Mevzuat Takip SistemiAtanma, Adaylık

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Başkan Yardımcısı Kadrosuna Atanma 23.02.2018

Sayın hocam: 1- Belediyede 28 nci yılımı çalışıyorum 2 yıllık yüksekokul mezunuyum Başkan Yardımcılığı Kadrosuna atamam yapılabilir mi? 2- Atama yapılırsa ileride doğacak olan bir soruşturmada savunma yapılabilmesi için gerekçe olarak .... Kanunun ...... Maddesine istinaden atanması yapılmıştır. Diyebileceğimiz elimizi güçlü kılacak kanun ve maddesi olarak ne diyebiliriz? Saygılar

» VHKİ Kadrosuna Atanma 01.02.2018

Sayın Hocam; Belediyemiz norm kadrosu 29 memurdan oluşmaktadır. İdari personel altı adettir. (memur, şoför, tahsildar, daktilograf) Memurlardan biri Şubat ayında emekli olacağından beş adete düşen idari personelimizde boş bulunan memur kadrosunu meclis kararıyla veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna dönüştürülmesi halinde memur ünvanlı ve milli eğitim bakanlığından bilgisayar işletmeni sertifikalı 1/4. derecesinde görev yapan üniversite mezunu memuru görevde yükselme ve ünvan değişikliğine girmeden sınavsız olarak VHKİ kadrosuna atanması mümkün olabilir mi? Saygılarımla...

» Torba Kadro Atamaları 22.01.2018

Belediyemizde kazanılmış hak aylığı 6/2 şef kadrosunda görev yapan personelimiz gerekli şartları taşıdığından 10 yılı doldurarak görevde yükselme sınavına girdi. Ve sınavda başaralı oldu. Norm kadroda Yazı İşleri Müdürü kadrosu 1'dir. Ve yaptığı başvuru neticesinde 68/B torba kadro ataması Başkanlıkça uygun görülmüştür. Personelin 1 dereceli olan Yazı işleri müdürü kadrosuna ataması 68/B uygulandıktan sonra mı yapılmalıdır? İyi çalışmalar.

» Emeklilerin atanması 17.01.2018

Sayın Hocam, emniyet teşkilatından emekli olan kişi 657 sk.93. maddesine göre yeniden atanabilir mi?

» Özel Kalem Müdürü Kadrosuna Atama 17.01.2018

Hocam iyi çalışmalar. Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna memur olmayan bir kişinin ataması yapıldığı zaman ne kadar süre bu görevi sürdürmesi gerekir?

» Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mezunu 16.01.2018

Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Lisans Programından mezun olup ayrıca Sakarya Üniversitesi Mahalli İdareler ve Şehircilik Yüksek Lisans programını da başarıyla tamamlayan çalışanımızı Teknik Hizmetler Sınıfına Atamasını yapabilir miyiz veya hangi kadrolara atamasını yapabiliriz?

» İstifa Eden Memurun Atanması Hk. 13.01.2018

Sayın Hocam; OHAL döneminde memuriyetten istifa eden infaz koruma memurunu, 6 aylık bekleme süresi dolduğunda Belediyemizde durumuna uygun bir kadroya açıktan atama yapabilir miyiz ?

» Astsubayın VHKİ Kadrosuna Atanması 09.01.2018

657 sayılı Kanunun 92. mad. gereğii askerlikten ayrılan astsubayı Belediyemizde boş bulunan VHKİ kadrosuna atayabilir miyiz? (Bilgisayar sertifikası var) Başkanın ataması yeterlimi İzin alınması gerekir mi?

» 3 Dereceli Kadroya Atanmada Taşeron İşçilikte Geçen Süreler 06.01.2018

Hocam İyi Çalışmalar; Kurumumuzda 4 yıllık üniversite mezunu 6. Dereceli programcı kadrosunda 7. Derecenin 2. kademesinden maaş almakta olan personel, sözleşmeli olarak çalışırken 9. Derecenin 1. Kademesinde 15.10.2013 tarihinde memurluğa atanmıştır. Kurumumuzda 4 yıl 2 ay 19 gün memurluk hizmet süresi, 5 ay 7 gün sözleşmeli süresi, Taşeron işçi kadrosunda büro personeli olarak 5 yıl 6 ay 17 gün hizmet süresi vardır. Personelin bütün hizmetlerinin kurumumuzda geçtiği değerlendirildiğinde; 1. Personelimizi, 3. Dereceli programcı kadrosuna atayabilir miyiz? 2. 3. Dereceye atamasını yaptığımızı değerlendirir isek maaş derece kademesi değişir mi? 3. Yukarıda belirttiğim THS personeli Özel Kalem Müdürü olarak atayabilir miyiz? 4. Özel Kalem Müdürü olarak atanması durumunda ne kadar süreyle Özel Kalem Müdürü olarak çalışması gerekli?

» 3 Dereceli Kadroya Atanmada Taşeron İşçilikte Geçen Süreler 06.01.2018

Hocam İyi Çalışmalar; Kurumumuzda 4 yıllık üniversite mezunu 6. Dereceli programcı kadrosunda 6. Derecenin 1. kademesinden maaş almakta olan lisede hazırlık sınıfı okumuş personel, sözleşmeli olarak çalışırken 9. Derecenin 2. Kademesinde 15.10.2013 tarihinde memurluğa atanmıştır. Kurumumuzda 4 yıl 2 ay 19 gün memurluk hizmet süresi, 9 ay 5 gün sözleşmeli süresi, Taşeron işçi kadrosunda büro personeli olarak 4 yıl 9 ay 13 gün hizmet süresi vardır. SSK özelde de 18 yaş altı 104 gün hizmeti bulunmaktadır. Personelin hizmet sürelerinin tamamına yakınının kurumumuzda geçtiğini değerlendirecek olursak. 1. Personelimizi, 3. Dereceli programcı kadrosuna atayabilir miyiz? 2. 3. Dereceye atamasını yaptığımızı değerlendirir isek maaş derece kademesi değişir mi?