Mevzuat Takip SistemiDiğer Hususlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Emlak Vergisi Bildirimi Hk. 16.01.2018

Tapu tarihi 22.09.2017 olan ve bildirimi iade taahhütlü olarak 29.12.2017 tarihli olan Emlak bildirimine Vergi ziyaı cezaı kesilmesi doğru mudur?

» Vekaletle satış 14.12.2017

Başkasına ait bir taşınmazı satmak amacıyla Vekaletname alan şahıs, taşınmazı kendine satış yapabilir mi? Taşınmaza ait hissedarlardan biri, diğer hissedara satmak için vekalet verdiğinde, vekalet alan kişi, vekalet veren kişinin hissesini kendi üzerine satış yapabilir mi?

» Kira Ödemelerinde Stopaj 02.12.2017

Merhabalar hocam kolay gelsin. 4734 sayılı kanun kapsamında, imar sınırları içerisinde yer alan ve üzerinde ticari faaliyetin söz konusu olmaması ile ilgili imar şerhi bulunan ve tektonik afet bölgesi içerisinde bulunan bir alan için belediyenin asli hizmetlerinde kullanılmak üzere (açık tuhafiye pazarı olarak ) serbest meslek erbabı olan ve ticari faaliyeti söz konusu olmayan vatandaşlardan kiralaması yapılmıştır. Belediyemizce yapılacak olan ödemelerden stopaj kesilmesi gerekir mi?

» Arsa satışı hakkında izin alınması 29.11.2017

Sayın Hocam; Belediyenin yüzde yüz hissesine sahip limited şirketi bulunmaktadır. Şirkete ayni sermaye artışı olarak Belediye mülkiyetindeki bir arazi meclis kararı ile devredilmiştir. Şirkette ayni sermaye olarak görünen bu arazi yaklaşık 200000 m² dir. Bu arazinin satışının yapılması için toplu konut idaresinden izin alınmalı mıdır? Limited şirketindeki bu arazi bu mevzuata dahil midir? Şirketten arazi satışı nasıl yapılabilir?

» Stajyer Öğrenci Sayısı ve Ücreti Hk. 14.07.2017

Kurumumuzda stajyer öğrenci çalıştırma usul ve esasları hakkında tereddütte düşülmüştür.

1) Personel sayımızın yüzde kaç oranında öğrenci çalıştırabiliriz? 

2) Personel sayımız memur-kadrolu işçi-sözleşmeli personel ve taşeron işçi dahil edilmeli midir veya hangi statüde çalışan personel sayılarını dikkate almamız gereklidir? 

3) Yıl boyunca staj yapacak öğrenci sayısının toplamı; üniversite öğrencisi ve lise öğrencisinin sayısının toplamı mı olmalıdır?

4) Lise ve üniversite öğrencilerine yaz stajında ücret ödenmeli midir? Stajyer öğrenci ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi hususunu, takdirlerinize arz ederim.

» Yabancı Evliliklerinde İstenecek Belgeler 18.04.2017

İyi günler, şu anda Almanyada yaşayan Bakanlığımızca verilen MAVİ KART sahibi olan aynı zamanda çifte vatandaş olan birinin evlendirme işlemleri için nelere dikkat etmeliyiz?

» Arşivlik Malzemelerin İmhası Hk. 18.04.2017

Baharın güzel günleri sizlerin olsun Hatay Erzin'den selam ve sevgilerimizle iyi çalışmalar. Sayın Hocam; bilindiği üzere Belediyelerden Arşivleme çok zayıf yani yok gibi yıllardır miadı dolmuş, belgeler bordolarda yığınlarca bulunmaktadır. Arşiv düzenlemesi için çalışmalara başladık. Şu hali ile hiç değeri olmayan 20-30 yıllık tahsilat makbuzu, irsaliye ve eski Bütçe sisteminde kullanılan defterler 1982-87-1999 gibi. Bu atıl duruma düşen belgeler hangi kuruma ne şekilde vermemiz gerekir? (Eskiden bir seka vardı. Bu belgeleri Belediyelerden teslim alınırdı) Katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

» Araç Satışı 15.04.2017

İyi çalışmalar, Belediyemizin 10 yaş üzerinde araçları vardır. Bu araçların 2886 sayılı yasa ile satışı yapılabilir mi? Yapılabilirse izin alınması gereken kurumlar var mıdır? Satışa ilişkin öncelikle encümen kararı almak gerekir mi? Teşekkürler..

» Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 26.01.2017

Merhabalar; 23 Ocak 685 Nolu KHK ile Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Kurulması ile ilgili kararname resmi gazetede yayımlanmıştır.7.Madde de yer alan;"Komisyona başvurular valilikler veya ilgili kurumlar aracılığıyla yapılır"denilmektedir.Kurumlara yapılacak olan başvurularda olağanüstühal inceleme komisyonuna yazılacak yazıların ha de hangi kurum olduğu içişleri bakanlığı, valilik, istanbul, ankara vs .mi?) konusunda tereddüte düşülmüştür? Hangi kurumu muhattap alacağımız konusunda bilgi verirseniz seviniriz.

» Belediyenin İsminin Derneğe Verilmesi 11.01.2017

Sayın hocam; İlçemizde bulunan bir musiki derneği Belediyemize başvuru yaparak adını Altınordu Belediyesi Musiki Derneği olarak değiştirmek için müsaade istemektedir. Ancak 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun Temel İlkeler başlıklı 2. Maddesinin a fıkrasında “ a) Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz.” ve geçici madde 2 de ise “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki kamu görevlilerinin unvanlarını kullanma hakları saklıdır.” İfadeleri yer almaktadır. Biz bu ifadelere istinaden bunun olamayacağını düşünüyoruz. Sizin görüşünüz nedir? Cevabınız için teşekkür ederim.