Mevzuat Takip SistemiZararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Açıklama: Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını temin etmek üzere, bazı tehlikeli maddelerin veya madde gruplarının kendi başına üretimi ve kullanımı, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ile bunların piyasaya arzına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
Mevzuat Tarihi: 26.12.2008

Yorumlar