Mevzuat Takip SistemiDiğer Hususlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Taşeron İşçileri Sınav Kurulu ve Sınavın Şekli 24.02.2018

İyi günler....Taşeron işçilerin kadroya geçirilme sürecinde sınavı bir defadamı yapmamız gerekiyor guruplar halindede yapabilirmiyiz? sınav komisyonunda sözleşmeli personel görev alabilirmi? iyi çalışmalar. Ünal SÖZEN - Yazı İşl.Md. Bayramiç Belediyesi / Çanakkale

» Güvenlik soruşturması ve sabıka kaydı hk. 21.02.2018

İyi çalışmalar, Aşağıdaki konularda tereddüte düşülmüştür: 1) 696 KHK kapsamında işçi statüsüne geçmek isteyenlerin sabıka kaydının olumsuz olması nedeniyle tespit komisyonunca başvuruları kabul edilmedi. İtiraz sonucu da başvurular kabul edilmezse, bu kişileri belediyemizde 2.4.2018 tarihine kadar taşeron işçi olarak çalıştırmaya devam edebilir miyiz? 2) Halen 5393 sayılı kanunun 49. maddesi gereği tam zamanlı sözleşmeli Eğitmen olarak çalışan personelimiz, 657 sayılı D.M.Kanununun 4/d (sürekli işçi) maddesine göre görevlendirme hakkı elde etti. Kişi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması isteyecek miyiz? (Daha önceden yapılmadı) 3) 696 sayılı KHK ile işçi statasüne geçmek isteyenlerden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu kendisi için temiz, 1. derece yakının (eş-çocuk-anne-baba vb) terör örgütleriyle iltisakı vb çıkarsa bu kişi sınava girmeye hak kazanacak mı?

» Taşeron İşçi Sınav Şekli 20.02.2018

İyi günler....Belediyemizdeki Taşeron işçilerin kadroya geçişleri için yapılacak olan sınavın sadece SÖZLÜ sınav olması yeterli midir? iyi çalışmalar

» Arşiv Araştırması 07.02.2018

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar”ın 31. Maddesine paralel çalışma periyodu belirleyerek duyurduk. Ardından kurulan Tespit Komisyonu ön ve esas incelemelerini yaparak, bilgiler EKAP kullanıcısı tarafından altisveren.gov.tr internet sayfasına girildi. Belirlediğimiz periyotta Tespit Komisyonunun İncelemesi ve Hak Sahiplerinin İlanı süresi 20/02/2018 tarihinde dolacaktır. 12/01/2018 tarihinde Valilik Makamına topluca göndermiş olduğumuz, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına dair sonuçlar halen gelmemiş olup, gelecek sonucun incelenmesi Tespit Komisyonu tarafından yapılacağından, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına dair sonuçların geç gelmesi durumunda ne yapmamız gerekir? Saygılarımla.

» Taşeron İşçileri 05.02.2018

Sayın Hocam, Belediyemize ait mezbaha belediyemiz tarafından çalıştırılmaktadır. Burada görev yapan taşeron işçisi vardır. Belediyemiz Mezbahayı özelleşleştirerek ihale edecektir. ihaleyi alacak işletmeciye işyeri teslimi mayıs veya haziran ayları arasındadır. Belediye şirketine geçecek olan mezbaha taşeron işçileri mezbahada görev yapma imkanı ortadan kalkacağından belediyemizin ihtiyaç duyacağı başka bir birimde değerlendirilir mi?

» Taşeron İşçilerin Sağlık Raporu Hk. 19.01.2018

Taşerondan şirketlere geçecek işçilerden istenecek sağlık raporları hangi kurumlardan aldırılmalıdır. Kurulacak şirketin az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli olabileceği de göz önüne alınırsa durum ne olur?

» İş kıyafeti 16.01.2018

Belediyemizde çalışmakta olan taşeron ve geçici işçilere iş kıyafeti almamızda herhangi bir sınırlama ya da yıllık bir istihkak varmıdır?

» Yükleniciye ait taşınırların alınması hk. 15.01.2018

Sayın Hocam; Kararnamede Geçici Madde 24'ün 5 fıkrasında; Bu maddeye göre feshedilmiş sayılan veya iş eksilişi yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında idarelere ait işyerlerinde hizmetlerin yürütülmesinde fiilen kullanılmakta olan taşınırlar ile tüketim malzamelerinden hizmetin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulduğu ilgili şirketlerce belirlenenlerin satın alınmasına komisyon tarafından karar verilir. Bu karara dayalı tespit edilen taşınırlar satınalınabilir. .... Komisyon tarafından belirlenecek satınalma bedeli taşınırlar ve tüketim malzemeleri için yüklenicinin 213 sayılı kanun hükümlerine göre tutulan yasal defter ve kayıtlarında yer alan kayıtlı değerinden fazla olamaz.. Denilmektedir. Buna göre, hizmet alım ihalesindeki 4 adet çöp kamyonu 2013 model olup, 1 çöp kamyonunun 2013 de şirketin enflasyon,amortisman ve yeniden değerleme listesine kayıt edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Amortisman oranı yıllık %20 olup bugüne gelindiğinde aracın dönem sonu birmiş amortismanı 0 Sıfır olduğundan araçlar nasıl alınacaktır? Bu nedenle 2013 modeol araçlar iz değer olmuştur. İz değerde hiç bir firma şirket araçlarını satmayacaktır? Bu nasıl çözülecek? 213 sayılı kanun hükümlerine göre tutulan yasal defter ve kayıtlarında yer alan kayıtlı değerinden fazla olamaz. denilmekte olup aracın hangi değerleme oranına göre alıncağı tespit edilecektir?

» Yüklenici firmanın asıl işveren olarak çalıştırdığı işçilerin durumu 12.01.2018

Öncelikle kolay gelsin. Belediyemizin temizlik işlerini yapan firma bu işi için sosyal sigortalarda açmış olduğu işyeri sigorta numarası ile belediyemizin sözleşmesi doğrultusunda taşeron işçi çalıştırmakta olup; bizim sözleşmemiz dışında bizim hizmet almadığımız ancak temizlik firmasının kendi işlerini yapan kendi çalışanlarını da (10 kişi civarında) bu işyeri sigorta numarası ile çalıştırmıştır. Şimdi gelinen bu noktada bu kişilerde 696 sayılı KHK ile Belediyemiz şirketine devredilmeli midir? Görüşünüzü bildirmenizi arz ederim.

» 04.12.2017 tarihinden sonra yapılan ihale hk. 12.01.2018

Sn Hocam, 12.12.2017 tarihinde şirketimiz ile ihale yapılmış ve onaylanarak personel çalıştırmaya başlanmıştır. Ancak 24.12.2017 KHK ile taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ve ihalelerin feshedilmesinden söz edilmektedir. SORU1: Yapılan ihalemizi feshedilmemeli? Soru2: Eğer feshedersek hangi tarih itibari ile etmeliyiz? Ayrıca örneğin 31.12.2017 tarihinde feshedersek söz konusu personelin ssk larını geriye doğru nasıl bildireceğiz? (şirketle sözleşme imzalayıp 01.01.2018 tarihi itibari ile ayrı bir ssk sicil numarası alıp, bildirim yaparsak idari para cezasına maruz kalacağız) Soru3: Bundan sonra örneğin güvenlik, sekreter vb... ihtiyaçlarda personele ihtiyaç duyarsak nasıl bir yöntem uygulamalıyız? Herhangi bir kurumdan izin istenilecek midir?