Mevzuat Takip SistemiDiğer Hususlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi görevlerinin bir kişi üzerinde birleşmesi 11.06.2018

Merhaba sayın hocam. Bir ödeme emrinde Muhasebe yetkilisi bir görevlinin Gerçekleştirme Görevlisi olamayacağına dair, kanunlarımızda,  yönetmeliklerimizde, her hangi bir madde var mıdır? Saygılarımla arz ederim.

» Kullanılmayan Biletlerin İmhası Hk. 24.05.2018

Belediyemiz tarafından yapılmakta olan Şehiriçi Toplu Taşıma İşi özelleştiğinden bu işte kullanılan otobüs biletlerini (dipkoçanlı biletler) imha etmemiz gerekir mi, yoksa nasıl muhafaza etmemiz gerekir?

» Ön Mali Kontrol Sistemi 14.05.2018

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'na göre, Belediyeleriin Ön Mali Kontrol Sistemine geçmesi gerekmektedir. Kanun'un 58. Maddesi Ön Mali Kontrol Sistemini kapsamaktadır. Belediyelerimizin bu sisteme geçip bir yönerge hazırlamaları ve ödemelerini bu sistem üzerinden gerçekleştirmeleri öngörülmektedir, ibaresi bulunmaktadır. Bizim gibi küçük belediyeler bu işlemi yapmamaktayız. Bu işlemin yapılması ve yaptırılması zorunlu mudur? Herhangi bir kriter var mıdır?

» Yeni İşçi Alımı ve Sorumluluk Hk. 10.05.2018

Selam hocam, belediyemiz tarafından 696 sayılı KHK gereği belediye şirketine devir edilen personellere ait hizmet almı mevcut devredilen personelden, hizmet alım işini yapan birimlerin talebiyle belediye Şirketi devredilen personelden daha fazla personel hakediş düzenleyebilir mi, düzenler ise sorumlusu kim olur? Muhasebe yetkilisinin bir sorumluluğu var mı?

» Maaş Haczine İştirak Hk. 18.04.2018

İyi Çalışmalar. Belediyemiz çalışanının maaşına icra dairesinden gelen haciz bildirimine istinaden 1/3 oranında kesinti yapılarak ödenmekte idi. Bu ay aynı personele vergi dairesinden Garameten paylaştırma yolu ile Kesinti yapılıp yatırılmasını istemektedir. Garameten paylaştırma işlemi sadece satış sonunda elde edilen paralarda mı uygulanır Yoksa Maaş hacizlerinde de uygulanması söz konusu olur mu Teşekkür ederim.

» Özel bankadan kredi kullanılması 28.03.2018

Sayın Hocam, 2017 yılında Güneş enerji sistemini kurmak amacıyla kredi için İller Bankasına müracat edilmiş olup kredi başvurumuz beklemede, özel bankalardan teklif almak suretiyle kredi başvurusunda bulunabilir miyiz?

» Özel bankadan kredi kullanılması 28.03.2018

İyi günler hocam, özel bankalardan mesela Denizbank'tan kredi kullanılabilir mi?

» Araç Takası 22.03.2018

Sayın Hocam merhaba. Bakanlık tarafından belediyemize hibe edilen çöp kamyonunu başka bir belediyede bulunan grayder ile takas yapabiliyor muyuz, kanuni dayanağı nedir?

» Evlendirme Cüzdanı Bedelinin İadesi 15.03.2018

Belediyemize evlenmek üzere başvuruda bulunan bir çift aile cüzdanı bedelini belediyemiz veznesine yatırmış fakat evlenmekten vazgeçmişler alınan aile cüzdanı kullanılmadan belediyemiz evlendirme memurluğuna iade edilmiş ve yatırılan ücretin dilekçe ile iadesi talep edilmiştir. Hesaba iadesi mümkün müdür ?

» Avukat Vekalet Ücreti 20.02.2018

659 sayılı KHK'nın 16.maddesine göre hazırlanan vekalet ücretlerinin dağıtımına dair usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği kurum avukatına yıl sonunda ödenen vekalet ücreti ile ilgili ödeme yıl başında yapılabilir mi? Yönetmeliğin 8.maddesinde yıl sonunda ödenemeyen tutar 3.yılın sonunda gelire kaydedilir denilmekte ama kurum avukatı bu tutarı sonraki yılda alacak olarak (yani 2017 den kalan tutarı 2018 deki tutarla birleştirerek) talep edebilir mi?