Mevzuat Takip SistemiDerece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesi

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Disiplin Alan Memurun Üst Dereceli Kadroya Atanması 20.02.2018

Hocam iyi çalışmalar, Belediye Başkanlığımızda Lise Mezunu 5. kadro dereceli 2. derecenin 5. kademesinde Zabıta Memuru Personelimize 1 yıl (2018 yılı için) Kademe ilerlemesi durdurulması cezası ile 1 yıl (2018 yılı için) Sosyal Denge Tazminatı almayacağına dair ceza verilmiştir. Böyle durumda personelimizi 3. dereceli zabıta memuru kadrosuna atamasını yapılabilir miyiz?

» Emekliliğe Esas Ek Gösterge Hk. 08.02.2018

Yüksekokul mezunu 3 dereceli Şef kadrosunda görev yapan bir personelimizin KHA yönünden derece kademesi 3/1 ve EAEK yönünden 4/1 olduğuna göre kuruma göndereceğimiz ek gösterge 1100 mü 800 müdür?

» Disiplin cezası almayan memura kademe ilerlemesi uygulanması 02.02.2018

3. Derecenin 6. Kademesinde bulunan Lise Mezunu Şef kadrosundaki Memur 2010 yılı 6 yıllık sicil ortalaması 90 ve üzeri olduğundan 1 kademe ilerlemesi 01.01.2011 yılında almıştır. Yasa tarihi 25.02.2011 olduğundan 8 yıllık hesaba göre 2018 yılında mı yoksa 2019 yılında mı 2 dereceye yükselebilir

» Derece Kademe Yükseltilmesi 31.01.2018

Sayın Hocam; Öncelikle 20-24.01.2018 Antalya Seminerinde bilgilerinizden istifade ettiğimizden dolayı çok teşekkür ederim. Belediyemizde memur ünvanlı kadroda görev yapan lise mezunu 3. derecenin 7. kademesine 15.01.2018'de terfisi yapılmıştır. İlgili Şubat ayında emekli olmayı düşünmektedir. 2010 yılı sicil notu ortalaması 90 olduğundan ve 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 yıllarında disiplin cezası almadığından kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yani 3. derecenin 7. kademesinden 2.derecenin 6. kademesine getirilebilir mi?

Sayın Hocam yine ilkokul mezunu yardımcı hizmetler sınıfında odacı kadrosunda görev yapan memur 7. derecenin 5. kademesindedir. İlgili 2010 yılı sicil raporu 92 olduğundan ve 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 yıllarında disiplin cezası almadığından kadro şartı aranmaksızın ilkokul mezunu memurumuz da bu madde hükmünden yararlanılarak 7. derecenin 5. kademesinden 6. derecenin 3. kademesine getirilebilir mi? Saygılarımızla...

» 68/B Torba Kadro Süre Değerlendirmesi 29.01.2018

Hocam Merhaba, 4 yıllık lisans mezunlarının atanmasında; 1-2 dereceli kadrolar için en az 10 yıl, 3-4 dereceli kadrolar için en az 8 yıl hizmeti bulunmaktadır. Personelimiz 15.06.2006 tarihinde önlisans diplomasıyla kamuda göreve başlamış, 10.09.2009 tarihinde de lisans diploması almıştır. 68/B kapsamında süre hesabında hangi tarihi dikkate almamız gerekiyor? iyi çalışmalar.

» 5510 sonrası memurun ödemeye esas ve emekliliğe esas derece kademesi 24.01.2018

Hocam 5510 sonrası teknik hizmetler sınıfında mimar kadrosundaki memurun ödemeye esas derece kademesi 1/1 ve emekliliğe esas derece kademesi 3/3 tür. Buna göre SGK ya gönderilen kesenekleri gönderilirken, prime esas kazanç matrahlarının hesaplanmasında 1/1 mi 3/3 mü esas alacağız. Mevcut uygulamamızda 5510 öncesinde emekliliğe esas aylık kazancındaki derece kademeyi esas alıyoruz. 5510 sonrasında ise ödemeye esas derece kademe neyse onu esas alıyoruz.

» Uzmanlık Kadrosuna Atanmada Ek Gösterge 18.01.2018

hocam 1 dereceli uzman kadrosunda görev yapan memurun Ödemeye esas , kazanılmış hak ve emekliliğe esas aylık derece kademe ek göstergeleri ne olur?

» Disiplin cezası almayan memura kademe ilerlemesi uygulanması 13.01.2018

İyi çalışmalar 01.02.2010 tarihinde açıktan atama ile göreve başlayan ve 31.03.2012 -01.10.2012 tarihleri arasında 6 ay aylıksız izin alan bir memur 657 37/veya 68 Md göre ne zaman 8 yılda disiplin cezası almaz ise 1 kademe alabilir?

» 1-4 Dereceli Kadrolara Atanma Hk. 05.01.2018

Merhaba hocam, Belediyemizde teknik hizmetler kadrosunda şehir plancısı olarak görev yapan kıdemi 7 yıl, kazanılmış hak aylığı derecesi 4/1 olan personelimizi 2 dereceli ya da 3 dereceli kadroya atayabilir miyiz?

» Kazanılmış hak aylık derecesi üst dereceye yükseltilen memurun özel hizmet tazminatı 31.12.2017

Sayın Hocam, 5 drc. zabıta memuru kadrosunda olup 4/1 den maaş alan kişiye ÖHT. 5.drc den mi 4. drc.den mi verilmelidir? Ayrıca; yan ödeme kararnamesinde Kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunanlar MADDE 10 - (1) Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir. Aylıklarının yükseltildiği derecede, 190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara, bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunur, hükmü bağlayıcı mıdır?