Mevzuat Takip SistemiDiğer Kararlar

» Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 38’inci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yönetim kurulu ücretinin fazla ödenmesi. / Temyiz Kurulu 26.04.2017

» Su kesme/bağlama ücretinin tahsil edilmemesi / Temyiz Kurulu 19.04.2017

» Minibüs (M), Servis (S), Köy otobüsü (K) ve Özel Halk (H) otobüslerinden tahsil edilmesi gereken yıllık vize ücretleri ile araç uygunluk belgesi ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılmaması / Temyiz Kurulu 12.04.2017

» Belediyede Çalışan Memur Çocukları İçin Doğrudan Temin Yoluyla Çocukevi Ve Kreş Hizmetleri Satın Alınması Ve Bedelinin Bütçeden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı / Temyiz Kurulu 19.02.2013

» Belediyeye Bağlı Üretim Tesislerine Ait Elektrik Tüketim Faturalarında Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin %1 Oranı Yerine %5 Olarak Tahakkuk Ettirilmesinin Sonucu / Temyiz Kurulu 26.06.2012

» Tıbbi Bitkiler Bahçesinin Bir Tematik Park Olduğu Ve Bu Faaliyetin, Belediyenin Görevlerinden Olduğu / 2. Daire 08.05.2012

» 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesi Çerçevesinde, Belediyelerin Üretilen Mal Ve Hizmet Bedellerinde Herhangi Bir Kişi Veya Kuruma Ve Personeline Ücretsiz Veya İndirimli Tarife Uygulanıp Uygulanamayacağı / 3. Daire 08.05.2012

» Belediyenin Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi İşinin Bilfiil Faaliyet Planı ve Uygulama Programının Hazırlanması, Takibi ve Raporlanması Olduğu, Yöntem ve Süreç Danışmanlığı Olmadığı / 2. Daire 08.05.2012

» Belediye Meclis Üyelerinin Yurt Dışı Programlarının Giderleri / Temyiz Kurulu 08.05.2012

» İl Özel İdare Hizmetlerinde Kullanılan Araçların Kasko Sigorta Bedellerinin Özel İdare Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı / Temyiz Kurulu 24.04.2012