Mevzuat Takip Sistemi2006 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Tebliği (Seri No: 2006/1)
Sosyal Güvenlik Kurumu
Açıklama: Bu Tebliğ, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 123 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Kurum Yönetim Kurulu’nun 10/3/2005 tarihli ve XVII/257 sayılı Kararı üzerine hazırlanmış ve Kurum Yönetim Kurulu’nun 2/5/2006 tarihli ve XVII/203 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.
Mevzuat Tarihi: 30.05.2006

Yorumlar