Mevzuat Takip SistemiDisiplin İşlemleri

» 399 Sayılı KHK Tabi Memur ve Sözleşmeli Personel Hakkında Yapılan Disiplin Soruşturmaları Sonucu Verilen Aylıktan Kesme Cezasına Konu Olan Aylığın Nelerden Oluştuğu / Devlet Personel Başkanlığı 14.06.2013

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinin Uygulanması Bakımından Fakülte Sekreteri ve Yüksekokul Sekreterinin Daire Başkanı Kadrosuna Denk Olup Olmadığı / Devlet Personel Başkanlığı 14.01.2013

» Ağır Engelli Olarak Çalışan Memura Yapılan Ayırımcılık Nedeniyle Oluşan Fiillerinden Dolayı Disiplin Cezası Verilmesinin Sonuçları / Devlet Personel Başkanlığı 29.03.2013

» Askerlik veya Aylıksız İzin Sebebiyle Sicil Raporlarının Düzenlenmemesi veya 6111 sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra Disiplin Cezası Alınması Hali / Devlet Personel Başkanlığı 03.03.2014

» Aylıktan Kesme Cezasının Memurlara Yönelik Bir Düzenleme Olması Nedeniyle Memuriyetten Emekli Olan Kişiler Hakkında Uygulanamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 12.06.2013

» Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılıp Yapılamayacağı / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 12.02.2009

» Disiplin Amirlerince Verilen Cezaya İtiraz Eden Memurun İtirazının Disiplin Kurulları Tarafından Kabulü Halinde Disiplin Amirince Cezanın Hafifletilerek Verilmesi Durumunda Memurun Bu Cezaya da İtiraz Hakkının Bulunup Bulunmadığı / Devlet Personel Başkanlığı 02.01.2014

» Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ile bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 18.01.2007

» Disiplin Cezası / Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 06.11.2014

» Disiplin Cezasına İtiraz / Hukuk Müşavirliği 14.07.2014