Mevzuat Takip SistemiBelediye Başkanı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Belediye Başkanı Vekili Görevlendirilmesi 31.12.2016

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemize Kayyum olarak atanan (İlçe Kaymakamı) Belediye Başkanı V. izinli ve görevli olarak ayrıldığı zaman içerisinde kendisine vekalet edecek Aynı il içerisinde görev yapan Başka Kaymakam veya Vali Yardımcısını Belediye Başkanı V olarak görev görevlendirilebirmi/yapabilirmi? 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 40.maddesi gereğince, Belediy'ye Kayyum olarak atanan Kaymakam Belediye Başkanı Vekili izinli, hastalık, veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde bu süre içerisinde kendisine vekalet etmek üzere Belediye meclis üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirecektir. hükmü gözönünde bulundurularak, bu anda mevcut olarak görev yapan Belediye Encümeni ve Meclis Üyeleri olarak görülen, Malmüdürü, Vergi Dairesi Müdürü ve Belediye Park ve Bahçeler Müdürü toplam üç kişiden müteşekkil olarak görünmektedir. yasa hükümler hükümleri gözönünde bulundurularak, Belediye Başkanı Vekili söz konusu kişiler arasından seçilmesi gerekmezmi. duyulan ihtiyaç üzerine, ivedi bu konuda gerekli açıklayıcı bir bilginin verilmesi hususunu...

» Belediye Başkanı Vekili Görevlendirilmesi 30.12.2016

Belediyemize Kayyum olarak atanan (Kaymakam) Belediye Başkanı V. izinli veya görevli olarak ayrıldığı zaman içerisinde kendisine vekalet edecek bir Belediye Başkanı vekili görevlendirebilir mi? Uygunsa kimi Belediye Başkanı V. olarak görevlendirilecek?

» İmza Yetkisi Devri ve Sorumluluk 22.11.2016

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün hazırladığı Yapı Kullanma İzin Belgesini ile İnşaat ruhsatlarının İmza Yetki Yönergesi ile imza yetkisi verilmesi halinde sorumluk birim müdüründe mi yoksa Belediye Başkanına mı ait olur. Bu konu hakkında cevap verirseniz sevirim.

» Kararnameyle Atanan Başkanlar Hk. 02.10.2016

Hocam, Belediyemizde ihraç edilen Belediye başkanı yerine İlçe Kaymakamımız atanmıştır. KHK hükmünde kararname ile Belediye Meclis ve Encümenini Memur encümen üyesi yürütecek Başkan ve memur atanmış encümen üyeleri hem meclis hem de encümen kararlarını uygular. Belediye Başkanının yerine atanan Kaymakamımızın Belediye Başkanlığı Aylığı, Encümen ve Meclis Toplantı ve huzur hakkı ödenir mi? KHK ile yapılacak alımların 4734 Sayılı kanun 22/d maddesine göre limitsiz doğrudan temin yapılması için encümen ya da Meclis Kararıyla mı alınır? Bizleri Bu konuda aydınlatılması hususunda arz ederiz saygılarımızla

» Encümen Üyesinin Başkan Vekilliği Hk. 15.08.2016

İyi Çalışmalar 5393 sayılı Belediye Kanununun Başkan vekili başlıklı 40. maddesinde belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine vekalet etmek üzere, meclis üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir. Denilmekte olup, belediye başkanlığına daimi encümen üyesi vekalet edebilir mi? sorusuna daha verilmiş cevaplar arasında edebileceği görüşü yer almaktadır. Benim ilave sorum Bu durumda belediyemiz 100 bin nüfusun altında olduğundan encümen üye sayısı 4' e düşmektedir. Encümen toplantıları 4 üye ile devem edebilir mi yoksa meclis üyeleri arasından bir kişinin görevlendirilmesi gerekir mi ? teşekkür ederim.

» Belediye Başkanının açığa alma yetkisi. 08.08.2016

Belediyelerde 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik faaliyet gösterdiği gerekçesiyle soruşturma açılan memur personeli Belediye Başkanı açığa alabilir mi?

» Belediye Başkanı Maaş Göstergesi Hk. 07.04.2016

31 Mayıs 2009 tarihli resmi gazetede belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin norm kadro ilke ve standartları belirlenmiş,belediye ve bağlı kuruluşları 6 ana gruba ayrılmıştır. Buna göre büyükşehir ilçe belediyeleri C sınıfında yer almakta ve 16 alt gruba ayrılmıştır.Belediyemizin sınıfı olan C6 grubu sütununun altında nüfus aralığı 75.000-99.000 gösterilmiştir,fakat ilçemizin nüfusu 46.000 civarındadır. Dolayısıyla belediye başkanı maaşı hesaplanırken belediye kanunun ilgili maddesine göre gerçek nüfusa göre 50.000 e kadar olan katsayı 80.000 mi yoksa C6 kadro sütununda parantez içinde gösterilen 75.000-99.999 nüfus olarak alınarak 100.000 katsayısından mı faydalanılmalıdır? Örneğin germencik C7 statüsündedir fakat onun da nüfusu 46.000 civarındadır. C6 ve C7 gibi kadrolarının altında gösterilen nüfus aralığı gerçek nüfus durumu yansıtmayacağı için hesaplama neye göre yapılacaktır?

» Meclis Üyesi Başkan Yardımcısının Huzur Hakkı 06.04.2016

Sayın Hocam, Belediyemiz meclis üyesi görevlendirme ile başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bu meclis üyemiz meclis toplantılarına katıldığı zaman huzur hakkı ödeniyor. Fakat Belediye başkanı olmadığı zaman belediye başkanınca görevlendirilen başkan yardımcısına vekalet bırakmaktadır. Başkan yardımcısı bu vekalet ücretini (huzur hakkını) alabilir mi?

» Memurlara verilecek olan 1 dereceden Belediye Başkanının yararlanması hakkında 13.01.2016

Hocam İyi Günler; Belediye Başkanımız 2011 yılında Bakan müşaviri olarak atanarak 2013 yılı sonuna kadar bu görevi yapmıştır. 30/04/2014 tarihinden itibaren Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bilindiği üzere 2016-2017 toplu sözleşmesinde 15/01/2005 tarihinden sonra göreve başlayacaklara 1 derece verilmesi karara bağlanmıştır. Belediye Başkanımızın 1 derece uygulamasından faydalanabilir mi? Saygılarımla

» Belediye Başkanı Ödeneği 08.11.2015

Hocam Merhaba, taban aylığı, kıdem aylığı, gösterge aylığı, ek gösterge aylığı tutarları ile, 2012 yılı Ocak ayında itibaren memurlara ödenmeye başlanan ek ödeme (170) oranı belediye başkanı bordrosuna eklenecek mi?