Mevzuat Takip SistemiBelediye Vergi ve Harçları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Kıdem Yılı - İlan ve Reklam Vergisi Muafiyeti 14.07.2018

ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM HOCAM 2 TANE SORUM OLACAK SORU 1: TEKNİK HİZMETLERE TABA ÇALIŞAN PERSONELLERİMİZİN MEMURİYETE ĞİRMEDEN ÖNCE ÖZELDE ÇALIŞMIŞ OLDUKLARI SÜRELERİN 3/4 ORANINDA KAZANILMIŞ HAK AYLIKLARINDA DEGERLENDİRİLMESİ YAPILDI.BU SÜRELER KIDEM YILINDA DİKKATE ALINACAKMI. SORU:2 TÜRK TELEKOM BAYİLERİ İLAN VE REKLAM VERGİLERİNDEN MUAFMIDIR

» Bina İnşaat Harcı İadesi 29.06.2018

Yatırım teşvik belgesi tarihi yapı ruhsatı tarihinden önce olup, ruhsat aşamasında tarafımıza ibraz edilmediği için tahsil edilen imar ile ilgili harçların , yapıya ait yatırım teşvik belgesinin sonradan ibraz edilmesi halinde istisna kapsamındaki harçlar talebe binaen iade edilebilir mi?

» Bina İnşaat Harcı Muafiyeti 26.06.2018

İmar ile ilgili harçlardan Yatırım teşvik belgesi kapsamında muaf olunabilmesi için 2464 sayılı yasanın ek 2.maddesinde “yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler “ denildiğinden dolayı inşaata başlama ve bitirme şartı var mıdır?

» Belediye Şirketine Ait İşyerinin Ruhsat Harcı Hk. 19.06.2018

Hocam hayırlı günler, tamamı Belediyemize ait Şirkete Belediyemiz binasında bulunan düğün salonu bedelsiz olarak kiraya verilmiş ve İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı düzenlenmiştir. Ruhsat harcı alınıp alınmayacağı hakkında görüşleriniz arz olunur. Teşekkür eder hayırlı çalışmalar dilerim.

» Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaatlarda Harç Muafiyeti 17.06.2018

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen özel okulun muaf olduğu harçlar hakkında görüşlerinizi arz ederim.

» İmar Durumu Belgesi İçin Alınacak Harç 01.06.2018

TEDAŞ Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirketin yatırım programı kapsamında tesis edilen/edilecek muhtelif Trafo binası yerleri için yapacakları kamulaştırmaya esas olmak üzere Belediyemizden imar durumu istemektedir. Bahse konu işlemin, adı geçen kurum için Belediyemiz harç uygulamasına tabi olup olmadığı, harç almak uygunsa hangi kanun ve mevzuat hükümlerine göre alınacağını öğrenebilir miyiz? Saygılar ve iyi çalışmalar (Not: İstenilen imar durum belgeleri için normalde "imar ile ilgili harçlar" adı altında harç alınmaktadır)

» İlan ve reklam vergisi 30.05.2018

Kasabamızda yeni açılan akaryakıt istasyonu ruhsat almakta olup bu istasyonun ilan ve reklam vergisi nasıl hesaplanacaktır? Tabela ve panolar hepsi ölçülecek mi?

» Gençlik Spor Kulübü Derneklerinden ÇTV ve İlan ve Reklam Vergisi Alınması 16.05.2018

İlçemizde yer alan Gençlik Spor Kulübü Dernekleri ÇTV ve İlan ve Reklam vergilerinden muaf mıdır?

» Ulaşım Araçlarındaki İlan ve Reklamlar Hk. 25.04.2018

Sayın Hocam, 6360 sayılı Kanunun Geçici 1.Maddesinin 8.fıkrası ile ulaşım hizmetleri Büyükşehir Belediyesine geçmiştir.İlçemiz sınırlarında işletmecilik yapan özel halk otobüslerine verilen ilan ve reklama yönelik unsurlardan, 2464 sayılı kanunun 12.maddesinde yer alan ''Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.'' hüküm gereğince Belediyemizce ilan ve reklam vergisi alınması mümkün müdür?

» Ruhsat Harcı Hk. 19.04.2018

Sayın Hocam; Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde (a) firması tarafından Mermer Fabrikası yapılmak istenmektedir. Gerekli tüm işlemleri tamamlanmış İnşaat Ruhsat aşamasına gelinmiştir. Söz konusu firma Belediye Başkanlığımıza Teşvik Belgesini sunarak Ruhsat Harcından muaf tutulmasını talep etmiştir. 2464 sayılı kanunun Ek 2 Maddesinin c ve de bendine göre ve Belediye Gelirleri Kanunun Genel Tebliği (seri no:48) e göre İnşaat Ruhsat harcından muaf tutulacaktır. Ancak; Belediye Meclisince Yol-Kanal harcı katılım payı alınması yönünde karar alınmıştır. Soru 1: Belediye Meclisince belirlenen yol- Kanal harcı katılım payı almamız gerekir mi? Soru 2: Otopark Harcı almamız gerekir mi?