Mevzuat Takip SistemiBilgi Edinme Mevzuatı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Mualif meclis üyesinin belediye ile belediye şirketinin gelir ve giderlerini istemesi 07.02.2018

Saygılar sunarım, Belediye meclis üyesi belediye başkanlığına dilekçe vererek Belediyenin ve Belediye şirketinin 2017 yılı sonu itibari ile tüm gelir ve giderlerini gösterir ayrıntılı mali bilanço istemektedir. Meclis üyesinin böyle bir yetkisi var mı? Ne amaçla istendiği belirtimemiştir. Belediyenin kesin hesapları her yıl ayrıntılı olarak mayıs ayında görüşülüp karara bağlanmaktadır. Şirketin hesapları her meclis gündeminde görüşülüp incelenmektedir. Hesaplar mali muşavir tarafından tutulmaktadır. Bu meclis üyesi aynı zamanda bir partinin ilçe başkanı olarak görev yapıyor?

» Sözleşme ve Hakedişlerin Bilgi Edinme Kapsamında Verilmesi Hk. 07.02.2018

Sayın Hocam; Belediyemizin gerçekleştirdiği bir yapım işinin yüklenicisi, boya işi yaptırdığı bir firmaya borcunu ödememiş. Bu firmanın avukatı Belediyemizden işin sözleşmesini, hakedişlerini, süre uzatımını ve diğer belgeleri yazılı olarak dilekçe ile istemiş. Ancak, bu iki firma arasında Belediyemizde bir belge bulunamamaktadır. Bu durumda bu firmalara belgelerin gönderilmesi doğru olur mu?

» Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Özel Hayatın Gizliliği 19.12.2017

Beldemizden bir vatandaş belediyemizde hizmet alımı ile çalışan personelin belediyemizdeki görevi, unvanı ve hangi kanuna göre çalıştığını ve ne kadar aylık ücret aldığını dilekçe ile sormaktadır. Bu özel hayatın gizliliği kapsamına girer mi? Vatandaşa personelin bilgisi verilebilir mi? Bu gibi dilekçelerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilmesi için Bilgi Edinme Kanununa göre bilginin istendiği dilekçede belirtilmeli midir? Bu ibarenin olmadığı belediye ile ilgili bilgi istenilen dilekçeler yine Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre mi değerlendirilmelidir?

» Teminat mektubu iadesi 24.08.2017

Hocam kolay gelsin. Geçici kabulü yapılan yapım işiyle ilgili ilişiksiz yazısı SGK'dan alınmıştır. Bu işle ilgili kesin kabulden sonra yine ilişiksiz yazısı istememiz gerekir mi? Kesin teminat mektubu henüz iade edilmemiştir.

» Şikayet Dilekçesi Örneğinin Şikayet Edilene Verilmesi 03.06.2017

Belediyemize kaldırım işgali nedeniyle şikayet edilen kişi, itiraz ve dava haklarını kullanacağı gerekçesiyle Bilgi Edinme Kanunu kapsamında şikayet dilekçesinin örneğini talep etmektedir. Şikayet dilekçesinin fotokopisi kişiye verilebilir mi?

» Özlük dosyası suretinin kişiye verilmesi 22.04.2017

Başkanlığımız Zabıta müdürlüğü Zabıta memuru kadrosunda Aday Memur olarak görev yapan ve adaylık süresi içerisinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumlar içerisinde bulunduğundan 657 sayılı D.M.Kanununun 56. maddesine istinaden 15.04.2008 tarihi itibariyle görevine son verilen kişinin; 1.Dilekçe ile başkanlığımıza müracaatta bulunarak bilgi edinme kapsamı içinde özlük dosyasının bir suretinin tarafına verilmesini istemektedir. 2.Yine başka bir dilekçe ile; başkanlığımızca görevine son verilen kararın mahkemelerce onanmasına rağmen bu onanan yargı kararlarının yenilenmesi istemiyle açmış olduğu dava dosyasına sunmak üzere, başkanlığımızca görevine son verilen dosya muhteviyatında ki müfettiş raporları,savunması gibi belgelerin bir suretini talep etmektedir. Bu kapsamanda 1. ve 2. maddede ki taleplerin tarafımızca karşılanıp karşılanamayacağı hususunda tereddüde düşülmüştür. Konu hakkında bilgi verilmesini arz ederim.

» Ticari Sır 04.04.2017

İhaleye katılan bir firmanın ihaleyi kazanan katılımcıya ait iş deneyim belgesinin fotokopisini talep etmesi durumunda bu belge verilebilir mi? Yoksa Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Ticari sır başlıklı 23. maddesine istinaden bu belgenin verilmemesi mi gerekir. Detaylı bilgi verirseniz sevinirim. Cevap için teşekkürler.

» Gayrimenkul satışlarının bildirilmesi 15.07.2016

Sayın hocam; Bimer üzerinden yapılan bir başvuruda, Belediyemizin 2015 yılı ve 2016 yılında yaptığı gayrimenkul satışları ile ilgili kaç adet gayrimenkulun satıldığı, bunların yerlerinin ve satış fiyatlarının bildirilmesi hususunda bilgi istenilmiştir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre bu bilgiler vatandaşa verilebilir mi? İyi çalışmalar dilerim.

» Bilgi edinme 16.01.2016

Belediyemizde yetkili memur sendikası Bem-Bir-Sen ile Belediye Başkanlığımız arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış bulunmaktadır. İmzalanan bu protokol, yetkisi olmayan diğer sendika yöneticilerince ve üçüncü kişilerce yazılı dilekçe ile istenilmektedir. Sözleşme ikili protokol kapsamında olduğundan Protokolün kopyası bilgi edinme kanunu çerçevesinde verilebilir mi? İdare olarak bu talebi geri çevirsek herhangi bir sorun olur mu?

» Doğrudan temin evrakları 13.11.2015

Doğrudan temin ile mal alımı yapılmış olup; teklif veren firmalardan bir tanesi bilgi edinme kapsamında doğrudan temin dosyasının tamamının fotokopisini istemektedir. Bu belgeler bilgi edinme kanunu kapsamında ilgili firmaya verilebilir mi? İyi çalışmalar.