Mevzuat Takip SistemiFaaliyet Raporları ve Kesin Hesap

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Kesin Hesabın Sayıştaya gönderilmesi 31.05.2016

SAYGILAR HOCAM.BELEDİYMİZE AİT 2015 MALİ YILI KESİN HESAP CETVELLERİ BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEREK ONAYLANMIŞTIR. SİZE SORMAK İSTEDİĞİM BİR ÇOK BELEDİYECİ ARKADAŞIMLA GÖRÜŞTÜĞÜMDE BAZILARI KESİN HESAPLARI SAYIŞTAYA GÖNDERİYOR, BAZILARI DA GÖNDERMİYOR. BU KONUDA KESİN HESAP CETVELLERİ SAYIŞTAYA GÖNDERİLECEK MİDİR? TEŞEKKÜRLER

» Faaliyet raporu görüşmesi 24.12.2015

5393 s.k. Faaliyet raporu Madde 56- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. Faaliyet raporu nisan ayında meclise sunulması sonucunda komisyona havale edilip mayıs ayında karar alınabilir mi?

» Faaliyet Raporunun Görüşüldüğü Meclis Toplantıları 15.04.2015

Belediye Başkanının 1 yıllık faaliyet raporlarının görüşüldüğü toplantılarda, diğer gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında Meclis 1. Başkan Vekili Başkanlığında mı toplantı sürdürülecektir ? Yoksa sadece faaliyet raporuna ilişkin gündem maddesi görüşülürken mi Meclis 1. Başkan Vekili toplantıya başkanlık edecektir? Teşekkürler

» Kapanan İl Özel İdarelerinin Kesin Hesapları 06.04.2015

6360 sayılı kanun ile belediyemize bağlanan il özel idaresine ait 3 aylık kesin hesapları büyükşehir meclisince görüşülecek midir? İyi çalişmalar

» Faaliyet Raporu 02.04.2015

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre, faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır denmektedir. İlçe belediyesi olmamız dolayısıyla her ay yapılan en çok 10 gündemlik meclis toplantıları bir günde tek oturumda görüşülerek karara bağlanmaktadır. Yukarıdaki açıklamalara göre nisan ayında faaliyet raporunun görüşüleceği gündem maddesi dışındaki diğer 9 gündem maddesi görüşülürken toplantıya belediye başkanı mı yoksa meclis birinci başkan vekili mi meclise başkanlık eder? Bu toplantıda alınacak kararlar belediye başkanınca mı yoksa meclis birinci başkan vekilince mi imzalanmalıdır? Konu hakkında bilgi verilmesini arz ederim.

» Faaliyet Raporu 02.04.2015

Sayın Hocam 5393 Sayılı yasa gereği Meclisin Nisan Ayında Yapacağı toplantıda bir önceki yılın faaliyet raporunun görüşülmesi ve oylanması gerekmektedir.Belediye Başkanı bu oylamada oy kullanabilir mi? 1580 sayılı yasanın 60. maddesinde konu açık olarak belirgin ancak 5393 sayılı yasada açıklama yok bu konuya vereceğiniz cevaptan dolayı teşekkür ederim.

» Faaliyet Raporu Yetersizlik Kararı 25.03.2015

Sayın Hocam, Belediye Başkanımız da dahil olmak üzere 26 meclis üyemiz var. 5393 sayılı Belediye Kanununun 26. maddesi gereği meclise üye tam sayısının 4/3 yetersizlik çoğunluğunun kaç oy olduğu konusunda net olarak sizin tarafınızdan görüş alınmasını Belediye Başkanımız istemektedir.

» Kapanan Belediyelerin Kesin Hesapları 24.02.2015

Sayın Hocam selamlar saygılar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hocam benim sorum; 6360 sayılı yasa kapsamında tüzel kişilikleri sona eren belediyelerin 01.01.2014- 30.03.2014 tarihleri arasındaki mali kesin hesapları için hangi yol izlenecek. 2013 Mali yılı kesin hesapları bağlanılan belediye meclislerinde görüşülmüş karara bağlanmıştı. Ancak 2014 Mart sonuna kadar olan kesin hesaplar hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Sadece Maliye Bakanlığı 6360 sayılı yasanın malı konuların uygulanması konusundaki yazısında 3 aylık kesin hesaplar Sayıştay'a gönderilecek diye bir yazı göndermiştir. Bu kesin hesaplar Meclis kararı olmadan mı Sayıştaya gönderilecektir. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

» Faliyet Raporu 16.01.2015

Belediyemiz 30 Mart seçimlerinden sonra Büyükşehir İlçe Belediyesi olmuştur. Bu nedenle su ve kanalizasyon ve itfaiye müdürlükleri kapanmış olup, Belediyemizde böyle bir birim kalmamıştır. 30 mart seçimleri öncesi döneme ait bu konudaki faliyet raporunu kim sunacaktır?

» Faliyet Raporu 26.11.2014

İyi günler Belediyemiz D-6 gurubunda yer alıp ilçe belediyesidir.22 Kasım 2014 tarihli resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Faliyet raporları yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Belediyelerin Faliyet raporları Nisan ayı yerine Şubat ayı meclis toplantısında mı görüşülecektir?