Mevzuat Takip Sistemi



Bütçe ve Uygulama Esasları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Yolcu Taşıma Giderleri Harcama Kalemi 30.06.2018

İyi Çalışmalar. İlçemizden yılın muhtelif zamanlarında okul öğrencilerini Çanakkale ye ilçede bulunan firmalara ait otobüslerle gönderiyoruz. Bu gidere ilişkin bütçe harcama tertibini 03 5 3 02 Yolcu Taşıma giderlerinden mi yoksa 03 5 5 02 Taşıt Kiralama Giderlerinden mi çıkmamız uygun olur?Teşekkür ederim.

» Ek Ödenekten Aktarma 21.06.2018

Sayın Hocam; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin MADDE 37 – (1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur." Denilmektedir. 2018 yılı bütçesi hazırlanırken T cetveline konulmuş damperli kamyonlar bulunmaktadır. Damperli kamyon ihtiyacı oluştuğundan dolayı araç alımı yapılması için ödeneği sorduğumuzda ödenek bulunmadığı anlaşılmış olup, 2018 yılı içerisinde alınmış ek ödenek kalemlerinden taşıt bakım ve onarım giderleri kaleminden taşıt alımı kalemine aktarım yapılabilir mi?

» Yükleniciden araç kiralanması harcama kalemi 20.06.2018

Sayın Hocam, yol süpürme ve çöp toplama araçlarını 696 sayılı KHK ile sözleşmesi feshedilen yükleniciden karşılamaktayız. Bu durumda bütçe kaleminin hangi kodundan harcama yapmalıyız? Teşekkürler.

» Belediye Şirketine Yapılacak Ödemelerde Harcama Kalemi Hk. 20.06.2018

Sayın Hocam; 696 sayılı KHK ile belediye bünyesinde kurulan şirkete yapılacak hizmet alımı bütçenin Temizlik hizmet alımına ilişkin ödemeler 03.05.01.08 harcama kaleminden yapılacağını sizden öğrendik fakat Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele (şöför, kaynak ustası vs) ait ödeme ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde çalışan büro personeline ait ödemeler bütçe kaleminin hangi kodunda yer alacaktır?Teşekkürler.

» Belediye Şirketinden Hizmet Alımı Ödenek Tertibi 13.06.2018

SAYGILAR HOCAM. TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İÇİN KESİLEN FATURA BEDELLERİNİN HANGİ BÜTÇE KALEMİNDEN ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR. DAHA ÖNCEDEN DİĞER HİZMET ALIM ÖDENEĞİNDEN ÖDENİYORDU. PERSONEL GİDERİ HESAPLAMALARINDA İLERİDE SIKINTI DOĞURMAMASI AÇISINDAN HANGİ KODU KULLANMALIYIZ?

» Ek Bütçe Gelir Kalemi Hk. 08.06.2018

SAYGILAR HOCAM. BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KAPALI PAZAR YERİ YAPILMASINA İLİŞKİN İLLER BANKASI KREDİMİZ ONAYLANDI. 2018 BÜTÇESİ İÇİN EK BÜTÇE YAPILACAKTIR. EK BÜTÇE FİNANSMAN KAYNAĞI İLLER BANKASI KREDİSİ GÖSTERİLECEKTİR. BÜTÇE DENKLİĞİ İÇİN GELİR BÜTÇESİNDE HANGİ KALEM KULLANILMALIDIR. ÖRNEK: MERKEZİ İDARE GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR KALEMİNE KONULABİLİR Mİ? TEŞEKKÜRLER

» Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünün Fonksiyonel Sınıflandırma 02.06.2018

İyi Çalışmalar. Belediyemizde 2019 yılı bütçesi ile yeni kurulacak olan ve Belediyemizin Araç Alım, Bakım, Akaryakıt alımı Vb giderleri karşılamak üzere Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Analitik bütçe fonksiyonel kodunun 04 5 9 ile 01 3 9 olması hususunda tereddüt yaşamaktayız aydınlatırsanız sevinirim. Teşekkürler

» Ek Bütçe 30.05.2018

SAYGILAR HOCAM. 1- BELEDİYEMİZCE KAPALI PAZAR YERİ YAPILACAKTIR. ANCAK BELEDİYE BÜTÇEMİZDE KONULAN ÖDENEK YETMEYECEKTİR. EK BÜTÇE YAPILMASI İÇİN FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK İLLER BANKASI BORÇLANMASI GÖSTERİLECEKTİR. EK BÜTÇE VERİLMESİ İÇİN BELEDİYE MECLİSİNE GELMEDEN ÖNCE ENCÜMEN KARARI GEREKLİ MİDİR? SADECE MECLİS KARARI YETERLİ MİDİR? 2- EK BÜTÇE YAPILMADAN MEVCUT YIL BÜTÇEMİZ GÖSTERİLEREK İHALEYE ÇIKILIP, DAHA SONRA İHALE BEDELİ BELLİ OLDUKTAN SONRA EK BÜTÇE YAPILABİLİR Mİ? TEŞEKKÜRLER

» Müdürlük İhdası ve Ödenek Aktarımı 21.05.2018

1) 2018 yılı gelir Bütçemiz 12 milyonTL, gider bütçemiz 16 milyon TL. olup finansmanın açığı 4 milyon TL' nin iller bankasından borçlanma suretiyle kapatılması öngörülerek bütçe denkleştirilmiştir. Ancak yapımı devam eden kanalizasyon işi için bütçeye 2.500,00 TL ödenek konulmuş olmasına rağmen bu yıl toplam 4.500.00 hakediş yapılmıştır. Malumunuz olduğu üzere hakediş bedelleri yüklenici firmaya iller bankası tarafından kredi ile ödenmekte olup itfa ödemeleri aylık hisselerimizden kesilmek suretiyle yapılmaktadır. Bütçemizde yedek ödenek ve diğer kalemlerden ödenek aktarma imkanımızda yoktur. Ödenek yetersizliğinden dolayı bu hakedişin bütçe giderleri hesabına kaydını yapamıyoruz. Bu konuda nasıl bir yol izlememizi tavsiye edersiniz? 2) 1995 yılında Diyanet İşlerinde imam kadrosunda memur olarak göreve başlayan, 2004 yılında naklen belediyemizde imam kadrosuna atanan, 16.4.1999 tarihinden önce 2 yıllık sağlık meslek yüksek okulu mezunu olan personelimiz 7 ay önce belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir. Bu personelimizi görevde yükselmeye tabi tutmadan müdür kadrosuna atamak istiyoruz. Şu anda Belediyemizde münhal olarak Yazı İşleri Müdürü ve Destek Hizmetleri Müdürü kadroları mevcuttur. Ancak söz konusu personelin Başkan Yardımcılığından önceki memuriyet süresinin tamamını “imam” kadrosunda geçirmesi hasebiyle, Mah. İda. Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 7. Maddesinde öngörülen şartlardan biri olan “Son müracaat tarihi itibarıyla iki yılı sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak” şartlarına haiz değildir. Bu durumda anılanYönetmeliğe Ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler arasında yer alan “ Yazı İşleri Müdürü” ve “Destek Hizmetleri Müdürü” kadroları atanması mümkün görünmemektedir. BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında belediyemiz D5 grubunda yer almaktadır. Bu grupta sayılan belediyelerin zorunlu müdürlükler haricinde, anılan Yönetmeliğe ekli (III) SAYILI LİSTE: DİĞER MÜDÜRLER listesinde yeralan müdürlüklerden 4 adette tercihli müdürlük kadrosu ihdas etmesi mümkün kılınmıştır. Bu kapsamda Mah.İda.Görev de Yükselme Yönetmeliğine Ekli (2) sayılı listede yer almayan “Halkla İlişkiler Müdürü” kadrosunun ihdas edilerek bahse konu personelin bu kadroya atanması mümkün müdür? Belde Belediyesinde Halkla İlişkiler Müdürlüğü birimi fonksiyonel kodu ne olmalıdır? Birimin ödenek ihtiyacının diğer birimlerin ödeneklerinden veya yedek ödenekten aktarma suretiyle temin edilmesi mümkün müdür Not: İlgili personelin, “Yazı İşleri Müdürlüğü” ne atanmasında sakınca olup olmadığı hususunda Devlet Personel Başkanlığından görüş istedik ancak henüz bir görüş bildirilmedi. (Görüş talebimizde; Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde,” imam” ve “şef” kadrolarının eşdeğer kadrolar olarak kabul edildiğini, mahalli idarelere ilişkin yönetmelikte ise bu şekilde bir düzenlemenin bulunmadığını ayrıca belirttik)

» Hizmet Alımı Bütçe Tertibi 17.04.2018

İyi Çalışmalar. Belediyemizde personele dayalı hizmet alımı ödemelerini karşılamak üzere yeni kurduğumuz şirketin belediyemize düzenleyeceği faturaların ödenmesi ile ilgili birkaç sorum olacak. Not 03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alımı, 03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ve 03.5.1.04 Müteahhitlik hizmet alımlarında 2018 yılı için ödenek mevcuttur. 1- Yeni şirkete yapacağımız ödemelerde bütçe tertibi ekonomik kodu nasıl olmalıdır? 2- Ödemeleri Yapacak birim olarak İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü bütçesi uygun olur mu yoksa farklı bir birim tercih edilebilir mi? 3- Farklı fonksiyonda ve farklı Hizmet alımları ekonomik kodlarda bulunan ödeneklerin meclis kararı ile 1. soruya vereceğiniz cevaptaki ekonomik sınıflandırmaya aktarılması gerekiyor mu ? Teşekkür ederim.