Mevzuat Takip SistemiBilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

» Bazı faaliyetlerin harcama bütçesi miktarı, yapılan harcama miktarı ve kimlere ne kadar yapıldığının bildirilmesi / Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 01.04.2010

» Belediyede Kadrolu Personel Bilgisinin Bildirilmesi, Belediye Personelinin Yurt Dışı Eğitim Programı ve Ödenen Harcırah Miktarının Bildirilmesi / Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 14.10.2010

» Belediyenin Takip Eden 20 Günlük Yıkım Programının İstenmesi / Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 07.12.2005

» Bilgi edinme hakkının kurum ve kuruluşların birbirlerinden bilgi ve belge alışverişlerini kapsamadığı / Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 19.10.2005

» İstenen bilgi ve belgelerin kurumda bulunmaması halinde yapılacak işlem, Bilgi edinme görevlilerine hakaret içeren başvurulara yapılacak işlemler / Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 07.09.2005

» İtiraz Dilekçelerinde Yer Almayan Eksik Evrakın Tamamlanması / Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 06.04.2005

» Kiraya Vermeye İlişkin Encümen Kararının İstenmesi / Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 16.04.2009

» Kurumlarda Bulunan Kadroların Dolu Boş Durumunun İstenmesi / Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 01.04.2010

» Mal müdürünün görev yaptığı dönemdeki Kıymet Takdir Komisyon Kararları ile aynı tarihler arasında resmi taşıt ile gittiği görevlere ilişkin olarak düzenlenen Taşıt Görev Emirlerinin onaylı örneklerini istemesi / Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 14.10.2010

» Taleplerin müşahhas talep olmayıp, genel ve soyut nitelikli olması halinde karşılanamayacağı, buna karşılık taleplere ilişkin bilgilerin ticari sır niteliğinde olmaması, daha önce oluşturulmuş ve hâlen kurum kayıtlarında olması halinde verilmesi gerektiği / Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 18.04.2007