Mevzuat Takip SistemiAnayasa Mahkemesi

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» 6831 sayılı Orman Kanunu’nun değişik 11. maddesinin birinci fıkrasının “Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir.” biçimindeki üçüncü ve dördüncü cümlelerinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 22.05.2013

» 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 22.05.2013

» 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun, değişik 49. maddesinin (A) fıkrasında yer alan “… fiilleri hakkında dava müruru zamanı, bütün askeri mükellefiyetlerin… bitmesinden itibaren işlemeğe başlar.” ibaresinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 11.04.2012

» Yükseköğretim Kanunu’nun 7. Maddesinde Yer Alan İbarenin Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 22.12.2011

» 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 15. Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan İbarenin Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 13.01.2011

» 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. Maddesinin (4) Numaralı Fıkrasının; “… ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” bölümünün Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 06.01.2011

» 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3. Maddesinin; (d) Bendinin Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 11.03.2008

» 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Bazı Maddelerinin İptaline Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 03.01.2008

» 11. Cumhurbaşkanı Seçimi İlk Oylamasının İptali ve Yürürlüğünün Durdurulması Hakkında Karar / Anayasa Mahkemesi 01.05.2007

» Sigorta Murakabe Kanununun (7397 Sayılı) 539 Sayılı KHK ile Değiştirilen 27. Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 30.10.2001