Mevzuat Takip SistemiDiğer Hususlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» Büyükşehir Belediyesi Hudutları İçerisindeki Mahalle, Meydan, Bulvar vs. Adı Değiştirmede Yetkili Merci / İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 04.02.2015

» Özel Denetimli Halk Aracı İhale Süresinin Uzatılması / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 21.03.2011

» Belediyelerin Şirket Kurmaları ve Şirketlerin İhale Mevzuatı Karşısındaki Durumu / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 13.12.2010

» Belediye Boş Tabip Kadrosuna Atamanın Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılması Gerektiği / Devlet Personel Başkanlığı 12.11.2010

» Kent Konseyi Başkanının Genel Kurul Üyeleri Dışından Seçilip Seçilemeyeceği, Yürütme Kurulu Üyesi İken Temsil Ettiği Oda ya da Dernekteki Görevi Sona Eren Kişilerin Yürütme Kurulundaki Görevlerinin Sona Erip Ermeyeceği / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 02.08.2010

» Mezarlıkların, Yol Geçirme Zorunluluğu Dışında, İmar Mevzuatı Veya Başka Bir Mevzuat Hükmü Uyarınca, Asli Amaç Gayesi Dışında Hiçbir Şekilde Kullanılamayacağı / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 03.05.2010

» İlçe Belediyesindeki Başkan Yardımcılığı'nın Daire Başkanlığı’na Eşdeğer Olup Olmadığı / Devlet Personel Başkanlığı 16.03.2010

» Oluşturulan Yeni Mahalleler İle İlgili Seçimlerin Ne Zaman Yapılacağı / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 23.02.2010

» Belediye Meclis Üyesinin, Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilmesi, Görevlendirilmesi Dâhilinde Kendi İşini Devam Edip Etmeyeceği, Devam Ettiği Takdirde İkinci Bir Sosyal Güvenlik Kurumu İle İlişkilendirilmesi / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 14.09.2009

» İl ve Belediye Sınırları İçerisinde Yolcu Taşımacılığında Yetkili Kuruluşlar / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (İB) 08.08.2006