Mevzuat Takip SistemiGelirler

» Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Cins Değişikliği İşleminden Harç Aranılıp Aranılmayacağı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 18.06.2015

» Üniversitenin İfraz Nedeniyle Tapu Harcı ve Belediyece Alınacak İfraz Harcı İstisnası Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 12.06.2014

» Mülkiyeti Ticaret Odasına Ait Arsa Üzerine Yapılacak Hizmet Binası İnşaatı İçin Belediyeden Alınacak İnşaat Ruhsat, Yapı Denetim Hizmeti Ve Diğer İşlemlerin Vergi Resim Ve Harçlardan Muaf Olup Olmadığı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 20.05.2014

» Otelin Cins Değişikliği İşleminden Her Bir Odanın Ayrı Ayrı Bağımsız Birer Bölüm Sayılarak Cins Değişikliği Harcının Tahsil Edilip Edilmeyeceği Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 10.04.2014

» Kooperatifin Maliki Olduğu Okul Yapımına Tahsis Edilen Gayrimenkulün İfraz Ve Tevhit İşlemlerinin Harçtan Muaf Olup Olmadığı Hususunda / Gelir İdaresi Başkanlığı 07.01.2014

» Kooperatif Adına Düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Noter Tarafından Onaylanması Sırasında Harç Aranılıp Aranılmayacağı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 02.01.2014

» Kooperatif Adına Düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Noter Tarafından Onaylanması Sırasında Harç Aranılıp Aranılmayacağı / Gelir İdaresi Başkanlığı 02.01.2014

» Gayrimenkulün Vergilendirilmesinde Bulunduğu Sokağın veya Ada, Parselin Hangi Hallerde Dikkate Alınacağı / Gelir İdaresi Başkanlığı (MB) 11.09.2012

» Dört Ayrı Cephesi Bulunan Binanın Emlak Vergisi Değerini Hesaplamada Dikkate Alınacak Cephe / Gelir İdaresi Başkanlığı (MB) 27.08.2012

» Yol Geçiş İzin Harcı / Gelir İdaresi Başkanlığı (MB) 16.08.2012