Mevzuat Takip SistemiDiğer Hususlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Personel Çalıştırmaya İlişkin Hizmet Alımı İşinin Uzatılması 15.02.2018

Belediyemiz Çevre koruma işleri müdürlüğünce yapılan personel ihalesi 15.01.2018 tarihinde sona erdiğinden 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı resmi gazetede yayınlanan 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 127. maddesinin 23. geçici maddesi gereğince işçilerin kadroya geçiş süresi tamamlanıncaya kadar hizmet alımı ihalesinin mevcut sözleşmenin idare tarafından tekrardan ihale yapmadan uzatılması yasal olarak uygun mudur? Saygılar

» İhale Komisyon Üyesinin İzne Ayrılması 13.02.2018

Hocam Merhabalar; İhale komisyon asil üyesi ihalede bulunup yalnız kesinleşen ihale kararında izinli veya raporlu olduğunda karara yedek üyenin mi imza atması gerekiyor? Saygılarımla...

» Hizmet Sözleşmesinin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısmının devamı hk. 05.02.2018

Sayın Yetkili, Belediyenin yol, meydan, cadde vb. alanlarının temizlik hizmeti alım ihalesi 30.06.2018 tarihinde bitiyor. Bu ihalede personel ve araç var ise ve personel için 3 ay için belediye şirketine geçeceği düşünüldüğünde, personel için iş azalışı yapılmak kaydıyla aynı ihaledeki şirket araçlarının sözleşme bitiş süresi olan 30/06/2018 tarihine kadar çalıştırılması mümkün müdür? İyi çalışmalar.

» Feshedilecek Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamındaki Araçların Satın Alınması 04.02.2018

Selam hocam, Belediyemiz ile temizlik hizmet ve park ihalesine ait sözleşme 31.12.2018 bitiyor ancak 3 ay için şirket personelleri belediye şirketine geçeceğinden,şirketin araçlarını belediye 696 sayılı KHK gereği alabilir mi alabilir ise araç fiyatını nasıl belirler.vereceğiniz cevaptan dolayı şimdiden tşk eder iyi akşamlar dilerim.

» Temizlik işi ihalesi hk. 02.02.2018

Sayın Hocam; 696 sayılı K.H.K. sonrasında Belediye olarak kırsal mahallelerimizde tuvalet ve muhtarlık odalarının temizliği ihalesine hizmet alımı olarak çıkabilir miyiz?

» Genel aydınlatma gideri ve kısmi teklif 01.02.2018

iyi çalışmalar. 1- İller Bankası A.Ş. tarafından belediyemiz payından her ay düzenli olarak Genel Aydınlatma gideri kesilmektedir.Bu giderin 03.02.03.02 elektirik alımlarından mı yoksa başka bi gider koduna mı yazıl malıdır.?

2- Bir müdürlüğümüzden 2 adet binek araç ve 1 adet şöforü ile birlikte tır kiralamayı düşünüyoruz. Ancak binek aracın tahmini kdv hariç 54.000 tl civarinda tutuyor. Tır kiralamasının da kdv hariç 65.000 tl tutmaktadır. Bu ikisinin kdv hariç tutarı doğrudan temin limitinden fazladır. Bu iki hizmet alımını araçların birisi binek araç birisi tır olduğu için iki farklı şirketten, farklı olduğunu varsayarak gerçekleştirebilir miyiz? Yoksa her iki alımda ikili düzeyde 03.05. kiralama giderleri kodundan ödeneceği için uygun olmaz mı?

» Kiralanacak Çöp Kamyonlarının Tamirat Giderleri 01.02.2018

İyi çalışmalar, 696 sayılı KHK ile temizlik ve çöp toplama ihale sözleşmesi devam eden şirket ile sözleşmeyi fesih edeceğiz. Çöp toplama işinin devamı gereği sözleşmesi devam eden şirketin çöp kamyonlarını kiralamayı düşünüyoruz. Bu çöp kamyonlarının periyodik bakım onarım ve arızalanan yedek parça değişim giderleri Belediyemize ait olacak şekilde yeni bir sözleşme imzalamamız da ilgili mevzuat gereği bir sıkıntı var mı? Bu tür giderlerin mal sahibi şirket tarafından mı karşılanması gerekir?

» Muayane ve kabul komisyonu tutanağını imzalayacak olanlar 11.01.2018

Hocam iyi çalışmalar. 4734 sayılı Kanun 22-d doğrudan temin usulüne göre alımlar da, muayane ve kabul tutanağı belgesine kaç personelin imza atması gerekir? Ayrıca bu belgeye mal ya da hizmetin alındığı firma yetkilisi de imza atacak mıdır?

» Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımları 30.12.2017

696 sayılı KHK’nın 127. Maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23/15 maddesinde ‘Birinci fıkra kapsamındaki işler için süreci devam eden ihaleler iptal edilir. İhalesi yapılmış ancak bu maddenin yayımı tarihinde ve bu tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış olan sözleşmeler feshedilmiş sayılır…Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin çalıştırılmalarına esas hizmet alım sözleşmelerinin süresinin geçiş işleminin yapılmasından önce sona ermesi halinde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı olanlar ile personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarının süresi başka bir işleme gerek kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak geçiş işlemi yapılıncaya kadar ilgili mevzuatı uyarınca uzamış sayılır. Ancak, mevcut yüklenici ile sözleşmeye devam edilememesi halinde, geçiş işlemine kadarki süreye ilişkin ihtiyaç, parasal limit sınırlamasına tabi olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin suretiyle karşılanır. Bu fıkra hükümleri, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki idareler ve ihaleler bakımından kıyasen uygulanır.’ hükmüne yer verilmiştir. 1-) İhalesi yapılmış ancak bu maddenin yayımı tarihinden sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış olan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan (ör; %30’u personel çalıştırılmasına dayalı, %70’i araç kiralanmasına dayalı) ihalelere ait sözleşmeler bu madde kapsamında feshedilmiş sayılır mı? 2-) İlgili hüküm gereğince, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan (ör; %30’u personel çalıştırılmasına dayalı, %70’i araç kiralanmasına dayalı) ihalelerin personel çalıştırılmasına dayalı olan kısmı (%30) geçiş işlemi yapılıncaya kadar uzamış sayılacaktır. Bu kapsamda, aynı ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısmının iptal edilmesi mi gerekir, yoksa bu kısmın ihale süresi sonuna kadar devam ettirilmesi mi gerekir?

» Geçici Teminat Mektubunun Miktarı 29.12.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan yapım işi ihalesine katılan yüklenicinin yatırmış olduğu geçici teminat mektubunda yazılı bulunan 100.000.-(Yüzbin TL) sözleşmeye davet esnasında istenilen yüklenicinin vergi borcu çıktığı için değerlendirme dışı bırakılmış olup, teklif ettiği bedelin %3 geçici teminat miktarı ise 60.000 TL. olduğu bu nedenle teklif mektubunda ki miktarın tümü gelir kaydedilecek yoksa vermiş olduğu teklifin %3 miktarı gelir kaydedilecek? Geriye kalan miktar kendiseni iademi edilecek bu konuda gerekli bilginin detaylı bir şekilde bildirilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim.