Mevzuat Takip SistemiDiğer Hususlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Avukat Vekalet Ücreti 20.02.2018

659 sayılı KHK'nın 16.maddesine göre hazırlanan vekalet ücretlerinin dağıtımına dair usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği kurum avukatına yıl sonunda ödenen vekalet ücreti ile ilgili ödeme yıl başında yapılabilir mi? Yönetmeliğin 8.maddesinde yıl sonunda ödenemeyen tutar 3.yılın sonunda gelire kaydedilir denilmekte ama kurum avukatı bu tutarı sonraki yılda alacak olarak (yani 2017 den kalan tutarı 2018 deki tutarla birleştirerek) talep edebilir mi?

» Özel Şahıslardan Borç Alma 16.02.2018

5393 sayılı Kanunun 68. maddesi gereğince Belediye olarak bir şahıstan borç alabilir miyiz?

» Vadeli Hesap Açılması 08.02.2018

Hocam iyi çalışmalar, Belediyemizin bir miktar parasını vadeli hesap kapsamında değerlendirmek istiyoruz. Bu işlemi yaparken banka tercihimizin kamu bankası olma zorunluluğu var mıdır? Yoksa özel bankalar tercih edilebilir mi?

» Sözleşme Damga Pulu 30.01.2018

Belediyemiz ile Marmara Bilişim Medikal ve Yemek Üre. Hiz. Taah. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti arasında 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz 94537 IKN nolu Kent Temizliği ihalesi sonucunda sözleşme imzalanmış olup, sözleşmenin süresi 31.12.2017 tarihi itibariyle sona ermiştir. Sonraki süreçte ise 24.12.2017 tarihinde çıkarılan 696 sayılı KHK gereği ilgili firmayla yapılan sözleşme, işçilerin kadroya geçirilme süreci de göz önüne alınarak keşif artışı uygulanmıştır ve keşif artışı ile birlikte yüklenici firmadan sözleşme damga vergisi alınmıştır. Yüklenici firmadan tahsil edilen damga vergisinin uygun olup olmadığı hakkında görüşlerinizi arz ederim.

» Yarıyıl tatilinde stajyer öğrenci ücreti 20.01.2018

KURUMUMUZDA 3308 SAYILI ÇIRAKLI VE MESLEKİ EĞİTİM KANUNA TABİİ ÇALIŞAN LİSE STAJYERLERİMİZİN YARIYIL TATİLİNDE ÇALIŞMADIĞINDA ÜCRETLERİNİN ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİ HAKKINDA .

» Elektronik fatura sorgulama 18.01.2018

Belediyemizden alacağı olan bir firmanın elektronik fatura vermesi durumunda ödeme yapmadan önce bu faturanın doğruluğunu nasıl ve ne şekilde teyit edebiliriz?

» Fatura Düzenleme 17.01.2018

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yolcu taşıma hatlarının kira ihalesi KDV dahil fiyat üzerinden yapılmıştır. İlgili şirket kurumumuz tarafından tahsil edilen, KDV dahil yapılan ödemeler ile alakalı fatura istemektedir. Daha önceden de sizin görüşünüzü alarak Teslimat müzakeresi düzenleyip sunmamıza rağmen Vergi Dairesi bunun geçerli olmayacağını belirtmiştir. Fakat kurumumuzun bünyesinde İktisadi İşletme henüz bulunmadığından dolayı fatura düzenleyemiyoruz. Hocam sizden teslimat müzakeresinin fatura yerine geçeceğine dair varsa yasal mevzuat hükmü rica etmekteyiz ve bu durumda şirketinde izleyeceği yol ne olacaktır ? Teşekkür ederiz.

» Yönetim Dönemi Hesabı 13.01.2018

İyi Çalışmalar. Sayıştay Başkanlığına Kamu İdaresi Hesaplarının verilmesine ait usul ve esasların 5. Maddesinde belirtilen Dönem Başı,Dönem Sonu ve Aylık olarak verilecek tablo ve belgeleri düzenleyerek elektronik ortamda gönderiyoruz. Daha önce Yönetim dönemi hesabını da Mahalli İdareler Bütçe ve usul yönetmeliğinde belirtilen cetvelleri tanzim ederek dosya halinde sayıştay Başkanlığına gönderiyorduk Ancak 27 Mayıs 2016 Tarihinde yayınlanan En son Bütçe ve Muhasebe Usul Yönetmeliğinde Yönetim dönemine ait her hangi bir cetvel ve açıklama bulunmamaktadır. Buna göre Sayıştaya Kesin Hesap haricinde başka bir hesap gönderilir mi Konu hakkında aydınlatırsanız sevinirim.

» Fatura Aslının Mahkemeye Gönderilmesi 28.12.2017

Merhaba sayın hocam; belediyemize ait olmayan başka bir davada (DAVALI VE DAVACI BELEDİYEMİZ DEĞİL) imza incelemesi için Ticaret Mahkemesi, Davacıya ait 2014 yılında belediyemize kesilen bir faturanın aslını belediyemizden talep etmiştir. Mahkeme tarafından belediyemize gönderilen yazıda faturanın aslının talebiyle ilgili herhangi bir kanuna atıf yapılmamıştır. Bu kapsamda Faturayı mahkemeye gönderebilir miyiz? Göndermemiz gerekirse faturanın yerine fotokopisini iliştirmemiz yeterli midir? saygılarla.

» Uzlaşma Komisyonu Ücreti 27.12.2017

BELEDİYEMİZDE UZLAŞMA KOMİSYONU VARDIR.BUGÜNE KADAR UZLAŞMA KOMİSYONUNA HERHANGİBİR ÖDEME YAPILMAMIŞTIR.BELEDİYELERDE MAHALLİ İDARELER YÖNETMELİĞİNE GÖRE KURULAN UZLAŞMA KOMİSYON EKİBİNE HERHANGİBİR ÜCRET ÖDEMESİ VARMIDIR.VARSA HANGİ KANUNA GÖRE YAPILIR ?