Mevzuat Takip SistemiDanıştay

» Bir Memurun Siyasi Parti Toplantısına Katılmasının Disiplin Cezasını Gerektirip Gerektirmediği / Danıştay 12. Daire 13.12.2016

» Devlet Memurunun Bir Siyasi Partinin Basın Açıklamasına Katılmasının Disiplin Cezasını Gerektirip Gerektirmediği / Danıştay 12. Daire 13.12.2016

» Disiplin Cezasına Yapılan İtirazın Yetkili Olmayan Mercie Yapılması Nedeniyle Dikkate Alınmamasının Disiplin Cezasının Kesinleşmesine Etkisi / Danıştay 12. Daire 08.12.2016

» Anayasa Mahkemesinin İptal Ettiği Hükmün, İptal Edilen Hükme Dayalı Olarak İptalden Önce Yapılan Atamaları Etkileyip Etkilemeyeceği / DANIŞTAY İkinci Daire 29.11.2016

» Görev Tahsisli Konutlardan Yararlanma Hakkına Sahip Olmayan Kamu Görevlilerinin Sıra Tahsisli Konutlarda Oturma Süresini Tamamladığında Lojmandan Tahliye Edilip Edilemeyeceği / Danıştay 11. Daire 22.11.2016

» Disiplin Suçlarında Kasıt Unsurunun Oluşması İçin Eylemin Fail Tarafından Bilerek Ve İstenilerek İşlenilmiş Olması, Failin Eylemin Sonuçlarını Bilmesi ve İstemesi Gerektiği Hakkında / Danıştay 12. Daire 24.10.2016

» Anayasal Güvence Altında Bulunan Savunma Hakkının Tam Kullanılmış Sayılması İçin, Disiplin Soruşturması Kapsamında İsnat Olunan Eylemlerin Açıkça Belirtilmek Suretiyle Savunma Alınmasının Gerektiği / DANIŞTAY Beşinci Daire 24.10.2016

» Adli Soruşturma Aşamasında Toplanan Deliller ve Alınan İfadelerin, Disiplin Soruşturması Açısından Yeterli ve Geçerli Olup Olmayacağı / DANIŞTAY Beşinci Daire 24.10.2016

» Disiplin Cezalarının Verilmesinde, Cezayı Gerektiren Fiilin Hangi Fiil Olduğunun ve Hangi Maddeye Dayanılarak Verildiğinin Bent ve Alt Bent Dahil Açıkça Belirtilmesi Gerektiği / DANIŞTAY Beşinci Daire 21.10.2016

» Kamu Görevlilerinin Görev Değişikliklerinde Eski Görevlerinin Ek Göstergesine Sahip Bir Göreve Atanmalarının Zorunlu Olup Olmadığı / DANIŞTAY İkinci Daire 14.10.2016