Mevzuat Takip SistemiÇalışma Saatleri ve İzinler

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Yıllık izin süresi hesabına esas süreler hk. 21.02.2018

Sayın Hocam, kamu kurumunda 5 yıl işçi olarak çalışmakta iken aynı veya farklı bir kurumda GİHS memur olarak çalışmaya başlayan kişinin yıllık izin süresinin tespiti konusunda tereddüt hasıl olmuştur. İşçilikte geçen süreler KH Aylığında ve kıdem yılında değerlendirilmemektedir. Öte yandan Devlet memurlarının yıllık izinlerinin hesabına esas hizmetlerde ise; memuriyette geçen hizmet süreleri ile; - Kamu kurumlarında, her ne statüde olursa olsun (memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi vb olarak) geçirilen süreler, dikkate alınır denilmektedir. Dolayısıyla 30 gün izin hakkını 5 yıl sonra mı 10 yıl sonra mı hak edecektir?

» Refakat İzni 19.02.2018

Sayın Hocam, 2 yaşında çocuğunun rahatsızlığı için il dışına giden memura refakat izni verilir mi? Hastalığa henüz teşhis konulmamıştır.

» Aylıksız izinde geçirilen sürelerin 68/B kapsamında değerlendirilmesi 02.02.2018

Sayın Hocam; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68-B maddesine göre ataması yapılması düşünülen personelin hizmet süresi hesaplanırken, 10 Şubat 2016'dan sonra, doğumdan dolayı alınan aylıksız izin süreleri hizmet süresinin hesabına dahil edilir mi?

» Parmak İzi İle Mesai Kontrol Uygulaması 26.01.2018

İyi Çalışmalar. Belediyemizde personel mesai kontrol uygulaması yüz tanıma ve parmak izi sistemi ile yapılmaktadır. Bazı Danıştay kararlarında personelden kişisel veri alınması kapsamında olan parmak izi tarama sistemi ile mesai takibi uygulaması kamusal alanda olsa özel hayatın gizliliği ilkesinde değerlendirilmektedir. Buna istinaden uygulamaya devam edilmesi doğru mudur. Konu ile ilgili aydınlatırsanız sevinirim. Teşekkür ederim.

» Doğum sonrası aylıksız izin süresi hk. 19.01.2018

Sayın Hocam; Doğum sonrası aylıksız izne ayrılan memurun aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir, denilmektedir. İzinde geçirdiği süreler memuriyet hizmetinden sayılır mı?

» İlave Yıllık İzne Hak Kazanma Zamanı 09.01.2018

İyi çalışmalar, 27.12.2007 yılında memurluğa başlayan memur personelimiz 27.12.2017 tarihinde 10 yılını doldurmuş bulunmakta,2017 yılı için on yılı tamamlamadığından 20 gün senelik izin kullanmıştır. 28.12.2017 tarihinden itibaren onbir yıldan gün almıştır. 2017 yılı için 10 gün izin artışı yapılabilir ?mi

» Yıllık izin hesabında uzman erbaşlıkta geçen süreler 06.01.2018

Hocam merhaba. TSK Uzmanlıktan kurumumuza geçiş yapmış personellerimiz var. Yıllık izin ve diğer hakları Uzmanlıkta geçen süreleri ile birlikte mi değerlendirilmelidir?

» Doğum sonrası yarı zamanlı çalışmada ilköğretim çağı hesabı 06.01.2018

Sayın Hocam, mecburi ilköğretim çağını hesaplarken kaç ay olarak almalıyız?

» Taşınma izni 25.12.2017

Sayın Hocam, memurların taşınma izni var mıdır?

» Yarı zamanlı çalışma hakkı 14.12.2017

Sayın Hocam, 14/08/2013 tarihinde doğum yapan memur, 657 S.Kanunun 104. md. f fıkrası gereğince ilköğretim çağına gelinceye kadar yarı zamanlı çalışma hakkı var mıdır?