Mevzuat Takip SistemiDerece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesi

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Teknik Lise Mezununun Yükselebileceği Son Derece 08.06.2018

Sayın Hocam, 1995 yılında memuriyete başlayan 4 yıl süreli teknik lise diploması olan personelimizin en son yükselebileceği derece kaçtır?

» Uzman Erbaşların İntibakı ve Emekli Keseneklerinin Tespiti 05.06.2018

Sayın Hocam, Uzman Erbaşlıktan ayrılıp memur kadrosuna atanan lise mezunu personelin kazanılmış hak aylık derece ve kademesi 657 sayılı DMK’nun 36. maddesi gereğince öğrenim durumuna göre belirlenmiştir.Uzman erbaşlıkta geçen hizmet sürelerinin tamamı ve askerlik süresi de intibakında değerlendirilmiştir. Emekli keseneği ise geldiği gibi devam etmektedir. Kurumumuzda görev yapmakta iken Lisans öğrenimini bitirdikten sonra düzenlenen üst öğrenim intibakında emekli keseneği nasıl değerlendirilecektir?

» Disiplin Cezası Almayan Memura Kademe İlerlemesi 04.05.2018

Belediyemizde çalışmakta olan Memurlarımıza en son sicil notu 2010 yılında verilmiştir. 2010 yılından bu tarafa herhangi bir disiplin cezası alan olmamıştır. 25/02/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı torba kanuna göre bu memurlarımıza 1(bir) kademe ilerlemesi yapabilir miyiz?

» İmam Hatip Lisesi Mezunu Memur Hk. 17.04.2018

Merhaba sayın hocam, Belediyemiz zabıta memuru, 2015 tarihinde Uzman Çavuşluktan belediyemize Zabıta Memuru olarak göreve başlamıştır. Uzman Çavuş olarak 2013 yılında 10/1 d/k göreve başlamıştır. Düzenli olarak terfileri yapılmıştır. An itibariyle 9/3 d/k dir. Zabıta memurumuz 4 yıllık imam hatip lisesi (mesleki lise) mezunu olması nedeniyle 657 sayılı kanun 36. Maddesi gereği 1 derece , 36 maddeni 6/b bendine göre liseyi 4 yıl okuması nedeniyle 1 kademe talebinde bulunmuştur. Bu kapsamda ilgili personele ilave 1 derece, 1 kademe ilerleme uygulayabilir miyiz? 

» Açığa alınan memurun gizli sicili hk. 06.04.2018

Belediyemizde Zabıta Memuru olarak görev yapan memurumuz 2002 yılında görevden uzaklaştırılarak, 2008 yılında da 657 SDMK 48.ve 98.maddeleri uyarınca ilişiği kesilmiş olup, 2013 yılında ise mahkeme kararı gereğince görevine iade edilerek tüm mali ve sosyal hakları kendisine ödenmiş bulunmaktadır. İlgili memurumuz lise mezunu olup, 3.D.8.K. ile görev yapmaktadır.İlgiliye açıkta geçirdiği sürelerde ve ilişik kesildiği süre içerisinde gizli sicil notu verilmediğinden, 657 SDMK'nın 64.maddesi uyarınca 8 yıldan 1 kademe verilebilmesi için son sekiz yıl hesabında hangi yılı baz almamız gerektiği hususunda tereddüte düşülmüştür. Konu hakkında tarafımıza bilgi verilmesini arz ederim.

» Bir üst dereceye atanmada mali haklar 29.03.2018

Sayın Hocam, 4 drc.Mühendis kadrosunda 4/3 maaş alan memuru 3. drc.Mühendis kadrosuna atadığımızda yan ödeme ve ek gös.,ek ödeme vb.gibi verileri kurumun 4.drc.kadrodan verme yetkisi var mıdır?

» Yüksek Lisans 23.03.2018

Sayın Hocam, yüksek lisans yapan memura 1 kademe verilmesinde emsal uygulaması dikkate alınacak mıdır?

» İşçilikte Geçirilen Süreler Hk. 14.03.2018

Hocam, 15.09.2013 yılında 5393 Sayılı Kanuna tabii olarak sözleşmeli memur iken (Tekniker) 6495 Sayılı yasa kapsamında memurluğa geçen personelin ilk girişte sözleşmeli süreleri, askerlik hizmetlerinin intibakı yapılarak derece kademesi 7/3 olarak belirlendi. Aynı günlerde Özel ve Kamuda geçen süreleri için SGK ya yazı yazılarak hizmetleri istendi. SGK dan hizmet sürelerine ilişkin yazı Aralık 2013 yılında belediyemize geldi. Teknisyen olarak belediyemizde çalışan personelimizin belediyemizde geçen 9 yıllık hizmetinin 5 yılı teknik hizmetlerde 4 yılı da Zabıta Personeli olarak çalıştırıldığı için hizmetlerinin nasıl değerlendirileceği konusunda araştırma yapılmış neticesinde kamuda geçen ssk hizmetlerinin tamamı Haziran 2014 yılında 657 S.K. 36. MD. C BEND. 1. FIKRASI HİZ. Değerlendirilerek 4/3 derece kademe olarak belirlenmiştir. Bu personelimiz belediyeye kadrolu memur olduğu 2013 yılı Eylül ayından 2014 yılı haziran ayına süre için memurluğa ilk girdiğimde derece kademem 4/3 olması gerekir mağduriyetimin hesaplanarak tarafıma ödenmesi şeklinde bir dilekçe yazmıştır. Bu şekilde ödeme yapılabilir mi, zabıta olarak görev yaptığı süre teknik hizmetler hizmetinden düşürülebilir mi, Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar

» Kademe İlerlemesi Hk. 27.02.2018

17.08.1992 tarihinde teknik lise mezunu olarak Memur kadrosunda 12 nci derecenin 2 nci kademesinde işe başlayan personel, 3 kez olumlu sicilden kademe almış, 18 aylık askerlik hizmeti derece ve kademe olarak değerlendirilmiş bir kez de ilgili yasa hükümleri gereği bir dik derece almıştır. Hali hazırda personelin öğrenim değişikliği olmamıştır. Şu an 3. derece VHKİ kadrosunda görev yapmaktadır. 2018 yılı itibariyle terfi tarihinde hangi derece ve kademeye yükselir? 30.12.2010 yılında kendisine 6 yıllık olumlu sicilden verilen bir kademeden sonra 6111 sayılı Kanun ile değiştirilen 657 sayılı Yasanın 37. ve 64. maddelerine göre herhangi bir disiplin cezası almaksızın 8 yılı doldurduğu takdirde 31.12.2018 tarihinde intibak yapıldığında hangi derece ve kademeye yükselir? Teşekkür ederim.

» Disiplin Alan Memurun Üst Dereceli Kadroya Atanması 20.02.2018

Hocam iyi çalışmalar, Belediye Başkanlığımızda Lise Mezunu 5. kadro dereceli 2. derecenin 5. kademesinde Zabıta Memuru Personelimize 1 yıl (2018 yılı için) Kademe ilerlemesi durdurulması cezası ile 1 yıl (2018 yılı için) Sosyal Denge Tazminatı almayacağına dair ceza verilmiştir. Böyle durumda personelimizi 3. dereceli zabıta memuru kadrosuna atamasını yapılabilir miyiz?