Mevzuat Takip SistemiAnayasa Mahkemesi

» Uygulama İmar Planlarında Umumi Hizmetlere Ayrılan Taşınmazın Kamulaştırılma Süreci / Anayasa Mahkemesi 25.05.2018

» 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.12.2009 günlü, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…yapının sahibine,” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 10.01.2013

» 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 9.12.2009 Günlü, 5940 Sayılı Kanun’un 2. Maddesiyle Değiştirilen 42. Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan “… 32 …” İbaresinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 29.12.2011

» 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1. Maddesinin İkinci Fıkrasına, 5205 Sayılı Kanun’la Eklenen İbarenin Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 03.11.2011

» 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1. Maddesinin İkinci Fıkrasına, 5205 Sayılı Kanun’la Eklenen İbarenin Anayasa'ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 03.11.2011

» 5793 Sayılı Kanun'la Değiştirilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Ek 3. Maddesinin Birinci ve Yedinci Cümlelerinde Yer Alan İbarelerin Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 09.06.2011

» 5831 Sayılı Kanun'la 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’na Eklenen Ek 4. Maddenin Beşinci Fıkrasının İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 12.05.2011

» 5841 Sayılı Kanun'la 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesinin Üçüncü Fıkrasına Eklenen Cümle ve 3402 Sayılı Yasa’ya Eklenen Geçici 10. Maddenin Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 12.05.2011

» 5838 Sayılı Kanun'la 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 7. Maddesine Eklenen Fıkranın Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 12.05.2011

» 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 8. Maddesinin İkinci Fıkrasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 21.01.2010