Mevzuat Takip SistemiDiğer Kararlar

» Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı / Sayıştay Temyiz Kurulu 22.11.2017

» Belediyelere Ait Taşınmazların Belediye Meclisi Kararı ile Spor Kulüplerine Tahsis Edilmesine İmkân Bulunmadığı / Sayıştay Genel Kurulu 16.10.2017

» Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 38’inci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yönetim kurulu ücretinin fazla ödenmesi. / Temyiz Kurulu 26.04.2017

» Su kesme/bağlama ücretinin tahsil edilmemesi / Temyiz Kurulu 19.04.2017

» Minibüs (M), Servis (S), Köy otobüsü (K) ve Özel Halk (H) otobüslerinden tahsil edilmesi gereken yıllık vize ücretleri ile araç uygunluk belgesi ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılmaması / Temyiz Kurulu 12.04.2017

» 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde, beyaz kağıda basılan muhtarlık seçimi oy pusulalarının hangi durumlarda geçerli olup olmayacağı / Yüksek Seçim Kurulu 12.02.2014

» Belediyede Çalışan Memur Çocukları İçin Doğrudan Temin Yoluyla Çocukevi Ve Kreş Hizmetleri Satın Alınması Ve Bedelinin Bütçeden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı / Temyiz Kurulu 19.02.2013

» Belediyeye Bağlı Üretim Tesislerine Ait Elektrik Tüketim Faturalarında Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin %1 Oranı Yerine %5 Olarak Tahakkuk Ettirilmesinin Sonucu / Temyiz Kurulu 26.06.2012

» Tıbbi Bitkiler Bahçesinin Bir Tematik Park Olduğu Ve Bu Faaliyetin, Belediyenin Görevlerinden Olduğu / 2. Daire 08.05.2012

» 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesi Çerçevesinde, Belediyelerin Üretilen Mal Ve Hizmet Bedellerinde Herhangi Bir Kişi Veya Kuruma Ve Personeline Ücretsiz Veya İndirimli Tarife Uygulanıp Uygulanamayacağı / 3. Daire 08.05.2012