Mevzuat Takip Sistemiİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/4)
Ekonomi Bakanlığı
Açıklama: Bu Tebliğin amacı, Kümaş Manyezit Sanayi Anonim Şirketi ve Haznedar Refrakter Sanayi Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri Anonim Şirketi ile Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla Sanayii Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6902.10.00.10.11, 6902.10.00.10.12, 6902.10.00.10.13 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları” ve 6815.91 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Mevzuat Tarihi: 02.03.2018

Yorumlar