Mevzuat Takip SistemiYapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı İle İlgili Yönetmelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Açıklama: Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tarım ve orman araçlarının yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere; tarım ve orman araçları ile bu araçların sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerinin onayı ve piyasa gözetimi için, tasarım, yapım ve montaj gereklilikleri ile ilgili ayrıntılı teknik şartları ve test prosedürlerini, teknik servislerin değerlendirilmesi için kriterler ve performans standartları ve tamir ve bakım bilgilerine erişmeye dair teknik şartnameleri, ürünün uygunluğuna ve sanal teste, tip onay prosedürlerine ilişkin detaylandırılmış düzenlemeleri ve koşulları belirlemektir.
Mevzuat Tarihi: 28.12.2016

Yorumlar