Mevzuat Takip SistemiGelirler

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Ç.T.V. Büyükşehir Belediye Payı 19.02.2018

iyi Çalışmalar. Belediyemizce ilçemizde faaliyet gösteren iş yerlerinden tahsil edilen çevre temizlik vergilerinin %20 pay tutarlarını büyük şehir belediyesine aktarıyoruz. Ancak Büyük şehir belediyesi çevre temizlik vergilerinden alınan gecikme faizi bedellerinden de pay istemektedir. Malumunuz her türlü verginin gecikme faizleri gelir ekonomik kodlarında aynı yere alınmaktadır. Buradan çevre temizlik vergilerine isabet eden kısmı ayırıp % 20 pay hesap edilip ilgili büyük şehir belediyesine gönderilecek mi . Daha açık ifade ile çevre temizlik vergisi gecikme bedellerinden pay ayrılır mı? Teşekkür ederim.

» Otopark geçiş ücreti 07.02.2018

İyi çalişmalar. Vatandaş ev yaparken otopark parası ödüyor. Daha sonra belediye tekrar bina sahibinden otopark geçiş ücreti altında ücret almaktadır. Taşinmaz sahibi ücreti yatırmıyor ve parasını geri istiyor. Yetkililer biz yerinde incelemelerde bulunduk bu gider bunun için alınmıştır iade edemeyiz.Bina sahibi ruhsat aşamasında zaten benden otopark parası aldınız, tekrar niye alıyorsunuz diyor. Vatandaş ne yapmalıdır? Hayırlı işler

» İzinsiz İlan Dağıtılması 01.02.2018

İlçemiz sınırlarındaki süper market firma ve mükelleflerce dağıtılan, broşür, katalog, takvim ve insörtlerin ilan ve reklam ücretlerini yatırmadan yapan firmalar hakkında ne gibi cezai işlem uygulanır? Verginin tespitini nasıl yaparız?

» Kredi Kartı İle Tahsilat 20.01.2018

Hocam İyi günler; Belediye Gelirlerinin Kredi Kartı tahsilatı yöntemi ile tahsil edilmesine ait azami süreler hususunda kurumumuzda tereddütler yaşanmaktadır. T.C Ziraat Bankası ile kredi kartı tahsilatı sözleşmesi yapmak istiyoruz. Biz kurum olarak bugüne dek 12/08/2009 tarih ve 21108 numaralı Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden 20 gün içeresinde hesabımıza aktarılacağını bildirdik. Ancak banka 18/06/2011 tarih 27968 nolu Resmi Gazete de yayımlanan “Genel Bütçe kapsamındaki Kamu idarelerinin ödeme ve tahsilat işlemlerinin elektronik aktarmada gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ” a ilişkin tebliğ 8. Maddesinin 9. Fıkrasında “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat işlemlerinin banka kartı veya kredi kartıyla yaptırılabilmesi için yurt içinde yerleşik diğer bankaları kullanabilir. Banka kartı ile yapılan tahsilatın azami 7, kredi kartları ile yapılan tahsilatın azami 20 gün içeresinde tahsilat hesabımıza aktarılması zorunludur.” İbaresine istinaden kamu bankasında herhangi bir sınırlama olmadığını beyan etmektedirler. Buna göre biz mahalli idarelerin kredi kartı tahsilatı azami süreler nedir?

» Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 09.01.2018

Sayın Hocam Günaydın; Daha önceki sorularımıza verdiğiniz cevaplara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında çalışmak isteyen işletmelere hafta tatil ruhsatı verilebileceği ve 2464 Sayılı Kanunun 58. maddesine istinaden Tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenleyip harç almamız gerektiği ifade edilmişti. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı harcını 10.02.2014 tarihli ve 2014/5896 Sayılı Kararnamede belirlenen Belediye gurubundaki harçların mı alınması gerekiyor, buradaki harçların kullanılması durumunda belediye meclisinde de karar alınması gerekiyor mu? Kısacası Tatil günlerinde çalışma rıhsat harcının uygulanma şekli nasıl olmalıdır

» Resmi Kurum Su Tarifesi 04.01.2018

Hocam kolay gelsin. Resmi kurumlardan ton başına alınan su bedelleri konut abonelerinin % 50 den fazla olamaz denilmektedir. Konut su kullanım bedelleri 3 kademe olarak alınmaktadır. 0-10 arası 0,65 11-20 arası 0,80 21 tondan üzeri 0,90 alınmaktadır. Resmi kurumların tarifesini nasıl belirleyebiliriz?

» Köy Kanunu Kapsamında Satılan Taşınmazlar Hk. 22.12.2017

Köy Kanunu kapsamında satışı yapılan arsa-arazilerin bedelleri ödenmemiş ya da kısmi ödeme yapılmıştır. 7061 sayılı kanun kapsamında işlem yapılacağından ödemelerin 3095 sayılı kanunda öngörülen faiz oranlarına göre güncellememiz yeterli mi yoksa arazi ya da arsanın güncel değeri belirlenerek ödemenin bu şekilde tahsil edilmesi mi gerekir?

» Yapılandırma 15.12.2017

Sayın Hocam, bir işletme geçmişte vergi dairesinde kapanışını vermiş ancak bu durumda belediyemize kapanış vermeyerek aktif olmadığı dönemlerde tahakkuk eden vergilerini de yapılandırarak 1 taksit dışında diğerlerini ödemiştir. Bu durumda aktif olunmayan dönemlerde tahakkuk eden vergilerin geri iade edilmesi mümkün müdür?

» Engellilerin Ücretsiz Seyahat Hakkının Kapsamı 15.12.2017

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’nin 4. maddesi gereğince engelli kimlik kartı bulunan vatandaş belde içindeki toplu taşıma dışında beldemizden ilçelere yolcu taşımacılığı yapan özel motorlu taşıyıcılar kooperatifinden de ücretsiz seyahat kapsamında yararlanabilir mi? Şehiriçi yolcu taşımacılığı beldeler için belde sınırı mıdır? Belediyenin ilçelere toplu taşıma yapması durumunda engelli kimlik kartı bulunan vatandaşın ilçelere ücretsiz seyahat etmesi mümkün müdür?

» Pazar Yeri Esnafından Katı Atık Toplama Ücreti Alınması 14.12.2017

Hocam hayırlı günler, evsel atık, katı atık bedelleri pazar yerlerinde bulunan esnaflara tahakkuk edilir mi? Teşekkürler