Mevzuat Takip SistemiBKK

» Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli Listelerde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Yönelik Açıklamalar Hakkında Karar / BKK 01.01.2014

» Resmi İlan Fiyat Tarifesi (2013) / BKK 14.01.2013

» Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat / BKK 19.12.2012

» Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar / BKK 19.12.2012

» 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar / BKK 08.10.2012

» İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar 10.07.2012

» Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Karar / BKK 27.04.2012

» Doğal Afetler ve Olağanüstü Politik Risk Nedeniyle Meydana Gelen Mücbir Sebeplere İstinaden 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar 12.03.2012

» Resmi İlan Fiyat Tarifesi (2012) 05.03.2012

» Maktu Harçlar Ve Damga Vergisi Tutarları, Bina, Arsa Ve Arazi Vergisi Matrahları Ve Asgari Ölçüde Arsa Ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranı İle Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonuna İlişkin 22.12.2011