Mevzuat Takip SistemiGelirler

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» Geçmişe Dönük Emlak Vergisi Muafiyeti 13.05.2016

İyi günler hocam, Belediyemize müracaat eden kişi 2006 yılında emekli olmuş, emlak vergisi kanununda 1 evi olan emekli, emlak vergisinden muaftır. Oysa kişi Belediyeye 2016 yılında emekli olduğuna dair müracaat etmektedir. 2006 yılı ile 2016 yılları arasında kişinin borcu bulunmaktadır. Emekli kişi bu borçtan dolayı vermiş olduğu dilekçe ile emekli tarihi mi baz alınır yoksa dilekçeyi verdiği tarih mi? Teşekkürler.

» Hizmetten Yararlanmayanlardan Çevre Temizlik Vergisi Alınması Hk. 06.05.2016

Sn Hocam, bir mükellefimiz işletmesinin belediyemizin kanalizasyon ve çöp hizmetinden yararlanmadığından dolayı adına tahakkuk ettirilen çtv nin iptalini istemektedir. Söz konusu vergiyi iptal edebilir miyiz?

» Geçmişe dönük emlak vergisi muafiyeti 12.11.2015

Sayın hocam, vatandaşlar tarafından, Gelir İdaresi Özelgeleri, vergi usul kanunu 120.maddesi ve 38 sıra nolu emlak vergisi kanunu genel tebliğlerinde yer alan hükümler dahilinde emekli oldukları ve geçmişte ödedikleri vergilerin iadesi talep edilmektedir. Bu hususta belediyelerce farklı uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Vatandaşın talebine uygun yanıt verebilmemiz için kanuni dayanak(amir hüküm) nelerdir? Geri iade yapılması gerekiyorsa geriye doğru kaç yıl iade edilmelidir?

» Ölen kişiye ait imar para cezasının terkini 09.09.2015

İmar para cezası kesilen şahsın ölümü halinde tahsil edilmeyen ceza tahakkuku terkin edilir mi?Terkin işlemi için mirasçıların müracatımı aranır yoksa işlem resen mi yapılır?

» Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzin Harcı 26.10.2014

merhaba hocam, daha önce belediyemizce bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcı ile ilgili herhangi bir meclis kararı alınmamıştır. bu harçlar ile ilgili karar alınırken alt ve üst sınırı ne olabilir? meclis kararı alınana kadar verilen ruhsatlarda hangi değerler kullanılabilir?

» Şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklar 06.03.2014

4 Mart 2014 gün ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliği hükümlerine göre 65 yaş üstü kişilerin belediyeler tarafından yetki verilen şahıs veya şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar denilmektedir. Bu bağlamda; konuyla ilgili belediye meclisi karar alınacak mıdır? Belediyemiz toplu taşıma hizmetleri 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre ihale edilmiştir. 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz seyahat etmesi belediyemizi de bağlamakta mıdır? Saygılarımla.

» İşyerlerinde Çevre Temizlik Vergisi 11.02.2014

İlçemizde bulunan küçük esnafa ait işyerleri ile yine ilçemizde bulunan büyük marketlere ve yine ilçemizde bulunan tatil köyü içindeki işyerlerine farklı gruplarda çevre temizlik vergisi tahakkukları girmemiz mümkün olur mu ? Olur ise yasal dayanağı ne şekilde olmalıdır?