Mevzuat Takip Sistemiİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)
Ekonomi Bakanlığı
Açıklama: Bu Tebliğin amacı, 24/3/2017 tarihli ve 30017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9) ile Almanya Federal Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı menşeli 2836.99.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “sodyum perkarbonatlar”ın ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Mevzuat Tarihi: 02.03.2018

Yorumlar