıs 2017 Tarihli ve 30077 Sayılı Resmî Gazete Devamı »
  25 Mayıs 2017 Tarihli ve 30076 Sayılı Resmî Gazete Devamı »
  Kamu yönetimi anlayışı; kurumların amaçlarını en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için yöneticilerin hesap verme sorumluluğunu ön plana çıkarmıştır. Bu anlayışın bir gereği olarak kamu kurumları, görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri muhtemel risklerini bilmek, bunları değerlendirmek, risklere karşı mücadele etmek, gelişmeleri izlemek, yani risk yönetimini, etkin yönetim anlayışının bir unsuru olarak benimsemek ve uygulamak durumundadır. Devamı »
  24 Mayıs 2017 Tarihli ve 30075 Sayılı Resmî Gazete Devamı »
  Memurların mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınan unsurlardan birisi de taban aylıktır. Devamı »