Mevzuat Takip SistemiBütçe ve Uygulama Esasları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Hizmet Alımı Bütçe Tertibi 17.04.2018

İyi Çalışmalar. Belediyemizde personele dayalı hizmet alımı ödemelerini karşılamak üzere yeni kurduğumuz şirketin belediyemize düzenleyeceği faturaların ödenmesi ile ilgili birkaç sorum olacak. Not 03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alımı, 03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ve 03.5.1.04 Müteahhitlik hizmet alımlarında 2018 yılı için ödenek mevcuttur. 1- Yeni şirkete yapacağımız ödemelerde bütçe tertibi ekonomik kodu nasıl olmalıdır? 2- Ödemeleri Yapacak birim olarak İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü bütçesi uygun olur mu yoksa farklı bir birim tercih edilebilir mi? 3- Farklı fonksiyonda ve farklı Hizmet alımları ekonomik kodlarda bulunan ödeneklerin meclis kararı ile 1. soruya vereceğiniz cevaptaki ekonomik sınıflandırmaya aktarılması gerekiyor mu ? Teşekkür ederim.

» Çölyak hastalarına gıda alımı hk. 06.03.2018

Selam hocam, Çölyak hastalarının yeterli ve dengeli beslenemelerine yardımcı olmak amacı ile Belediyemiz tarafından gıda yardım paketi mal alım işi belediyemiz hangi bütçe ödeneğinden yapması gerekir?

» Sermaye Aktarımı 28.02.2018

Sayın Hocam, Belediyemizde hizmet alım yoluyla çalıştırılan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi için kurulacak olan Belediye Personel Limited Şirketine Belediyemiz bütçesinin hangi kaleminden sermaye aktarımı yapabiliriz?

» Ödenek Tertibi Açılması Hk. 21.02.2018

iyi çalışmalar. Hocam emlak istimlak müdürlüğümüzde 03.02 ikili düzeyde ödenek konmamıştır.( örneğin 03.04 kodunda ödenek vardır.) ilgili müdürlük mali hizmetler müdürlüğüne yazı yazmış 03.02 ödenek kaleminin açılması ve yedek ödenekten para aktarılması istenmiştir. Bu mümkün müdür?

» Belediye Başkanının sosyal güvenlik prim ödemelerinin bütçe kodu 18.01.2018

Hocam Belediye Başkanının sosyal güvenlik prim ödemelerinin bütçe kodu 2.1.6.1 midir yoksa 2.5.6.1 midir? Belediye başkanı daha önce memurdu ve şimdi de kesenekleri emekli sandığına gönderiliyor.

» Kaybedilen Davalara İlişkin Vekalet Ücreti 12.01.2018

MERHABA, BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU DAVALARLA İLGİLİ KARŞI TARAFA ÖDENMESİ GEREKEN VEKALET ÜCRETİNİN "MAHKEME HARÇ GİDER"LERİNDEN ÖDENMESİ UYGUN MUDUR? KOLAY GELSİN.

» Bütçe içi Aktarma 16.12.2017

İyi Çalışmalar. Bütçe Muhasebe Usul Yönetmeliğinin 36. Maddesinin ilgili bendinde Personel Giderleri Tertiplerinden aktarma yapılamayacağı belirtilmektedir. İki aşamalı sorum olacak 1- Aynı birimin aynı fonksiyonel sınıflandırma Bütçe tertibinde bulunan Temel Maaşlar Tertibinden Sosyal Haklar Tertibine aktarma yapılabilir mi İkinci olarak 09 1 1 01 Personel Giderlerini Karşılama ödeneğinden encümen kararı ile bütçelerin 03 mal ve hizmet alımları tertiplerine ödenek aktarması yapılabilir mi yoksa personel giderlerini karşılama ödeneğinin konuluş amacı birimlerin ödeneği yetmeyecek 01 Personel giderlerine mi aktarma yapılır. Teşekkür ederim.

» Ödenek Aktarımının İptali 11.12.2017

Merhabalar Temmuz ayında yaptığımız başkan olur'lu aktarımı iptal etmemiz mümkün müdür? Eğer iptal edilirse nasıl bir yöntem izlemeliyiz?Teşekkür ederiz. Kolay Gelsin.

» Canlı Hayvan Alımı 10.12.2017

Sayın Hocam; 2017 bütçesi planlanırken canlı hayvan alımı kalemi oluşturulmamıştır. İhtiyaç duyulan bekçi köpeği alımı yapılması planlanmaktadır. Bunun için bütçe giderinde kalem oluşturulabilir mi? Canlı hayvan alımı işlemi nasıl yapılır?

» Bütçe İçi Aktarma Yetkisinin Devri 22.11.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36'ıncı maddesi gereğince, Aktarma MADDE 36 –(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır. Ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri bütçeleşme düzeyi olmadığından, bunlar arasında aktarma onayına gerek yoktur. (3) Büyükşehir ilçe belediyelerinde; aktarmalarla ilgili meclis kararları bütçe ile ilgili meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer. (4) Bağlı idarelerde kendi özel mevzuat hükümleri saklı olmakla birlikte; a) Personel giderleri tertiplerinden, b) Aktarma yapılmış tertiplerden, c) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, ç) Projeye bağlı yatırım tertiplerinden, d) İlgili mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden, aktarma yapılamaz. (5) Projeye dayalı iş, fiziksel olarak yüzde yüz gerçekleşmişse, bu projeyle ilgili artan ödenek diğer tertiplere aktarılabilir. Personel ödeneklerine ilişkin tertipler arasında aktarma yapılabilir. Yukarıda yazılı bulunan hükümler doğrultusunda Belediye Başkanı aktarmalarda işleyişinin seri yapılması amacıyla, Mali Hizmetler Müdürüne yetki verebilir mi? Konu ile ilgili olarak gerekli bilginin verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim.