Mevzuat Takip SistemiDiğer Hususlar

» 'Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak' Fiillerinden Alınan Cezaların Memuriyete Etkisi / Devlet Personel Başkanlığı 02.08.2013

» 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine Katılmak Amacıyla İstifa Eden Personelin Aday Olamamaları Halinde Kesin Aday Listelerinin Açıklanmasından Önce Memuriyete Tekrar Atanıp Atanamayacakları / Devlet Personel Başkanlığı 09.01.2014

» 5. Dereceli Memur Kadrosunda Olup, Kazanılmış Hak Aylığı 2/2 Olan Personelin Yeşil Pasaport Alıp Alamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 14.11.2013

» 5620 sayılı Kanun Çerçevesinde Şoför, Traktör Sürücüsü Ve Gıda İşçisi Unvanlı Geçici İşçilere Hangi Statü ve Unvan Teklif Edileceğine İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 12.07.2007

» 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması / Devlet Personel Başkanlığı 21.05.2009

» 6111 Sayılı Kanun Öncesi Usulüne Göre ve Yetkili Makam Tarafından Verilmiş Olan Takdirnamelerin Üstün Başarı Belgesi Verilmesinde Dikkate Alınamayacağı İle Takdirnamelerin Özlük Dosyasına İşlenip İşlenmeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 25.07.2013

» 631 sayılı KHK / Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (MB) 08.08.2012

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'ncü maddesinin (C) bendi Kapsamında Geçici Personele Ödenen Fazla Çalışma Ücretinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı / Gelir İdaresi Başkanlığı (M.B.) 27.03.2013

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci Maddesine Göre Aynı Yıl İçerisinde Birden Fazla Başarı Belgesinin Düzenlenmesinin Mümkün Olup Olmadığı / Devlet Personel Başkanlığı 01.11.2013

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci Maddesine Göre Düzenlenen Başarı Belgelerinde Bulunması Gereken Kurum Logosu / Devlet Personel Başkanlığı 01.11.2013