Mevzuat Takip SistemiBelediye Vergi ve Harçları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 23.02.2018

01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’’ da ‘’2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.’’ Hükmü bulunmaktadır. İlçe içerisinde bulunan işyerlerinden Belediyelerce tahakkuk ettirilen hafta tatili ruhsat harcının bu durumda alınıp alınmayacağı hususunda bilgilendirme yapılmasını rica ediyoruz.

» İşyerlerinde Çevre Temizlik Vergisi 15.02.2018

Saygılar Hocam. Belediye gelirlerimizden olan Çevre Temizlik Vergisi alımında Ticarethane ve İşyerlerinden Emlak Vergisi gibi bulunduğumuz gruba göre iki taksit şeklinde ÇTV alınmaktadır. Size sormak istediğim konu bu işyerlerinde bulunan su abonelerinden su tüketim bedeli ile beraber kanunda belirtilen (5000 altı nüfuslu belediye olduğumuz için) 0,12 Kuruş ÇTV alınmalı mıdır? Teşekkürler

» Çevre Temizlik Vergisi HK. 13.02.2018

Sn Hocam, bir işletmenin (tavuk çiftliği) farklı parsellerde aynı firmaya ait 4 adet işyeri bulunmaktadır. Bu işyerlerinin her birinde 3 er adet binası bulunmaktadır. ÇTV tahakkuklarının parsel başına (tek bina gibi) tek bir işletme için mi yoksa her bir bina için ayrı ayrı tahakkuk yapılmalıdır?

» İlan ve reklam vergisi tarifesi 09.01.2018

5237 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesiyle 2464 sayılı kanuna eklenen geçici 7 nci maddede 2013 yılında belediye meclislerince uygulanan bu kanunun 15 ve 21 . maddesinin 1 fık. 3 numaralı bendinde, 56 maddesi, 60 . mad. ve 84. mad 1fık 3 numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 . mad. A fık 2. paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilinceye kadar aynı uygulama devam olunur denilmiştir. Bu nedenle 2018 yılı için ilan ve reklam vergi tarh ve tahakkuk işlemlerinde mevzuatta herhangi bir değişiklik olup olmadığı konusun bilginize

» Kamu Binalarında Çevre Temizlik Vergisi 29.12.2017

Sayın Hocam, Gümrük Müdürlüklerine ait binalar çevre temizlik vergisinden muaf mıdır?

» İlan ve reklam vergisi tarhiyatı 27.12.2017

İlan ve reklam vergisine esas olmak üzere ilçemiz genelinde ilan ve reklam vergisi beyanı alınırken vergi dairesinin işe başlama tutanak tarihi mi göz önüne alınacak yoksa beyana geldiği tarih mi göz önüne alınarak tahakkuk yapılacak?

» İlan ve reklam vergisi hk. 18.12.2017

Sayın Hocam; Belediyemize ait billboardları kiralama ihalesi yaptık ve billboardları belediyenin %100 hissesine sahip LTD şirketi kiraladı. Belediye şirketi ilan ve reklam vergisinden muaf mıdır? Yoksa şirkete ilan ve reklam vergisi uygulanmalı mıdır?

» İlan ve reklam vergisi kooperatifler muafiyeti 15.12.2017

2464 sayılı kanunun ilan ve reklam vergisi 14.maddesinin 8.bendinde koopretifler olarak hangi kooperatifler muaf? TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İLAN VE REKLAM VERGİSİNDEN MUAF  MIDIR?

 

» Siyasi Parti Binalarında Vergi Muafiyeti 03.12.2017

Hocam Hayırlı günler diliyorum. Tapu kayıtları direk Parti adına kayıtlı olup kendi siyasi faaliyetleri adına kullandıkları binalar Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi vb. vergilerden muaf mıdır? Teşekkürler

» Çevre Temizlik Vergisinden Faydalanmayan İşyerlerinden Vergi Alınması 30.11.2017

İyi çalışmalar İlçemiz BELEVİ beldesi sınırları içinde bulunan taş ocaklarına önceki yıllarda Çevre Temizlik Vergisi tahakkuku yapılmış ve tahsilat yapılamamıştır. 2464 Sayılı Kanununun ilgili maddesine göre "Belediye sınırları ve Mücavir alan sınırları içinde bulunan ve belediyenin Çevre Temizlik hizmetlerinden faydalanan Konut işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalara Çevre Temizlik Vergisi uygulanır denilmektedir. Adı geçen Taş ocakları belediyemizin çevre temizlik hizmetlerinden (su,Kanalizasyon.çöp toplama) faydalanmamaktadır.6360 Sayılı Kanuna göre Belevi belediyesinin borç ve alacakları belediyemize devredildiğinden dolayı 1-Taş ocaklarına Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk yapabiirmiyiz. 2-Önceki dönemden -kalan Çevre Temizlik Vergi Tahakkuklarını Yukarıdaki nedenlerden dolayı meclis kararı ile terkin yapabilirmiyiz ? SAYGILARIMLA