Mevzuat Takip SistemiDİĞER MEVZUAT

» İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği / İstanbul Gelişim Üniversitesi 28.05.2018

» Bahçeşehir Üniversitesi Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / Bahçeşehir Üniversitesi 28.05.2018

» Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 28.05.2018

» Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 27.05.2018

» 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ / Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı 26.05.2018

» Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Yetiştirilemeyen Sınıf ve Branşlardaki Personelin Diğer Üniversitelerde Yetiştirilmesi ile Bu Üniversitelerde Verilecek Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği / İçişleri Bakanlığı 26.05.2018

» Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) / Gelir İdaresi Başkanlığı 26.05.2018

» Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / Maltepe Üniversitesi 25.05.2018

» 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ / Ekonomi Bakanlığı 25.05.2018

» İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/20) / Ekonomi Bakanlığı 24.05.2018