Mevzuat Takip Sistemi



Engelli Memur İstihdamı

» % 35 Oranında (Görme) Engelli Olduğuna Dair Sağlık Kurulu Raporu Bulunan Birinin Hemşire Olarak Atanıp Atanamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 15.01.2015

» % 71 Engel Oranına Sahip Devlet Memuruna Nöbet Görevi Verilip Verilmeyeceği İle Engelli Aile Bireyi Bulunan Devlet Memuruna Nöbet Görevi Verilip Verilmeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 14.08.2013

» % 95 Oranında Engelli, Günlük Yaşam Aktivitelerinde Tam Bağımlı ve Çalışamaz Olan Kişinin Engelli Mmeur Olamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 19.08.2013

» 'Poranoid Şizofreni Hastası ve % 80 Oranında Engelli (Tedavi İle Çalışma Olanağı Vermeyen)' İfadeli Raporu Bulunan Memurun Durumu / Devlet Personel Başkanlığı 16.04.2013

» 2003 Yılında Lösemi Hastası Olup Askerliğe Elverişli Olmadığınıza Dair Sağlık Raporu Alarak Askere Gitmeyen Birinin Engelliler İçin Açılan Sınavlara Katılıp Katılamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 03.09.2013

» 2013 Yılında Gerçekleştirilen Engelli Memur Yerleştirmelerinde Yerleştirilen Adayların İbraz Ettikleri Belgelerin İncelenmesi Neticesinde Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Bir Kısmının 2012 Yılından Önce Alındığının Tespiti Halinde Yapılacak İşlem / Devlet Personel Başkanlığı 16.04.2013

» 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi Kamu İktisadi Teşebbüsü Olan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün Bağlı Ortaklığı Olan Şirketin Özürlü Personel İstihdam Etme Zorunluluğunun Bulunup Bulunmadığı / Devlet Personel Başkanlığı 21.02.2013

» 65 Yaşını Dolduran Kişinin Engelli Kadrosuna Yerleştirilip Yerleştirilemeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 13.11.2013

» Ataması Yapılan Engellinin Başlamama Durumu / Devlet Personel Başkanlığı 14.08.2013

» Belediye Başkanlığında 657 Sayılı Kanuna Tabi 55 Personel Bulunması Halinde Kaç Engelli Personel Çalıştırabileceği / Devlet Personel Başkanlığı 18.11.2013