Mevzuat Takip SistemiÇalışma Usul ve Esasları

» 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği / İçişleri Bakanlığı 16.05.2014

» 507 Sayılı Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik / Sağlık Bakanlığı 10.09.1983

» Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Danışma Kurulunun Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 07.06.2005

» Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik / Orman ve Su İşleri Bakanlığı 28.03.2006

» Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / Kültür ve Turizm Bakanlığı 27.11.2005

» Askeri Merasim ve Protokol Talimatnamesi / BKK 30.05.1956

» Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik / Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 31.07.2012

» Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik / Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 21.06.2012

» Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik / Orman ve Su İşleri Bakanlığı 30.11.2004

» Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik / Avrupa Birliği Bakanlığı 13.07.2012