Mevzuat Takip SistemiKamu Haznedarlığı Genel Tebliği
Hazine Müsteşarlığı
Açıklama: Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Mevzuat Tarihi: 08.12.2016

Yorumlar