Mevzuat Takip SistemiGelirlerin Takip ve Tahsili

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Kira Alacaklarının Yapılandırılması 08.07.2018

Hocam İyi Çalışmalar; 18 Mayıs tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7143 sayılı vergi ve diğer Bazı alacakların yeniden yapılandırılması kapsamında kira alacaklarıyla ilgili “belediyeler bunların bağlı kuruluşları ile sermayenin %50’sinden fazlası ve bunlara ait şirketlerin taşınmazlarının kiraya verilmesi bundan kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alınmıştır.” Denilmektedir. Bu doğrultuda tüm kira alacaklarını; gerçek kişi ve tüzel kişi borçlarını yapılandırma yapabilir miyiz? Ayrıca uygulama esaslarıyla ilgili İçişleri Bakanlığından düzenleme yayımlanacakmış. Onu beklemeli miyiz?

» Kira Alacaklarının Yapılandırılması 25.06.2018

7143 Sayılı Kanunun 10.maddesi 8 nolu bendine göre belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 31.03.2018 tarihi olan ve ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat paylarının tamamı yapılandırılır denilmektedir. Bu madde ki açıklamalar doğrultusunda ihale suretiyle kiralama yapılan gayrimenkullerimizden doğan kira alacaklarımızı da bu madde kapsamında yapılandırabilir miyiz?

» Yapılandırma 24.06.2018

Hocam iyi çalışmalar. 1)7143 sayılı kanun ile 6552, 6736 ve 7020 nolu kanunlar ile yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlar(yapılandırması bozulmamış) , bu kanun ile yapılandırma ile kalan borçlarını tekrardan yapılandırabiliyor mu? 2)6552, 6736 ve 7020 bu kanunlar ile borcunu yapılandıran ancak ödeme yapmayanlar bu nedenle yapılandırması bozulanlarda yapılandırma yapabilirler mi?

» Kira Alacaklarının Yapılandırılması 24.06.2018

Hocam öncelikle iyi çalışmalar. 7143 sayılı Kanunun 10. maddesinin sekizinci fıkrasında Belediyelerin kira alacakları ile alakalı düzenleme uygulamaya konulmalı mıdır? Teşekkür ederiz.

» Köylere Hizmet Birliğinden Devreden Alacakların Yapılandırılması 21.06.2018

6360 sayılı yasa sonrası alınan karar gereği borç ve alacağı Belediyemize devrolan Köylere Hizmet Götürme Birliğinin süt toplama ile ilgili muhasebe kayıtlarına alınmayan (yani sistemimizde bir tahakkuku ya da kişi borcunda kaydı bulunmayan) ancak icra takibine alınan ve Belediyemiz avukatına devri yapılan borcun 7143 sayılı kanuna istinaden yapılandırmaya tabi tutulması mümkün müdür?

» Terkin İşlemi 18.06.2018

Hocam iyi çalışmalar, vatandaşın terkin işlemlerinde dilekçe alıyoruz. Muhasebe işlem fişinin arkasına bağlıyoruz. Konuyu araştırıp terkin konusu var ise terkin yapıyoruz. Terkin işleminde muhasebe işlem fişinin arkasına başka takılacak evrak var mı? Birde terkin fişini muhasebe yetkilisi mi? Yoksa mali hizmetler müdürü mü imzalamalıdır?

» Dükkan kirası alacağının silinmesi 28.03.2018

Belediyemiz dükkanlarının birisinde kiracı olarak bulunan mükellef 2009 yılında vefat etmiştir.Mirasçıları tarafından reddi miras YAPILAMAMIŞTIR. Dükkan vefat eden kişinin oğlu tarafından 2014 yılına kadar işletilmiştir.Ödenmeyen borçlar ile ilgili takip yapılmış olup dükkanı işleten oğlunun maaşından 1/4 oranında kesinti yapılmaktadır. Murisler, Belediye'ye verdikleri dilekçe ile ,borcun 6183 sayılı kanunun kapsamı dışında olduğundan , borçlunun ölümünden dolayı zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan alacaklar kapsamında değerlendirilmesi ve 2018 yılı parasal limiti 17.200,00 TL tutarın silinmesini istemektedir. Konuyu bazı hocalar; Mirasçıların , Reddi Miras yapmadıkları için ve kendi durumlarında mücbir bir sebep oluşmadığı için terkin yapılmasının mümkün olmadığını, başka bir hocada terkin yapılabilir görüşünde. Bizde ne kendimizi nede karşı tarafı mağdur etmek istemiyoruz. Kıymetli Hocam Yasal çerceve içerisinde 17.200,00 TL terkin edilebilir mi? Edilirse terkini Belediye Başkanı mı, Meclis mi terkin edebilir.Ya da alacağın silinememesini hangi gerekçeye bağlayabiliriz?

» Kiracının Ölümü Durumunda Kira Alacağının Tahsili 29.01.2018

İyi günler, Belediyemize kira borcu olan kişi vefat etti. Ailesine bildirdik kabul edilmedi ve öğrendiğimize göre reddi-miras yapılmış. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? iyi çalışmalar dilerim. 

» Tahsilat Makbuzu İkinci Nüshasının Kaybı 30.11.2017

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü tarafından yapılan tahsilat kontrolünde; 27/10/2017 tarihinde yapılan su tahsilatına ait 1 adet tahsilat makbuzunun dosyasında olmadığı ancak irsaliyede olduğu ve paranın bankaya yatırıldığı tespit edilmiştir. Tahsilat makbuzunun iki nüshasının da vatandaşa sehven verilmiş olabileceği düşünülerek vatandaş telefonla aranılarak tahsilat makbuzu sorulmuştur. Ancak vatandaş tahsilat makbuzunu ödeme yaptığı için sobada yaktığını söylemiştir. Belediyemiz tarafından bu konuda yapılacak işlem nedir?

» İcra Kesintisinde Kurum Alacağı Önceliği 20.11.2017

Hocam; Belediye işçilerimizden birini belediye aracına verdiği bir zarardan dolayı rızaen tahsilat yapamadık ve icraya verdik. ancak bu işçinin daha öncede maaşına başka kişilerce konulmuş 3 adet icrası mevcuttur. bizim icramız 4.sıradadır. bu icra alacaklarında belediyemiz alacağının bir öncelik hakkı var mıdır. yoksa sırayı beklemek zorunlu mudur?