Mevzuat Takip SistemiBelediye Encümeni

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Belediye Encümen Üyesi Ödeneği 19.02.2018

TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 31.12.2017 itibariyle İncirliova nüfusu 50.340 olarak açıklanmıştır. C-6 statüsünde bulunan belediyemiz, mahalli idareler norm kadro yönetmeliğinin güncellenmiş hali yayınlanmadan sadece TÜİK verilerine dayanarak encümen ödeneğini 50.000 üstü nüfusa göre verebilir mi? Yoksa bahse konu yönetmelikle yayımlanmış olması mı gerekir?

» Taşınmaz Alımında Encümenin Yetkisi 28.12.2017

Belediyemizin ihtiyaçlarına binaen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/e maddesine göre taşınmaz alımı için Meclisten karar alınmıştır. Ardından piyasa araştırması yapılarak ihale onay belgesi düzenlenmiş ve satın alma komisyonu oluşturularak taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmıştır. Bu aşamada taşınmaz alımı ile ilgili olarak Belediye Encümenince bir karar alınması gerekli mi? Bu noktada Encümenin yetkisi ve görevi bulunmakta mı?

» Meclis Üyeleri Arasından Başkan Yardımcısı Görevlendirilmesinde Personel Gideri Sınırlaması 16.11.2017

Belediyemizde seçilmiş Meclis üyeleri arasından atanan Başkan Yardımcısı istifa etmek suretiyle görevinden ayrılmış olup, Belediye Başkanı tarafından seçilmiş Meclis Üyeleri arasından tekrar bir başka kişi Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Belediyemizin Personel giderleri % 34 civarındadır. Bu cümleden olarak sorularım şunlardır ; 1- Personel giderlerinin % 30 u aşmasından dolayı meclis üyeleri arasından atanan Başkan Yardımcısı için 5393 Sayılı Kanunun 49 maddesi hükümlerine göre bir sorumluluk doğar mı ? (Eğer eski Bşk.Yrd. istifa etmeseydi ücretini almaya devam edecekti üstelik % 30 barajı aşılmış durumda iken) 2- Yeni atanan Başkan Yardımcısı aynı zamanda hem Encümen üyesi hem Plan Bütçe Komisyon üyesi hem de Denetleme Komisyon üyesidir. Toplantılarda hangi huzur haklarını alır, hangilerini alamaz? Vereceğiniz cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım.

 

» Encümen Başkanı Görevlendirme 15.11.2017

Sayın hocam iyi çalışmalar. Belediye başkanı Encümen toplantıları için gizli oyla seçilen 2 adet Encümen üyesi içerisinden bir üyeyi Encümen başkanı olarak atamak istiyor. Atanmasında sorun olmaması sonucu Encümen üye sayımız 4' e düşecek olup, sayının 4'e düşmesinde bir sakınca olur mu? Sakınca yok ise atanan kişi kararlara Encümen üyesi mi yoksa Encümen başkanı olarak mı imza atacak? Konu hakkında vereceğiniz bilgiler doğrultusunda işlem yapılacaktır. İyi çalışmalar dilerim.

» Encümen Üyesinin Belediye Başkan Vekilliği 23.09.2017

Merhaba hocam, Encümen üyesi olarak görev yapan kişi Belediye Başkan vekili olarak kalabilir mi?

» İş Yerlerinin Açılış-Kapanış Saatleri 25.08.2017

İyi çalışmalar, Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (h) bendi "Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek." hükmüne göre Encümenin görev ve yetkileri arasındadır. İlçemizdeki bu tür yerlerin açılış-kapanış saatleri encümence tespit edildikten sonra, iş yeri sahipleri tarafından saat değişikliği ile ilgili farklı zamanlarda talepler gelmekte, gelen bu talepler için her defasında encümen kararı almak zorunda mıyız?

» Encümen üyelerinin toplantıya katılmaması. 23.08.2017

Hocam, Ağustos ayındaki bir encümen toplantısında encümen üyelerinin ikisi de il dışında oldukları için katılmamıştır. Bu haftaki encümen toplantısı yapılacak mı? Başkan ve görevlendirdiği birim amirlerinin katılımı yeterli midir? Toplantı yapılacaksa encümen kararına imzaları kim atacaktır? Saygılar...

» Encümen Üyesinin toplantı esnasında toplantıyı terk etmesi 26.07.2017

İyi çalışmalar, Encümen toplantısı esnasında gündem maddeleri görüşülürken 3 madde kararına tüm üyeler katıldı. Son 2 maddeye seçilmiş üyelerden biri rahatsızlandığından dolayı, doktora gitmek için, toplantıyı terk etti. 1) Son iki madde ile ilgili karar alabilir miyiz? 2) Son iki maddeye katılmayan üyeye huzur ücreti ödeyebilir miyiz?

» Encümen Toplantı Yeter Sayısı 30.06.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz Encümenin sayısı dört kişi olup, toplantıya bir başkan ile bir müdür olmak üzere iki kişinin katılması halinde yeter sayısı olup, olmayacağı konusunda gerekli bilginin verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim. 

» Encümen Ödeneği 28.06.2017

Bizlere Mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 36'ıncı maddesi gereğince, Belediye Encümeninin Ayıl Brüt ödenek verilir hükmü gözönünde bulundurularak; 1- Belediye Encümeni olarak görev yapan Müdürlerden birisinin toplantıya katılmaması halinde, 2- Belediye Encümeni olarak görev yapan Müdürlerden birisinin izine ayrılması halinde yerine vekalet eden Müdür'e ne şekilde ödeme yapılacaktır? 3- Belediye Encümeninde görev yapan Müdürlerden birisinin 4 Encümen Otuma katıldığı yerine vekalet eden diğer müdür ise 2 Encümen Oturma katılmış olup, buna göre ödemeler nasıl yapılacaktır?