Mevzuat Takip SistemiBKK

» Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı / Bakanlar Kurulu 07.09.2016

» Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı / Bakanlar Kurulu 15.08.2016

» Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar / BKK 22.07.2013

» Programcı ve Çözümleyici unvanlarının THS'a alınması hakkında Karar 24.06.2013

» Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından İnsani ve Teknik Yardım Amacıyla Yurtdışında Görevlendirilecek Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar / BKK 17.06.2013

» Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurumlarda Görevli Olanlara Ödenecek Ücret ve Huzur Haklarının Tespitine İlişkin Karar / BKK 25.03.2013

» Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan ve Başkan Yardımcılarının Ücretlerinin Tespitine Dair Karar 11.03.2013

» 6292 sayılı Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Karar 11.02.2013

» Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar / BKK 20.12.2012

» Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar / BKK 05.11.2012