Mevzuat Takip SistemiDiğer Hususlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Mevcut müdürlüğün merkez dışında bir mahalleye taşınması 23.02.2018

Hocam belediyemiz norm kadrosunda bulunan ve ilçe merkezin mevcut belediye hizmet binasında oluşturulan ve halen bu binada görev yapmakta olan Tarımsal Hizmetler ile Kırsal Hizmetler Müdürlüklerinin merkezden kaldırılarak veya taşınarak tarımsal ve kırsal hizmet müdürlüğü görevlerinin daha çok uygulanabileceği ilçemize bağlı bir mahallede oluşturulabilir mi? Oluşturulması mümkünse ne gibi işlemler yapmalı, bu müdürlüklere yazılan yazı da nelere dikkat etmeliyiz?

» Pazar yeri tahsisinin devri 13.02.2018

Hocam hayırlı güler, İlçemizde bulunan kapalı pazar yerinde tahsisi yapılmış dükkanı esnaf başka bir esnafa devretmek istemektedir. Pazaryeri yönetmeliği incelendiğinde "Tahsis edilen satış yerleri, vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi zaruri hallerde belediye encümeni kararı ile kanuni mirasçılara devredilebilir." şeklinde olmakla birlikte diğer devir işlemlerinin nasıl olacağı yönünde bilgilendirme bulunmamaktadır. Eğer yapılabiliniyor ise nasıl yapılmalı ve ücret alınmalımıdır?

» Banka Hesaplar Arası Aktarma 31.01.2018

İyi Çalışmalar. Belediyemizce İller Bankasında açılan fon hesabına bir miktar para yatıracağız. Yapılacak muhasebe kaydı ile ilk etapta 102 banka hesabının alt kırılımında iller bankası fon hesabı adı altında bir hesap açıp. Ziraat bankası hesabımızdan aktarma yapacağız. Bu işlem için 103 Verilen Çek ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak 102 Banka (İller Bankası Fon Hesabına Borç Yazıp Muhasebeleştirme yapmamız yeterli midir? Yoksa farklı Hesaplarında çalışması söz konusu olur mu konu ile ilgili aydınlatmanızı rica ederim. Teşekkürler

» Mevzuat Geliştirme Kurulu 01.10.2017

Sn hocam, Belediyelerde Mevzuat Geliştirme Kurulu Kurulabilir mi? Eğer kurulur ise bu kurulun alt yapısı ve çalışma usulleri nasıl olacak?

» Köy tüzel kişiliği döneminde yapılan taşınmaz satışı 23.08.2017

Köy tüzel kişiliği tarafından 3367 Sayılı Kanuna göre toplu iskan sahası olarak belirlenen ve 1996 yılında satışa çıkarılan arsa vasıflı taşınmaz vadeli olarak 71.100.000,00 TL bedel ile alıcı A’ya satılarak arsa üzerine satış bedeli mukabilinde köy tüzel kişiliği adına ipotek tesis edilerek alıcısı adına tescil edilmiştir. Alıcı A satış bedelinin 10.000.000,00 TL ve 23.900.000,00 TL tutarındaki kısımlarını makbuz karşılığı ödemiştir. Vadesi 1997 yılı Ekim ayı olan 37.200.000,00 TL ‘lik kısmı için ise ilgili tutarın ödendiğine dair 6360 sayılı kanun gereğince kapatılan köy tüzel kişiliğinin Belediye Başkanlığına devrettiği evrak ve belgeler nezdinde makbuz bulunmamakla birlikte köy tüzel kişiliğine ait köy defterinde bedelin alıcı A tarafından ödendiğine ve ipoteğin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir karar da verilmemiştir. Söz konusu A şahsı yeri 2017 yılında alıcı B’ye ipotekli olarak satmış ve alıcı B’de belediye başkanlığından taşınmaz üzerinde bulunan ipoteğin kaldırılmasını talep etmiştir. a) Satışın geçerliliği ve ipoteğin kaldırılması konusunda ödenmeyen paranın yatırılması yeterli midir b) Köy tüzel kişiliği tarafından satışı yapılan taşınmazın ödemesi yapılmayan 37.200.000,00 TL kısmı için altı sıfır atıldıktan sonra yasal faiz oranı uygulayarak tahsilatı yapılması mümkün müdür ? c) Ödemenin geç yapılması nedeniyle altı sıfır atıldıktan sonraki rakama faiz uygulanarak hesaplanan 223,00 TL tutarındaki bedel, ödenmeyen 37.200.000,00 TL taşınmazın bugünkü karşılığı olarak baz alınabilir mi? d) Ödenmeyen 37.200.000,00 TL lik kısmı için bu günkü rayiç bedele göre miktar tespiti yapılması mı gerekir

» Pazar Yeri Tahsisinde Oda Kaydı 17.08.2017

Sayın Hocam; Pazaryeri Yönetmeliğinde 11 mart 2017 tarihinli resmi gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliğiyle "ilgili meslek odasına kayıtlı olmak" şeklinde değiştirildi. Buna göre tuhafiye terzilik ile ilgili olan kişi Pazarcılar odasına mı kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacak yoksa terziler odasına kayıtlı olduğu belgeyi mi sunacak?

» İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırılması Hk. 01.08.2017

Sn Hocam, İş Güvenliği uzmanı ve İş yeri Hekimi Çalıştırılması az tehlikeli ve 50 den az çalışanı bulunan iş yerleri için çalıştırma zorunluluğu 2020 yılına kadar uzatılmıştır. Belediyemiz 8 memur 6 işçi ve 2 sözleşmeli personel , başkan ve hizmet alım yöntemi ile 25 adet taşeron işçi olmak üzere faaliyet göstermektedir. Belediyemizce 2015 yılında 2021 yılında revize olacak şekilde risk analizi, acil durum eylem planı ve personele eğitim sertifikası aldırdık. soru1: belediyemiz iş yeri SGK nacesinde genel işler olarak bildirilmiş olup İş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğumuz var mıdır? soru2: Belediyemize ait şirketimizde 2 müdür ve 25 adet belediyede çalıştırılmak üzere taşeron işçi çalışmakta olup şirketimizin açılımı Susuz Bel.Taş.Tem.Pet.İn.Tah.Harf.Tar.Hay.Park ve Eğlence Yer İşlt.Fide Yet.Jeotermal.Tur.Nak.Eğitim.Gıda.San veTic.Ltd.Şti olup sadece faaliyet olarak 2 müdür idari işlem ve 25 adet taşeron işçi belediyede çöp toplama işlemlerini yürütmekte olup şirketimiz içinde İş güvenliği uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu var mıdır? ( yani şirketimiz tehlikeli sınıfta yer alıyor mu? )

» Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısının İhalelere Girmesi 30.06.2017

Hayırlı Cumalar, Belediye Meclis üyesi olup; Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Başkan Yardımcısı şirket ortağıdır, Başkan Yardımcısı görevinden ayrıldıktan sonra Belediyemiz haricinde, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere katılabilir mi?

» Kapalı Çocuk Oyun Alanı 15.06.2017

Sayın Hocam; İhale ile bir kafe işletmesinin kapalı alanı ve açık alanı dahil olmak üzere iki alan ihale edilmiş olup, bu alanların dışında kalan bir alana Çocuk oyun alanı kurmak istiyor. Çocuk oyun alanın kapalı bir şekilde olması hakkında talebi vardır? Talep eden kişiye bu alanın verilmesi hakkında encümen kararı alınabilir mi? Yoksa işgaliye bedeli altında işlem mi yapılmalıdır?

» Belediye Başkan Yardımcısı Görevlendirilmesi 01.06.2017

Selam hocam, Viranşehir Belediyesi Şanlıurfa Büyükşehir'e bağlı ilçe belediyesi olup; TUİK 2016 yılı sonu itibarı ile 189.174 nüfusu bulunmaktadır. Sormak istediğim Belediyemize meclis üyesi olarak 2 başkan yardımcısı görevlendirilmiştir, Belediyemiz kayyum belediyesi olması nedeniyle 3.Meclis üyesi başkan yardımcısı olarak atanma yollu var mı? Vereceğiniz cevaptan dolayı teşekkürler.