Mevzuat Takip SistemiGelirler

» Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Cins Değişikliği İşleminden Harç Aranılıp Aranılmayacağı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 18.06.2015

» Üniversitenin İfraz Nedeniyle Tapu Harcı ve Belediyece Alınacak İfraz Harcı İstisnası Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 12.06.2014

» Otelin Cins Değişikliği İşleminden Her Bir Odanın Ayrı Ayrı Bağımsız Birer Bölüm Sayılarak Cins Değişikliği Harcının Tahsil Edilip Edilmeyeceği Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 10.04.2014

» Kooperatifin Maliki Olduğu Okul Yapımına Tahsis Edilen Gayrimenkulün İfraz Ve Tevhit İşlemlerinin Harçtan Muaf Olup Olmadığı Hususunda / Gelir İdaresi Başkanlığı 07.01.2014

» Kooperatif Adına Düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Noter Tarafından Onaylanması Sırasında Harç Aranılıp Aranılmayacağı / Gelir İdaresi Başkanlığı 02.01.2014

» Yol Geçiş İzin Harcı / Gelir İdaresi Başkanlığı (MB) 16.08.2012

» Veraset Yoluyla İntikal Eden Kısıtlı Gayrimenkulün Mirasçılara İntikalinde Tecil Edilen Emlak Vergisinin Ödenip Ödenmeyeceği / Gelir İdaresi Başkanlığı (MB) 16.07.2012

» Bina Üzerine Asılan İlan ve Reklamlar Nedeniyle Aranılacak İlan ve Reklam Vergisinin Tahsilinde, Büyükşehir ya da Diğer Belediyelerden Hangisinin Yetkili Olduğu Hk / Gelir İdaresi Başkanlığı 04.05.2012

» Vakıf Üniversitesinin 2464 sayılı Kanun Gereği Alınan Harçlar, Katılma Payları ve Ücretlerden Muaf Olup Olmadığı Hk / Gelir İdaresi Başkanlığı (MB) 30.04.2012

» Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatının Bina İnşaat Harcından Muaf Olup Olmadığı Hk / Gelir İdaresi Başkanlığı (MB) 20.03.2012