Mevzuat Takip SistemiAnayasa Mahkemesi

» 6831 sayılı Orman Kanunu’nun değişik 11. maddesinin birinci fıkrasının “Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir.” biçimindeki üçüncü ve dördüncü cümlelerinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 22.05.2013

» 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 22.05.2013

» 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 28.02.2013

» 661 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’nun 1/1, 2/1 (b) bendinde, 4/1 (a) ve (b) bentlerinde, 5/1 maddesinde yapılan değişikliklerin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 17.01.2013

» 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun bazı hükümlerinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 17.01.2013

» 7.6.2012 günlü, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…meslek kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 10.01.2013

» 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun bazı hükümlerinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 10.01.2013

» 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 319. maddesinde yer alan “…ve her hâlde evlât edinme işleminin üzerinden beş yıl…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 27.12.2012

» 6353 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle değiştirilen 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un 6/C maddesinin altıncı fıkrasının bir bölümünün İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 27.12.2012

» 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesinin yeniden düzenlenen üçüncü fıkrasının “Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.” biçimindeki 4. cümlesinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 29.11.2012