Mevzuat Takip Sistemi2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Hurda Satışı 23.02.2018

Hocam; kurumumuza ait atıl durumda hurda malzeme satışı ihalesi yapmak istiyoruz. Şartnamede İhaleye toplam hurda miktarı üzerinden değil de kg birim bedeli üzerinden (kilosu 0,50 TL gibi) çıkılması sorun teşkil eder mi? İhaleyi alan kişi, belediyemiz yetkililerince tartılacak kantar fişiyle beraber ihale bedeli üzerinden hesabını yapacak ve bedelini ödeyecek gibi. Yoksa toplam hurda miktarını da yazmak durumunda mıyız?

» Güneş Enerji Sistemi Yaptırılması 21.02.2018

Sayın Hocam, Güneş enerji sistemini kurmak istiyoruz. Mali sıkıntılar bütçemizi zorladığından yapamıyoruz. Belediye bütçesinden para çıkmadan yer teminini belediyemizce sağlamak üzere ve meclis kararı alarak 2886 sayılı Kanuna göre yap işlet devret modeli ile ve işletmenin gelirinden pay alarak ihale yapabilir miyiz?

» Kira bedelinin indirilmesi 20.02.2018

35 yıldır belediyenin kiracısı olan vatandaş 3 yılda bir ihaleye girerek mevcut yeri tekrar kiralamaktadır. 2017 ve 2018 kira oranlarının yüksek olduğunu ödeme güçlüğü çektiği işlerinin durgun olduğunu belirterek kiralarda indirim talep etmektedir. Meclis kararı veya mahkeme kararı ile indirim yapılabilir mi? İyi çalişmalar

» Siyasi Parti Teşkilatlarının Kiralama İhalesine Girmesi Hk. 20.02.2018

Hocam; Belediyemiz AK Parti belediyesi. AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Belediyemize ait bir yer kiralanmak isteniyor. 1- İhale süreci herhangi bir sakınca veya olumsuzluk durumu teşkil eder mi? 2- Katılacak kişide hangi evrakları arayacağız. (Parti kararı , yetki kararı, imza sirküsü vs..) 3- Parti olarak ihaleye girebilir mi? 4- Belediye Başkanın AK Parti üyeliğinin bulunması ihalede sorun yaratır mı?

» Kira işlemleri 11.02.2018

Kira sözleşme süresi sona eren iş yerlerinin yeniden kiraya verilmesine ilişkin Kira İhalelerine ait ihale şartnamelerinde, isteklilerden istenilen belgeler arasında "Belediyemize vergi,resim ,harç, su, kira vb. mükellefiyetlerinden dolayı borcu olmadığına dair" belge ibrazı istenilmektedir. Borcu olan bazı kiracılar ya eşini ya da dostunu ihaleye sokarak sözleşmeyi yenilemekte ve iş yerini o kişi üzerinden kullanmaktadır. Bu durumda kira sözleşmesi farlı kişi adına iken işletmeci farklı kişi olmaktadır. Bu yöntem usul haline geldiğinden düzeltilmesi hususunda bir çare bulamadık. Şartnameye veya sözleşmeye bu durumu engelleyici nasıl bir hüküm koyabiliriz husunda tereddütte kaldık. Sizin herhangi bir öneriniz olabilir mi?

» Taşınmaz satışında ihale usulü ve ilanlar hk. 07.02.2018

İyi günler... Belediyemizce yaptırılan iş merkezi içerisinde bulunan 41 adet işyeri 2886 sayılı D.İ.K. 45. md. göre satışı gerçekleştirilecektir. Ancak bunlardan 2 adet işyerinin muhammen bedelleri açık teklif limitini aşmaktadır. Bunlarda aynı usulle 2886 sayılı D.İ.K. 45. md. göre satışı yapılabilir mi? 2- Satışı yapılacak bu işyerlerinin gazeteye vereceğimiz ilanları tek seferde verip tarihlerini ve saatlerini belirterek değişik tarihlerde satış işlemlerini gerçekleştirebilir miyiz? 

» Kiranın düşürülmesi 07.02.2018

İyi günler. Belediyemize ait bir iş yeri 3 yıllığına kiraya verilmiştir. Birinci yılın sonunda kiracı kira miktarının yüksek olduğunu beyan ederek iş yerini boşaltmadan kirasını düşürülmesini istemektedir. Ne gibi bir yol izleyebiliriz?

» Sözleşme devri ve kira bedeli 31.01.2018

Kurumumuzca yapılan kiralama ihalesi idari sözleşmesinde; "8. madde de: Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez" denilmektedir. İlgili madde Kiracı sağlık sebeplerinden dolayı kiralama sözleşmesini eşinin adına devretmek istemektedir. Uygun mudur? Encümen kararı ile sözleşmeyi eşinin üzerine devredebilir miyiz?

İkinci bir soru; Meclis kararına istinaden 10 yıllık kiralama yapılmış olup, kiracı 10 yıllık kira bedelini şimdiden ihale bedeli üzerinden peşin vermek istiyor. Her yıl artan kira oranlarını da gözardı etmeksizin kamu zararına sebep olur mu? Yoksa aylık veya yıllık bedel üzerinden mi kiralamak uygundur?

» Kredi kartı ile geçici teminat yatırılması hk. 19.01.2018

Belediyemiz tarafından yapılan arsa satış ihalesine ait ihale geçici teminatını kredi kartı ile yatıran isteklinin ihale geçici teminatı aynı gün iade edilebilir mi? Ya da komisyon almadan kredi kartı ile tahsilat yapıldığı için hesabımıza aktarıldığı gün mü ihale geçici teminatı iadesinin yapılması gerekir?

» Kira sözleşmesi süresi ve feshi 16.01.2018

Hocam, kurumumuza ait taşınmaz hayvansal ve hayvansal üretim amaçlı 2886 sayılı kanun ile ihale yapılıp 4 yıllığına kiraya verildi. Sözleşmenin üzerinden bir yıl geçti. ancak ihaleyi alan şirket kira süresinin kısa olması sebebiyle kurum destekleri alamadığını, orta uzun vadeli projeler gerçekleştiremediğini, sözleşme süresinin en uzun şekilde uzatılmasını talep etmektedir. sözleşme süresi uzatılır mı, sözleşme karşılıklı ya da tek taraflı fesh edilir mi? Sözleşme fesh edilirse şayet taşınmazın uzun süre kiraya verilmesi için neler yapılmalıdır? iyi çalışmalar.