Mevzuat Takip SistemiBelediye Encümeni

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Encümen Üyesi Olan Yazı İşleri Müdürünün İstifası 25.04.2018

Sayın hocam: Aynı zamanda encümen üyesi olan Yazı İşleri Müdürünün (Kadro derecesi:1 ) millet vekilliğine aday olmak üzere memurluktan İstifa etmesi nedeniyle yerine Mali Hizmetler Müdürü (Kadro derecesi:1 ) vekaleten görevlendirilmiştir. 1) Vekalet süresinin 3 ayı aşması durumunda vekalet ücreti ödenmesi mümkün müdür? 2) Her ikisininde encümen üyesi olması nedeniyle Mali Hizmetler Müdürünün yazı İşleri Müdürü yerine encümen kararlarını imzalaması mümkün müdür? Şayet mümkün ise huzur hakkı ücreti uygulaması nasıl yapılacak?

» Belediye Başkan Vekilinin Encümen Üyeliği 13.04.2018

Sayın Hocam, Belediye Başkanımız il dışına giderken encümen üyesi olan belediye meclis üyesini başkan vekilliğine bıraktı. Encümen toplantımız 4 kişi ile gerçekleşebilir mi? Kanunen bir sakıncası var mı?

» Başkan Yardımcısının Encümen Üyeliği 06.04.2018

Belediyemizde seçilmiş meclis üyelerinden bir kişi belediye başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olup aynı zaman belediye encümeni olarakta görev yapabilir mi? Saygılarımla...

» İhale komisyon başkanı hk. 27.03.2018

2015 yılında Belediyemizi denetleyen Sayıştay denetçileri çıkarmış olduğu bulgularda 2886 sayılı yasa kapsamında yapılan ihalelerde ihale komisyon başkanı Belediye Başkan Yardımcısının görevlendirilmesi gerektiği denilmektedir. 2886 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince Belediyelerde ihale komisyonu 5393 sayılı yasanın 33.maddesi ile seçilen Encümen üyeleri oldukları encümen Başkanı ise Belediye Başkanı olduğu ancak 2886 sayılı yasanın 31.maddesi gereğince sonuçlanan ihaleler 15 gün içinde Belediye Başkanının onayına sunulduğu bu nedenle ihale komisyon başkanı ve ihale onay veren Belediye Başkanı olması nedeniyle ihalelerde Belediye Başkan Yardımcısı ihale komisyon başkanı olarak görevlendirilmesi denetim raporu bulgularında belirtilmiştir. Belediyemizde 2886 sayılı yasa kapsamında yapılacak ihalelerde seçilmiş Belediye başkan yardımcısı ve Bel.Meclis üyeleri Belediye başkanı tarafından ihale komisyon başkanlığına görevlendirilebilir mi? Yoksa sadece atanmış Belediye Başkan Yardımcıları mı görevlendirilir?

» Belediye Encümen Üyesinin İstifası 23.03.2018

Kolay gelsin. Belediye Encümen Üyesi üyelikten istifa ettikten sonra gelecek meclis toplantısına kadar görevine devam mı eder? Yoksa toplantılara katılmayarak yeri sonraki toplantıya kadar boş mu kalır? Encümen bir kişi eksik mi toplanır? Ayrıca Belediye Başkanının veya meclisin istifayı kabul etmeme yetkisi var mı?

» Encümen Üyesi Seçimi ve Düşürülmesi 19.03.2018

Encümen üyeleri kaç yıllığına hangi dönemlerde seçilir. Seçilmiş encümen üyesinin üyelik süresi dolmadan üyeliği düşürülebilir mi?

» Belediye Encümen Üyesi Ödeneği 19.02.2018

TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 31.12.2017 itibariyle İncirliova nüfusu 50.340 olarak açıklanmıştır. C-6 statüsünde bulunan belediyemiz, mahalli idareler norm kadro yönetmeliğinin güncellenmiş hali yayınlanmadan sadece TÜİK verilerine dayanarak encümen ödeneğini 50.000 üstü nüfusa göre verebilir mi? Yoksa bahse konu yönetmelikle yayımlanmış olması mı gerekir?

» Taşınmaz Alımında Encümenin Yetkisi 28.12.2017

Belediyemizin ihtiyaçlarına binaen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/e maddesine göre taşınmaz alımı için Meclisten karar alınmıştır. Ardından piyasa araştırması yapılarak ihale onay belgesi düzenlenmiş ve satın alma komisyonu oluşturularak taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmıştır. Bu aşamada taşınmaz alımı ile ilgili olarak Belediye Encümenince bir karar alınması gerekli mi? Bu noktada Encümenin yetkisi ve görevi bulunmakta mı?

» Meclis Üyeleri Arasından Başkan Yardımcısı Görevlendirilmesinde Personel Gideri Sınırlaması 16.11.2017

Belediyemizde seçilmiş Meclis üyeleri arasından atanan Başkan Yardımcısı istifa etmek suretiyle görevinden ayrılmış olup, Belediye Başkanı tarafından seçilmiş Meclis Üyeleri arasından tekrar bir başka kişi Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Belediyemizin Personel giderleri % 34 civarındadır. Bu cümleden olarak sorularım şunlardır ; 1- Personel giderlerinin % 30 u aşmasından dolayı meclis üyeleri arasından atanan Başkan Yardımcısı için 5393 Sayılı Kanunun 49 maddesi hükümlerine göre bir sorumluluk doğar mı ? (Eğer eski Bşk.Yrd. istifa etmeseydi ücretini almaya devam edecekti üstelik % 30 barajı aşılmış durumda iken) 2- Yeni atanan Başkan Yardımcısı aynı zamanda hem Encümen üyesi hem Plan Bütçe Komisyon üyesi hem de Denetleme Komisyon üyesidir. Toplantılarda hangi huzur haklarını alır, hangilerini alamaz? Vereceğiniz cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım.

 

» Encümen Başkanı Görevlendirme 15.11.2017

Sayın hocam iyi çalışmalar. Belediye başkanı Encümen toplantıları için gizli oyla seçilen 2 adet Encümen üyesi içerisinden bir üyeyi Encümen başkanı olarak atamak istiyor. Atanmasında sorun olmaması sonucu Encümen üye sayımız 4' e düşecek olup, sayının 4'e düşmesinde bir sakınca olur mu? Sakınca yok ise atanan kişi kararlara Encümen üyesi mi yoksa Encümen başkanı olarak mı imza atacak? Konu hakkında vereceğiniz bilgiler doğrultusunda işlem yapılacaktır. İyi çalışmalar dilerim.