Mevzuat Takip SistemiGelirler

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Fazladan Alınan Verginin İadesi 21.06.2018

Sayın Hocam, 1998 İktisap tarihli arsa vasıflı taşınmaz 2017 yılı içerisinde uzlaşma görüşmeleri yapılmış ve yapılan anlaşma sonucu pazarlıkla ve anlaşarak ..... parsele karşılık farklı bir bölgede trampa edilmesi suretiyle fark ödeyerek yer verilmiştir. Ancak, kamulaştırılan yer olması gereken yerden değilde değeri yüksek olan bir caddeden vergilendirilmiştir. Vatandaş bu durumu fark etmesi ile fazla ödediği vergileri 2017 yılında dilekçe vererek talep etmiştir. Vatandaşımızın bu talebi ile geri iade yapılabilir mi? Yapılamaz ise, yasal gerekçe ile cevabınızı arz ederim.

» Katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti 16.05.2018

6360 sayılı yasanın geçici 1.maddesinin 15.fıkrası ile köylerden mahalleye dönüşen bir mahallemizde ağaç işleri ihtisas organize sanayi bölgesi yer almaktadır. Söz konusu fıkra gereğince bu yerlerde bulunan işletmelerden emlak ve çevre temizlik vergisi alamıyoruz. Bu kapsamda, atıksu altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik gereğince Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti almamız mümkün müdür?

» Telekomünikasyon Alt Yapı Ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedelleri 09.05.2018

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Sabit Ve Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Büyükşehir İlçe Belediyeleri açısından yorumlanarak Telekominikasyon Alt Yapı Ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin takip ve tahsilinin ne şekilde yapılacağı ve bu bedelin hangi firmalardan veya kimlerden alınacağı ile ilgili açıklayıcı bilgi vermenizi arz ederim.

» Öğrenci Yurtlarından Katı Atık Ücreti Alınması Hk. 07.05.2018

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNA AİT YURTLARIN EVSEL KATI ATIK ÜCRETİNDEN MUAF OLUP, OLMADIKLARI HUSUSUNDA TEREDDÜTE DÜŞÜLMÜŞTÜR. BU KONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLER, SAYGILAR SUNARIZ.

» Şehiriçi yolcu taşımacılığı biletleri 09.03.2018

Belediyemizce aracı, yakıtı, şoför ve yardımcı personelleri belediyemize ait olmak üzere ilçe hudutları dahilinde yapılacak yolcu taşımacılığı esnasında araç içinde nakit ücret karşılığı kesilecek olan biletlerin muhasebe kaydı ne şekilde yapılmalıdır? Hangi ekonomik kodda takibi daha doğru olur? Yolculara kesilecek biletlerin kayıtları esnasında kdv ayrıca muhasebe işlem fişinde gösterilecek midir?

» El Makbuzu İle Tahsilat Hk. 08.03.2018

Hocam iyi günler; El makbuzu kullanan gezici tahsildarımıza posh cihazı kullandırmak istiyoruz. Mümkün müdür? Mümkün ise tahsilat makbuzunu ve irsaliyesini nasıl düzenlenmelidir. Ayrıca kiracılar taşınmaz kira gelirlerimizi teslimat müzekkeresi marifetiyle bankaya yatırmakta bunu da posh cihazı ile tahsil edebilir miyiz? Tahsil edebilirsek teslimat müzekkeresi yerine el makbuzu verebilir miyiz? İyi Çalışmalar

» Park Geliri Dağıtımı Hk. 07.03.2018

Sayın Hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim. Büyükşehir Belediyeleri tarafından tahsil edilen otopark paralarının % 50 si ilçe belediyelerine giderleri düşürülerek mi hesaplanır? Büyükşehir kanununda tahsil edilen otopark bedellerin % 50 si nüfuslarına göre dağıtılır der vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim. 

» Ç.T.V. Büyükşehir Belediye Payı 19.02.2018

iyi Çalışmalar. Belediyemizce ilçemizde faaliyet gösteren iş yerlerinden tahsil edilen çevre temizlik vergilerinin %20 pay tutarlarını büyük şehir belediyesine aktarıyoruz. Ancak Büyük şehir belediyesi çevre temizlik vergilerinden alınan gecikme faizi bedellerinden de pay istemektedir. Malumunuz her türlü verginin gecikme faizleri gelir ekonomik kodlarında aynı yere alınmaktadır. Buradan çevre temizlik vergilerine isabet eden kısmı ayırıp % 20 pay hesap edilip ilgili büyük şehir belediyesine gönderilecek mi . Daha açık ifade ile çevre temizlik vergisi gecikme bedellerinden pay ayrılır mı? Teşekkür ederim.

» Otopark geçiş ücreti 07.02.2018

İyi çalişmalar. Vatandaş ev yaparken otopark parası ödüyor. Daha sonra belediye tekrar bina sahibinden otopark geçiş ücreti altında ücret almaktadır. Taşinmaz sahibi ücreti yatırmıyor ve parasını geri istiyor. Yetkililer biz yerinde incelemelerde bulunduk bu gider bunun için alınmıştır iade edemeyiz.Bina sahibi ruhsat aşamasında zaten benden otopark parası aldınız, tekrar niye alıyorsunuz diyor. Vatandaş ne yapmalıdır? Hayırlı işler

» İzinsiz İlan Dağıtılması 01.02.2018

İlçemiz sınırlarındaki süper market firma ve mükelleflerce dağıtılan, broşür, katalog, takvim ve insörtlerin ilan ve reklam ücretlerini yatırmadan yapan firmalar hakkında ne gibi cezai işlem uygulanır? Verginin tespitini nasıl yaparız?