Mevzuat Takip SistemiÇalışma Saatleri ve İzinler

» 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II Sayılı Cetvele Tabi Sözleşmeli Personelin Yararlanabileceği Mazeret İzinleri ve Mazeret İzni Sonrasında Yıllık İzinleri Hakkında / Devlet Personel Başkanlığı 04.02.2013

» 399 Sayılı KHK Eki II Sayılı Cetvele Dahil Pozisyonda İstihdam Edilen Personelin TFF Tarafından Organize Edilen Amatör Futbol Müsabakalarında Hafta İçi Çalışma Günlerinde Görevlendirilmesi Halinde İdari İzinli Sayılıp Sayılamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 26.06.2013

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Olarak Görev Yapmakta Olan Gebe veya Emziren Personelin Çalışma Saatleri / Devlet Personel Başkanlığı 01.10.2013

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin Uygulanması / Devlet Personel Başkanlığı 10.04.2009

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine Göre Aylıksız İzne Ayrılan Kamu Görevlisinin Kendi Talebiyle Sendika Üyelik Ödentisinin Yatırılıp Yatırılamayacağı, Yatırılırsa Sayımlarda Dikkate Alınıp Alınamayacağına Dair / Devlet Personel Başkanlığı 11.02.2013

» 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. Maddesine Göre Aylıksız İzne Ayrılan Kamu Görevlisinin Kendi Talebiyle Sendika Üyelik Ödentisinin Yatırılıp Yatırılamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 11.02.2013

» 657 sayılı Kanuna Tabi Olarak Çalışan Personelin Hamileliğinin 32 nci Haftasından Önce Ölü Doğum Yapmış Olması Durumunda Kullanılamayan Doğum Öncesi Sekiz Haftalık Analık İzin Süresinin Doğum Sonrası Analık İzin Süresine Eklenip Eklenmeyeceği Hususu Hakkı / Devlet Personel Başkanlığı 13.05.2011

» 657 Sayılı Kanunun 105 inci Maddesi Uyarınca Verilen 3 Aylık Refakat İzninin Tamamını Kullanmayan Memura Aynı Hasta İçin Daha Sonra Refakat İzninin Geri Kalan KısmınınVerilip Verilmeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 28.03.2013

» 657 Sayılı Kanunun 108/B Maddesine Göre Verilecek Aylıksız İzinde Ay Hesabının Ne Şekilde Yapılacağı İle Refakat İzni Verilmesine Esas Teşkil Edecek Sağlık Kurulu Raporunun Nereden Alınması Gerektiği / Devlet Personel Başkanlığı 09.05.2013

» 666 sayılı KHK'ye Ekli II Sayılı Cetvelde Yer Alan Unvanlarda Görev Yapan ve Söz Konusu KHK Gereği Maaşı Ücret ve Tazminat Göstergeleri Üzerinden Hesaplanan Personelin, Hastalık İzin Sürelerinin 7 Günü Aşması Hali / Devlet Personel Başkanlığı 01.07.2013