Mevzuat Takip Sistemi112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
İçişleri Bakanlığı
Açıklama: Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde valiliğe bağlı olarak kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde kurulan acil çağrı merkezlerinin işleyişine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Mevzuat Tarihi: 16.05.2014

Yorumlar