Mevzuat Takip SistemiDiğer Hususlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Yangın merdiveni hk. 08.06.2018

Hayırlı Ramazanlar sayın Hocam. Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden izinli olan, zemin ile birlikte 3 (üç) katlı içeriden merdivenli triblex ev şeklinde merdiven genişliği 2 (iki) M. olan, çift asansörlü (yemek taşıma ve müşteriler için) Lokanta işletmesinde yangın merdiveni şartı aranmalı mıdır?

» Yapılandırılan borçlarla ilgili kesinti yapılmayan aylar hk. 26.05.2018

İyi çalışmalar hocam. Belediye paylarından 2018 yılı Mayıs - Ekim aylarında toplam 6 ay kesinti yapılmamaktadır. Bu kesinti yapılmayan aylarda yapılandırma yapılan SGK borçları kesilmediğinden, yapılandırma bozulur mu? Saygılarımla kolay gelsin.

» Personel Giderleri Sınırlaması 01.05.2018

İyi günler hocam; 28 Nisan 2018 tarih ve 30405 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 2018/11608 sayılı İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 3/4/2018 tarihli ve 1196 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır. Söz konusu Usul ve Esaslar Tebliği’nin 1 nci maddesine göre; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamındaki şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye ilişkin usul ve esasları belirlemektir. MADDE 5- (1) İdarelerin, şirket personeli de dahil yıllık toplam personel giderleri, idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını aşamaz. Denildiğinden; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz denilmekte olup; Bu hüküm doğrultusunda Belediye’ ye personel memur, sözleşmeli personel ve daimi işçi alımı yapılacağı zaman da yüzde kırk oran mı, yoksa yüzde otuz oran mı geçerlidir. Ayrıca şirket çalışan giderlerini 01 personel giderlerine katılarak mı hesaplamamız gerekir. Bu konu hakkında bilgi verilmesini rica ederim.

» Personel giderleri hesabı 06.04.2018

Belediye Kanunun 49.maddesinde "Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz." denilmektedir.  Belediye şirketine geçirilen personelin giderleri bu hesaplamaya dahil edilecekmidir?

» Hibe şirket 02.04.2018

İyi günler......Yeni kurulan bir şirket Belediyemize hibe edilmek istenmektedir. Yeni kurulan bir şirketin hibe edilmesi için belli bir süre geçmesi gerekli midir? Örneğin bir hafta önce kurulan bir şirketi hibe olarak meclis kararı ile alabilir miyiz? iyi çalışmalar

» Belediyenin Dernek Üyeliği 29.03.2018

Hocam, Belediyemiz (SODEM) Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğine üyeliğinin ve üyelik aidatı ödemesinin mevzuata uygun olup,olmadığı konusunda aydınlatırsanız seviniriz, Teşekkürler

» Meclis üyesi başkan vekili 29.03.2018

Meclis üyemiz 22-23 Mart tarihlerinde 2 gün belediye başkanlığına vekalet etti. Aynı meclis üyemiz denetim komisyonu üyesi olduğundan 22-23 mart tarihlerinde de denetim komisyonu görevini yürüttü. Meclis üyemize vekalet ücretini 2 gün olarak ödedik. Denetim komisyonundaki 22-23 mart için 2 günlük komisyon ücreti ödenir mi? saygılar.

» Seminere katılmada izin alınması hk. 22.03.2018

Sn Hocam, derneklerce düzenlenen seminerlere katılacak olan belediye personeli için Bakanlıktan ya da Valilikten izin alınması gerekiyor mu?

» Buluntu Eşyaların Satışı 22.03.2018

Sayın hocam vatandaş tarafından bulunarak belediye zabıtasına teslim edilen ancak sahibi bulunamayan para,yüzük,saat gibi eşyaların ne kadar süre ile elde tutulması ve süre sonunda nasıl bir işlem uygulanması gerektiği hakkında bilgiye ihtiyacımız var.

» Belediye Şirketinden Hizmet Alımında Bütçenin Oluşturulması Hk. 19.03.2018

Sayın Hocam, Belediyemiz taşeron personelin maaş hakedişlerini 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren yeni kurulan Belediye Şirketi düzenleyecek.Ancak finansmanı Belediye sağlayacağından taşeron maaş bütçesinin hangi Daire Başkanlığında olması uygun olur? Teşekkürler