Mevzuat Takip SistemiBKK

» Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı / Bakanlar Kurulu 07.09.2016

» Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan Organize Sanayi Bölgelerine Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı / Bakanlar Kurulu 27.06.2016

» Genel Aydınlatma Giderlerine İlişkin Olarak Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından İller Bankası Anonim Şirketi Tarafından Yapılacak Kesintiler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı / Bakanlar Kurulu 07.06.2016

» Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisine İlişkin Sürenin Uzatılması / BKK 23.03.2015

» 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine İlişkin Karar / BKK 21.10.2013

» 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Uygulanmasından Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin / BKK 11.10.2012

» Maktu Harçlar Ve Damga Vergisi Tutarları, Bina, Arsa Ve Arazi Vergisi Matrahları Ve Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranı İle Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonuna İlişkin 22.12.2011

» Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin, Geliri Olmayanların, Şehitlerin Dul ve Yetimleri ve Gazilerin Emlak Vergisi oranı-2002 yılı) 27.11.2011

» Belediyelerin Bütçe Gelirleri Üzerinden Kalkınma Ajanslarına Aktaracakları Payların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar 08.08.2011

» Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar / Bakanlar Kurulu 25.10.2010