Mevzuat Takip SistemiBelediye Meclisi

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Hisse satışında meclis kararı 26.01.2018

Belediyemizin hissedarı olduğu müstakil inşaata elverişli olmayan arsadaki hisseleri, 3194 Sayılı Kanun'un 17. maddesine göre diğer hissedara satışının yapılabilmesi için, Meclis kararına gerek var mı?

» Meclis üyesinin istifa ederek belediyede çalışmak istemesi 05.01.2018

Sayın Hocam ; 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Meclis üyesi, 2017 Yılı Kasım ayında Meclis üyeliğinden istifa etmiştir. Belediyemizde çalışmak için başvurmuştur. Belediyemizde çalışması uygun mudur?

» Belediyenin Kamu Kurumlarından Taşınmaz Tahsis Talebi 23.12.2017

5393 sayılı kanunun ilgili maddelerinde belediyelerin kendi taşınmazları ile ilgili olan taşınmaz tahsislerinde yetkinin belediye meclisinde olduğu anlaşılmaktadır. Belediyenin kendi hizmetleri için diğer kurumlardan talep edecekleri taşınmazların tahsisinde ilgili talep için belediye meclisinden tahsis yetkisi almak gerekir mi ya da nasıl bir yöntem izlemeliyiz. doğrudan belediye başkanlığından talep yazısı yeterli midir?

» Meclis Üyesi İzin 26.10.2017

Hocam, bir meclis üyemiz dilekçe vererek Kasım Aralık Ocak ve Şubat ayı meclis toplantılarına katılamayacağını ve izinli sayılmasını talep etmiş. Toplu olarak izin verilebilir mi? Yoksa her ay için ayrı ayrı dilekçe mi vermelidir?

» Meclis Üyesi Mazeret Dilekçesi 15.10.2017

Sayın hocam; Meclis toplantısına katılamayacağını yazılı dilekçe ile bildiren meclis üyesinin dilekçesi meclis toplantısında oylamaya sunulmalı mıdır? Yoksa Meclis başkanının meclise okuması yeterli midir? İyi çalışmalar dilerim.

» Meclis gündeminin Whatsapp üzerinden gönderilmesi hk. 15.10.2017

5393 sayılı kanunun gereğince belediye başkanı tarafından hazırlanan meclis gündemi telefon üzerinden whatsapp üzerinden meclis üyelerine tebliğ edilir mi? Whatsapp üzerinden yapılan tebliğ için meclis üyesini adı soyadı telefon numarasını içeren tutanak hazırlayarak tebliğatın yapıldığı belgelendirilecektir?

» Kabir ücreti tarifesi hk. 06.10.2017

Sn Hocam, artan maliyetler sonucu kabir ücretlerinin artışı sebebi ile kabir fiyatlarının yeninden belirlenmesi için meclisin gündemine getirdik. Soru1: Meclis üyelerinin çoğu kabir artışına karşı çıkarak zamma engel olmuş olup kurum yaklaşık bir kabir ücretinde 200,00 TL zarar etmektedir. Bu durumda oluşan zarar, meclis kararına hayır oyu veren meclis üyelerinin yasal sorumluluğu nedir? Soru2: Hayır oyuna karşılık kurum olarak kabir yapımları devam etmekte olup yapılan ihalelerde işin yapan memur ve başkan adına kamu zararı adı altında bir zimmet söz konusu olabilir mi?

» Devamsızlıktan Meclis Üyeliğinin Düşmesi 04.10.2017

Toplantı: Meclisin bir ay içinde yaptığı birleşimlerin tamamını, Birleşim: Meclisin bir gün içinde yaptığı oturumların tamamını, Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlardan her birini özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir. Buna göre: a) Yılda 11 toplantı yapıyoruz. İzinsiz olarak 5 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği salt çoğunlukla düşer mi? b) Özürlü-izinli olarak 7 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği salt çoğunlukla düşer mi? c) İzinsiz olarak 7 toplantıya katılmayan üye için yapılan oylamada salt çoğunluk sağlanamadığında üyelik devam eder mi? İyi çalışmalar,

» Meclis kararının iptali 03.10.2017

Sayın Hocam; Nisan 2017 de alınmış bir plan değişikliği kararı Ekim mecilisinde iptal edilmek istenmektedir? Meclis kararın iptal edilmesi mümkün müdür? Meclis kararı iptal edilmesi prosedürü nedir?

» Meclis Karar Defteri Tutulması 20.09.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18'inci maddesinde belirtilen Meclis Karar Defteri ilgili Belediye tutulacaktır. hükmü gözönünde bulundurularak Meclis Kararları Defteri tutulması gerektiği, Meclis Kararı deftere elle yazılması yerine mevcut defterin boş sayfalarına onaylanmış meclis kararı örneğini yapıştırılmasında herhangi bir sakıncasının olup olmadığı konusunda gerekli bilginin verilmesi hususunu; arz ederim.