Mevzuat Takip SistemiDiğer Hususlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Emekli Olan Memurun İşçilik Sürelerine İlişkin Kıdem Tazminatı 18.07.2018

Selam Sayın Hocam; Belediyeye girişi işçi olarak çalışan ve şu anda Devlet Memuru olup; Müdürlük görevinde bulunan bir şahıs; 7 Yıl Belediyede İşçi Statüsünde çalışmıştır. Daha sonra Devlet Memuru olarak aynı Belediyede görev yapmaktadır.20 Yıl da Memur olarak çalışmış olup, emekliliği hak kazanmıştır.Toplam 27 yıl hizmet süresinin sonunda emekli olunca,Emekli İkramiyesinin (27 yıl olarak) tamamını Emekli sandığından mı alacaktır? Yoksa 7 Yıllık İşçilik süresinin ikramiyesini Belediyeden mi alacaktır? Kısaca açıklarsanız sevinirim. Bu vesile ile Selam ve Saygılarımı sunar, Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

» Tahsildarların Sandığa Yatırılmamış Kefalet Aidatları 01.06.2018

Selam hocam. Memur tahsildarlardan kesilen ve kefalet sandığına yatırılması gereken kefalet aidatı bazı kişilerin hiç yatırılmamış; Emekli olan işten ayrılan veya tahsildarlık görevinden ayrılan bu tahsildarlara;

1- Maaşlarından yapılan kesinti tespit edilerek ilgili tahsildarlara ödenebilir mi? 2-ödenebilecek tutar kesilen ana para olarak mı ödenecek,3-Tahsildar emekli olmadan ve bu işten ayrılmış ise kefalet kesintisini alabilir mi? 4-Bu kadrodan ayrılan ve memur olarak devam eden personellere ödenebilir mi?

» Başkan yardımcısı ek göstergesi 27.04.2018

Sayın Hocam, daha önce sorduğumuz soruya ilaveten, ......"müdür kadrosu ile başkan yardımcısı kadrosu arasındaki ek gösterge farkından kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamı aylığından kesilmesi şartıyla emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanması mümkündür." cevabına istinaden 2013-2015 yılları arası başkan yardımcısı iken 2015 ten itibaren Müdür kadrosunda olan çalışanın ek göstergesi 2200 olarak ödenmiştir. Geçmişe dönük 2015-2018 arası dönemi 3000 ek göstergeden ödeyebilir mi? Öderse emekli aylığına katkısı olur mu?

» Jeoloji Mühendisleri Odası Üyelik Aidatı Ödemesi Hk. 26.04.2018

Merhaba Hocam; Kurumumuzda Jeoloji Mühendisi olarak görev yapan memurumuz belediye işlerini takip etmek amaçlı Jeoloji Mühendisleri odasına bireysel olarak kayıt yaptırmıştır ve oda tarafından 2017 yılına ait üye aidatı talep edilmektedir.Belediyemiz tarafından personel adına Jeoloji Mühendisleri odasına 2017 yılı üyelik aidatı ödemesi yapmamız mümkün müdür?Syg.

» Memurların Seçimler Sebebiyle İstifasında Sınırlama Hk. 20.04.2018

Selam hocam 657 DMK tabi Memur daha önce 2 defa Milletvekili seçimlerin de aday adayı olmuş, istifa edip tekrar göreve dönmüştür.3.defa aday adaylığı için istifa edip göreve dönmesinde yasal bir engel var mı vereceğiniz cevaptan dolayı tşk.

» Yeşil Pasaport 10.04.2018

Hocam, unvan derecesi (4) olan emeklilik derecesi 3/1 i olan emekli teknisyen personelimiz yeşil pasaport alabilir mi?

» Geçici işçi çalıştırılması 05.03.2018

Hocam, Ocak ayı meclis toplantısında geçici işçi çalıştırılmasına dair vize aldık. Ancak ilk defa geçici işçi çalıştıracağımızdan nasıl bir yol izlememiz gerektiği hakkında bilgimiz yok. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Detaylı açıklama yaparsanız çok memnun oluruz. İyi çalışmalar.

» Banka Promosyonu Uygulaması 02.03.2018

Selam Sayın Hocam. Belediye Çalışanları olarak maaşımızı Yıllardır İlçemizde tek bulunan Banka olarak Ziraat Bankasından almakta idik. Kaymakamlık Makamının öncülüğünde (Belediyemizi de dahil ederek) Tüm İlçe Kamu çalışanları adına Promosyon İhalesi yapıldı. Sonuçta Yapı Kredi Bankası ile anlaşma sağlandı. Bir Personelimiz "Ben Ziraat Bankasından başka yerden maaş almam" diyor. Yapı Kredi Bankası da protokolü bozamam bir maaş alsın, promosyonu iade ederek ayrılabilir veya her ay düzenli ödeme talimatı ile Ziraat Bankasına masrafsız EFT yaparız diyor. İlgili Personel bunu da kabul etmiyor. Ayın 15 inde maaşım ziraat bankasına yatmazsa Belediye Başkanını,Yazı İşleri Müdürünü ve beni (Malİ Hz. Müd.) Mahkemeye vereceğini, savcılığa sıç duyurusunda bulunacağını söylüyor. Böyle durumlarda Personelin tercihini almak zorunda mıyız? İdare istediği Bankaya personel maaşını yatıştırabilir mi? İdareye herhangi bir yazılı müracaatı olmamıştır. Sözlü olarak böyle söylüyor. Bu konudaki Yasal prosedür nedir? Gerekli açıklamaları yaparak bizleri aydınlatırsanız çok memnun oluruz. Bu vesile ile Selam ve Saygılarımı sunar,mümkün olan en kısa sürede cevap vermenizi beklerken,çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim. 

» Yeterlilik Belgesi Ücreti 27.02.2018

Sayın Hocam; Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi olarak görev yapmakta olan şehir plancısı ünvanlı personellerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi" almak istemektedirler. Gerekli beleğeler ile birlikte adı geçen Bakanlığın döner sermayesine kişi bacı 750-TL. belge ücreti yatırılması istenilmektedir. Bu belge ücreti Belediye bütçesinden ödenebilir mi ?

» Başkan Yardımcısı Ek Göstergesi 24.02.2018

Başkan Yardımcısı kadrosunun ek göstergesi 3000, 1.dereceli Müdür kadrosunun ek göstergesi 2200 dür. 5434 sayılı kanuna tabi Başkan yardımcısı kadrosundaki bir memurun daha düşük ek göstergeli müdür kadrosuna atanması durumunda 5434 sayılı Kanunun Ek Madde 67. maddesi hükmü gereğince 3000 ile 2200 arasındaki farktan kaynaklanan (800 puan) kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaktadır. Bu hükmün 5434 sayılı Kanuna tabi 1.10.2008 öncesi memur olanlara uygulanması husunda tereddüt yoktur. Ancak 1.10.2008 tarihinden sonra yani 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için bu hükmün uygulanabilirliği hususunda tereddütte kaldık. 5510 sayılı Kanunda da konuya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Konu hakkında sizin görüşünüz nedir?