Mevzuat Takip SistemiDiğer Hususlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» İmar Affında Arazi Birim Değeri Hk. 16.07.2018

Belediyemiz tarafından cadde ve sokak tanımlaması yapılmamış imar içerisinde olmayan, yerleşik alanın dışında farkı noktalarda yer alan arazi,bahçe ve bağlık vasıflı taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş yapılar için arsa metrekare birim değeri istenilmektedir. Verilecek değer; söz konusu bölgelerde valilik takdir komisyonunca belirlenen arazi metre kare birim değeri mi eğer arsa metrekare birim değeri verilecek ise, nasıl bir yöntem izlenilmesi gerektiği yönünde mevzuatının ilgili maddeleri ile görüşlerinizi arz ederim. *En yakın cadde ve sokağı bulunmayan yerlerde mevcuttur.

» Ruhsatsız Binanın Elektrik Aboneliği 11.07.2018

İyi günler hocam , kasaba halkından bir vatandaşın evi 2 katlı ancak elektrik aboneliği 1 adettir. Yapı 2004 yılından önce yapıldığı için 2. bir elektrik aboneliği vermemiz mümkün mü? Ne tür işlemler yapmamız doğru olur?

» İmar Barışı ve 2863 Sayılı Kanun Kapsamında Açılmış Olan Davalar 10.07.2018

2863 sayılı yasa kapsamında kalan imar para cezası değil, mahkemelerde görülen şahsi cezalar düşecek midir? Teşekkürler.

» Yolda Kalan Yapı İçin İmar Affı Uygulanması Hk. 08.07.2018

Hocam, kadastral paftalarımızda kadastra boşluğu, imar planında yolda kalan bir alanda yapılan ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42 .maddeleri uygulanan yapıya,yapı sahibi sahibi Yapı Kayıt Belgesi alınmış ve belediyemize başvuru yaparak ve bu alanının kendisine satışını istemektedir? Belediyemizce izlenmesi gereken yol nedir?

» Tapu İşlemlerine Döner Sermaye Ücreti Ödenmesi Hk. 08.07.2018

SAYIN HOCAM İYİ GÜNLER İYİ ÇALIŞMALAR. BELEDİYEMİZE AİT GAYRİMENKULLER ÜZERİNDE BELEDİYEMİZ TARAFINDAN İFRAZ, TEVHİD, İHDAS GİBİ YENİ TAPU ALMAK İÇİN TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE İŞLEM YAPTIRIYORUZ. TAPU MÜDÜRLÜKLERİ BU İŞLEMLER İÇİN AYNI PARSELDE DAHİ OLSA HER YAPTIĞI İŞLEM İÇİN 155,25 TL DÖNER SERMAYE ÜCRETİ TAHSİL EDİYOR. BELEDİYE OLARAK DÖNER SERMAYE ÜCRETLERİNDEN MUAFİYETİMİZ YOK MUDUR? ARZ EDERİM

» Numarataj Düzeltme 08.07.2018

İyi günler hocam, kasaba halkından bir vatandaşın binası tapuda 2 katlı mesken olmasına rağmen numarataj da 1. kat ticarethane 2. kat ise mesken olarak yazılmıştır. Ancak vatandaş 2 katı mesken olarak kullanmaktadır. Bu konu da nasıl bir yol izlememiz gerekir?

» Baz İstasyonu 01.07.2018

Sayın Hocam, Vodafone Belediyemize baz istasyonu kurulması için başvuruda bulundu. Fakat baz istasyonu kurmak istedikleri yer şahısa ait.  Biz belediye olarak yeni çıkan yönetmeliğe göre baz istasyonu yer şeçim belgesi düzenleyip ücret alabilir miyiz? Daha önce bütçemizde herhangi bir ücret belirlenmedi. İzleyeceğimiz yol nedir?

» Belediye Arsaları Üzerine Yapılmış Olan Yapılarda İmar Affı 22.06.2018

Sayın hocam, 19.06.2018 tarihinde sormuş olduğum soruya ek olarak; vatandaşlar tarafından eskiden bina yapılmış olan Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı ihale kanununa göre ihale çıkmıştır. Fakat vatandaşlar ihale katılmayarak arsalarını almamıştır. (Bazı yerler daha önce 2 veya 3 defa ihaleye çıkarılmıştır) Bu arsalar daha önce ihale edilip alınmadığı için imar barışı uygulaması nasıl olacaktır? Yine de rayiç fiyat üzerinden encümen kararı ile satış mı yapılacaktır?

» Köy Döneminde Satışı Yapılan Taşınmaz Üzerindeki Sınırlamanın Kaldırılması 21.06.2018

Sayın Hocam; 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine göre satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak anılan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre verilir. Ancak bu süre içerisinde de hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir.” Bu nedenle köy yerleşik alanı içerisinde verilmiş bir arsa üzerine dam ve bakıcı evi yapmıştır. İlgili arsa sahibi 7.4.2011 yılında elektrik aboneliğide almış bulunmaktadır. Yapı yapılma şartıyla verilmiş olan arsa için kişi tüm koşulları yerine getirmiş olup,(bina yapımını sağlamış ve ücreti ödenmiş) ilgili kişi bu yerin kendi tarafından satılması için takyit kaldırılması için talepte bulunmaktadır. Takyit kaldırılmasında uygunmudur? Takyit kaldırılması için gerekli şartlar nelerdir?

» Belediye Taşınmazları Üzerine Yapılmış Olan Yapılar İçin İmar Affı 19.06.2018

Sayın Hocam 7143 sayılı yasa ile imar barışı uygulaması yapacağız fakat 1986 yılında Encümen kararı ile vatandaşlara satışı yapılan daha sonra 2004 yılında orman genel müdürlüğünden belediye adına tapusu alınan şu anda tapusu belediye adına tescilli arsaların, daha önce encümen kararı ile satışı yapıldığı için üzerine vatandaşlar tarafından eskiden bina yapılmış olan bu yerlerin, imar barışı uygulaması nasıl olacak, vatandaşlar müracaatlarını nereye yapacak?