Mevzuat Takip SistemiDiğer Yönetmelikler

» Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) 25.10.2016

» 11.06.1936 Tarih Ve 3039 Sayılı Çeltik Ekimi Kanununun Sureti Tatbikine Dair Talimatname / BKK 14.09.1936

» 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği / İçişleri Bakanlığı 16.05.2014

» 1738 Sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Yasasının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik / BKK 28.05.1979

» 18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik / Milli Savunma Bakanlığı 24.08.2003

» 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik / Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 16.04.2005

» 2020 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Yaz ve Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik / Spor Genel Müdürlüğü 11.04.2015

» 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik / Adalet Bakanlığı 21.11.1982

» 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik / İçişleri Bakanlığı 10.03.1982

» 31.05.1940 Tarihli ve 2/13629 Numaralı Kararnamenin Tatbik Şeklini Göstermek Üzere Maliye ve Dahiliye Vekaletlerince Müştereken Hazırlanan Talimatname / BKK 31.05.1940