Mevzuat Takip SistemiDiğer Hususlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Şölen Hizmeti Alımı ve Mesire Alanı Kiralama İşi 21.06.2018

Sayın hocam: Mülkiyeti Belediyemize ait mesire alanında 4734 Sayılı Kanuna göre şölen ihalesi yapılacak olsak aynı şartnamede mesire alanının kullanımı, ikinci ve üçüncü şahıslara kiraya verme yetkisi organize firmasına ait olmak üzere, ancak mesire alanının bedelini yazıp firmanın bize vereceği tekliften düşerek kalan bedeli bizim firmaya ödeme yapmamız gibi, böyle bir ihale yapabilir miyiz? Bilgilendirirmisiniz. Saygılarımla

» Mal Alımlarında Geçici Kabul 18.06.2018

Saygılar Hocam, 4734 sayılı Kanunun 21. Maddesi (f) bendine göre traktör arkasına takılanlı yol süpürme makinası alım ihalesi yapılmış ve sözleşme imzalanmıştır. Firma makinayı teslim etmiş olup, teslim günü faturasını göndermiştir. Biz bu mal alım işine ait geçici kabul mü yapmalıyız, yoksa doğrudan kesin kabul yapabilir miyiz?

» Şirket İşçilerinin Muayene ve Kabul Komisyonunda Görevlendirilmesi 15.05.2018

Yeni çıkan yasalar ile Belediyemiz şirketinde çalışmaya başlayan şirket personelleri ( inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri, kendi alanı ile ilgili ) Fen işlerine ait asfalt, tretuvar , bina vb. yapım işi ihalelerinde muayene kabul komisyonu ve kontrol görevlerini yapma yetkileri varmıdır?

» Zarar Hesabı Hk. 10.05.2018

2016 yılında Yılı içinde bitecek şekilde ve fiyat farkı öngörülmeden, Beton yol yapım işi ihale edilerek Belediye ile yüklenici arasında sözleşme imzalanmıştır. Daha sonra süre uzatımı verilerek iş yıllara sari hale gelmiştir. Teknik şartnamede beton yol hasır demirsiz, C 20 ve kalınlığı 20 cm. planlanmış ancak işin belli bir aşamasından sonra yüklenici ile karşılıklı anlaşılarak hasır demirli ve beton yolun kalınlığı 15 cm. olarak planlanmıştır. 2017 yılı kasım ayının sonunda iş programına uyulmadığı için sözleşme İdarece feshedilmiştir. Bu işin kesin hakkedişi mayıs 2018 yılında yapılmıştır. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 22. Maddesinin son fıkrasında “19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.” İfadesi yer almaktadır. İdarenin zararının tazmin edilmesi için aynı ihalede verilen 2. Teklif ile işin kalan kısımlarının tekrar ihale edilmesi sonucunda kalan fark hesaplanarak yükleniciden tahsil edilecektir. Ancak tekrar ihale edilirken teknik şartnamede değişiklik yapılacağından ilk ihale ile 2. İhale arasında teknik anlamda fark oluşacaktır. Ayrıca 2017 yılında kasım ayında iptal edilen iş ihale edilince 2018 yılının temmuz ayında ancak iş sözleşmeye bağlanacak buda yüklenicinin aleyhine bir durum oluşturacaktır. Yeni yapılacak ihalede beton yol kalınlığı 15 cm, hasır beton olacak ve dayanım sınıfı C 25 olacaktır. Bu durumda idarenin uğradığı zarar ziyan nasıl hesaplanır? Cevap için teşekkür ederim.

» Şirket İle Sözleşme İmzalanması Hk. 10.05.2018

SAYGILAR HOCAM. TAŞERONDAN BELEDİYE ŞİRKETİNE GEÇİRİLEN İŞÇİLER İLE İLGİLİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI DOĞRUDAN HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ YAPILACAĞI BELİRTİLMEKTEDİR. BU SÖZLEŞMEDE SÖZLEŞME SÜRESİ, SÖZLEŞME BEDELİ NASIL BELİRLENMELİDİR. BİRDE BU SÖZLEŞME YAPILIRSA SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ BEDELİNİ ŞİRKETLER NASIL YATIRACAK. İŞ 01.04.2018 TARİHİNDE BAŞLADI AMA BİZ HALA SÖZLEŞME YAPAMADIK. BU KONUDA NASIL BİR İŞLEM YAPACAĞIZ. TEŞEKKÜRLER

» Belediye şirketlerinden teminat mektubu isteme 29.04.2018

Yeni kurulan Belediye şirketlerinden doğrudan temin ile hizmet yolu ile yapacağı sözleşmelere istinaden banka veya nakdi teminat istenecek mi isteme zorunlu m,u sözleşmelerde teminat maddesinden çıkarılabilir mi? vereceğiniz cevaptan dolayı teşekkürler...

» Ortak Girişim 25.04.2018

Ortak girişimde Ortağın şahsi borçlarından Ortak girişim sorumlu mudur? Yoksa şahsi borcu olan hissesi oranında mı sorumlu mudur?

» Gıda paketi alımı 22.04.2018

Selam hocam, Belediyemiz Ramazan Gıda paketi için Tarım Kredi Kooperatifinden 4734 sayılı Kanunun 3/e maddesi kapsamında gıda maddesi alınacak olup,1- Bu madde kapsamında tarım kredi kooperatifinden alınabilir mi? 2- Bundan alınacaksa piyasa araştırmasına gerek var mı? 3- Bu madde kapsamında hangi belgeler düzenlenir?

» Belediye Şirketi İle Sözleşme Yapılması 22.04.2018

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.maddesinin Geçici 23. maddesinin 16.pragrafı gereğince Belediyemiz ile şirket arasında imzalanacak olan Doğrudan Temin sözleşmesinin içeriğinde nelere yer verilmelidir? Bu sözleşmeyi Belediyemizden Harcama yetkilisi mi,imzalayacak yoksa işveren vekili mi (Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcıları) imzalamalıdır? İyi Çalışmalar

» Su Kuyusu Açtırılması Hk. 17.04.2018

Selam Sayın Hocam, İlçemizde Şifa Suyu Diye bilinen bir suyumuz vardı.Suyun Olduğu yere Mesire Alanı yaptık ve güzelde bir çeşme yaptırdık. Ancak biz çeşmeyi yaptırdık su kayboldu.Bahsettiğim su İlçemizin sembolü halinde idi. Dışarıdan çok ziyaret edilen bir yer idi. Şimdi suyumuz yok. Bu Nedenle Suyun kaybolduğu yerin yakınlarına elle su kuyusu açtırmak istiyoruz. Asıl sorum Şudur: Kuyu açtıracağımız yere hiç bir makine girme şansı yok bu nedenle elle açtırmak zorundayız. Bu tip işleri yapan kişiler de genellikle sigortasız ve vergi kaydı olmayan kişiler. Biz İdare olarak İdari Şartnameye ve sözleşmeye Her türlü sigorta giderleri yükleniciye aittir diye yazsak, Allah göstermesin bir kaza olduğunda sorumlu olur muyuz? İdare zarar görür mü? Bu Konuda nasıl bir yol izlemeliyiz? Soru uzun oldu ama kısaca mümkün olan en kısa sürede cevaplarsanız çok memnun olurum. Selam ve Saygılarımla