Mevzuat Takip SistemiEmlak Vergisi

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Emlak Vergisi Beyanı 19.02.2018

Sayın Hocam, İlçemizde yer alan bir işletmenin; Arsa yüz ölçümü :142.819,02m2 1.Bağımsız bölüm :3.250m2 2.Bağımsız bölüm :6.600 m2 3.Bağımsız bölüm :1.927m2 dir. Yukarıda yer alan bilgiler kapsamında; 1.Bağımsız bölüm için oluşturulan beyan aşağıda ki gibidir. Arsa Alanı :142.819,02 Arsa Hisse Oranı 1/1 Ek Arsa Hisse Oranı 3250/11777 Arsa Hisse Alanı 39.412 m2 şeklinde hesap olunmuştur. Ancak, İşletme yönetimi 142.819,02 m2 arsa alanının tamamında inşaat yer almadığından 142.819,02 m2 arsa alanından 11.777 m2 kullanılarak arsadan geriye kalan kısmında arsa beyanı alınarak tahakkuk edilmesi talebinde tereddüt hasıl olmuştur. Ayrıca söz konusu yapı katlı bağımsız bölümlerden oluşmamaktadır. Emlak Vergisi Kanunu ve tüzük hükümlerince görüşlerinizi arz ederim.

» Kıst Emlak Vergisi Uygulaması 08.02.2018

Sayın Hocam, 2013 yılında imar planlarımızda eğitim alanı olarak ihdas edilmiş taşınmaz için 2012-2018 kısıtlılık uygulaması uygulanarak geriye doğru iade yapılması mümkün müdür?

» Geçmişe Dönük Emlak Vergisi Muafiyeti hk. 07.02.2018

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun ilgili maddeleri gereği dairemize Ocak-2018 de başvuran bir mükellefimiz kanunda belirtilen "Hiçbir geliri olmayan ev hanımı" indiriminden yararlanmak istediği belirtmiştir. Gerekli işlemler yapılmış, mükellefimizin 2019 yılı vergi döneminden itibaren muafiyetten yararlanması sağlanmıştır. Aynı mükellefimiz dairemize tekrar başvurarak bugüne kadar fazla ödediği Emlak Vergilerinin tarafına iadesi talep etmektedir. Bu konuda mükellefimize ödediği vergileri iade edebilir miyiz?

» Şehit Eşi Emlak Vergisi Muafiyeti 31.01.2018

Sayın Hocam; Şehit eşi kamu kurumunda çalışmakta olup adına 200 m2 geçmeyen bir dairesi, hissesi olduğu bina, arsa ve fındık bahçesi varsa emlak vergisinden muaf olabilir mi? Görüşleriniz için teşekkür ederiz.

» Kullanılmayan İşyeri İçin Emlak Vergisi 22.01.2018

Sayın Hocam, Tüzel kişiliğe ait olan işyeri kullanılmadığından/kullanılamaz halde olduğundan işyeri olarak emlak vergisi alınmaması mümkün müdür?

» Emlak Vergisi Kanunu 17.01.2018

Arsa Vasıflı taşınmaz hakkında vatandaşımızın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermiş olduğu dilekçeye cevaben '' 1/1000 ölçekli ....... bölgesi ilave+revizyon uygulama imar planında ilköğretim tesis alanı'' planlıdır. denilmiştir. Söz konusu taşınmaz hakkında Emlak Vergisi kısıtlılık uygulaması yapılabilir mi?

» Emlak Vergisinde Yatırım Teşvik Muafiyeti Hk. 16.01.2018

Yatırım teşvik belgesi başlangıç tarihi 22.08.2013, bitiş tarihi 22.08.2016 ve yapı kullanma izin tarihi 11.11.2016 olup, teşvik yatırım belgesi tamamlama vizesi alınmamıştır. Bu bilgiler kapsamında hangi yıllar itibari ile emlak vergisi muafiyetinden yararlanılabilir?

» Emlak Bildirimi Verilmemesi 30.12.2017

Hocam merhaba, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan arazi niteliğindeki taşınmazını 10.01.2014 tarihinde satın almıştır. Belediyemize emlak beyanında bulunmamıştır. Beyan vermesi için ne yapmamız gerekiyor?

» Besi Organize Sanayi Bölgelerinde Emlak Vergisi Muafiyeti 21.12.2017

Organize sanayi bölgesi ve sanayiler muaf fakat besi bölgesi veya organize besi bölgesi diye yerler var bunlarda muaf mı?

» Satışlarda bildirim verme süresi 20.12.2017

İyi günler hocam, tapudan satışı yapılan taşınmazın bildirimleri belediyelere bütçe yılı içinde mi verilmesi şartı var. Veya tapu alındıktan sonra 3 ay içerisinde mi beyanname verilecek. Tapu alındıktan sonra 3 aylık süre aşımında usulsüzlük cezası uygulanacak mı? 1319 emlak vergisi kanunun 23 maddesindeki bildirim verme ve süresini nasıl yorumlarsınız?Ne yapmamız gerekir?