Mevzuat Takip SistemiAtanma, Adaylık

» 'Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak' Fiillerinden Alınan Cezaların Memuriyete Etkisi / Devlet Personel Başkanlığı 02.08.2013

» 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına' Karar Verilmesinin Memuriyete Etkisi / Devlet Personel Başkanlığı 08.07.2013

» 16 Yaşındayken Kasten Yaralama Suçundan 2 Yıl 9 Ay 10 Gün Hapis Cezası Alan, Bu Cezası İnfaz Edilen Ve Adli Sicil Belgesinde 'Adli Sicil Kaydı' ve 'Adli Sicil Arşiv Kaydı' Bulunmadığı Belirtilen Kişinin, Devlet Memuru Olup Olamayacağı Hususunda / Devlet Personel Başkanlığı 01.04.2013

» 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine Katılmak Amacıyla İstifa Eden Personelin Aday Olamamaları Halinde Kesin Aday Listelerinin Açıklanmasından Önce Memuriyete Tekrar Atanıp Atanamayacakları / Devlet Personel Başkanlığı 09.01.2014

» 2914 sayılı Kanuna Tabi Araştırma Görevlisi Olarak Görev Yapan Personelin İstifa Etmesi Halinde Bu İstifasının 657 sayılı Kanunun 92 nci Maddesinde Belirtilen Sınırlama Kapsamında Olup Olmadığı / Devlet Personel Başkanlığı 02.04.2014

» 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Hükümlerine Tabi Olarak Çalışmakta İken İstifa Eden Bir Personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Bir Kadroya Atanmasında Söz Konusu Kanunun 97 nci maddesinde Geçen Bekleme Sürelerine Tabi Olmayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 19.08.2005

» 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Tabi Görev Yapan Personelin Kendi İsteğiyle Görevden Ayrılması Halinde, Memur Kadrolarına Atanması / Devlet Personel Başkanlığı 02.07.2013

» 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Tabi Olarak Çalışırken İstifa Etmiş veya Müstafi Sayılmış Kişilerin Yeniden Akademik Unvanlı Kadrolara Atanıp Atanamayacakları / Devlet Personel Başkanlığı 14.03.1994

» 5434 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Malullük Aylığı Alanların Devlet Memuru Kadrolarına Atanabilecekleri / Devlet Personel Başkanlığı 26.09.2011

» 647 sayılı Kanuna Göre Hakkındaki Mahkumiyeti Tecil Edilenlerin Atanmaları Hk. / Devlet Personel Başkanlığı 13.01.2015