Mevzuat Takip SistemiGelirlerin Takip ve Tahsili

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Dükkan kirası alacağının silinmesi 28.03.2018

Belediyemiz dükkanlarının birisinde kiracı olarak bulunan mükellef 2009 yılında vefat etmiştir.Mirasçıları tarafından reddi miras YAPILAMAMIŞTIR. Dükkan vefat eden kişinin oğlu tarafından 2014 yılına kadar işletilmiştir.Ödenmeyen borçlar ile ilgili takip yapılmış olup dükkanı işleten oğlunun maaşından 1/4 oranında kesinti yapılmaktadır. Murisler, Belediye'ye verdikleri dilekçe ile ,borcun 6183 sayılı kanunun kapsamı dışında olduğundan , borçlunun ölümünden dolayı zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan alacaklar kapsamında değerlendirilmesi ve 2018 yılı parasal limiti 17.200,00 TL tutarın silinmesini istemektedir. Konuyu bazı hocalar; Mirasçıların , Reddi Miras yapmadıkları için ve kendi durumlarında mücbir bir sebep oluşmadığı için terkin yapılmasının mümkün olmadığını, başka bir hocada terkin yapılabilir görüşünde. Bizde ne kendimizi nede karşı tarafı mağdur etmek istemiyoruz. Kıymetli Hocam Yasal çerceve içerisinde 17.200,00 TL terkin edilebilir mi? Edilirse terkini Belediye Başkanı mı, Meclis mi terkin edebilir.Ya da alacağın silinememesini hangi gerekçeye bağlayabiliriz?

» Kiracının Ölümü Durumunda Kira Alacağının Tahsili 29.01.2018

İyi günler, Belediyemize kira borcu olan kişi vefat etti. Ailesine bildirdik kabul edilmedi ve öğrendiğimize göre reddi-miras yapılmış. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? iyi çalışmalar dilerim. 

» Tahsilat Makbuzu İkinci Nüshasının Kaybı 30.11.2017

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü tarafından yapılan tahsilat kontrolünde; 27/10/2017 tarihinde yapılan su tahsilatına ait 1 adet tahsilat makbuzunun dosyasında olmadığı ancak irsaliyede olduğu ve paranın bankaya yatırıldığı tespit edilmiştir. Tahsilat makbuzunun iki nüshasının da vatandaşa sehven verilmiş olabileceği düşünülerek vatandaş telefonla aranılarak tahsilat makbuzu sorulmuştur. Ancak vatandaş tahsilat makbuzunu ödeme yaptığı için sobada yaktığını söylemiştir. Belediyemiz tarafından bu konuda yapılacak işlem nedir?

» İcra Kesintisinde Kurum Alacağı Önceliği 20.11.2017

Hocam; Belediye işçilerimizden birini belediye aracına verdiği bir zarardan dolayı rızaen tahsilat yapamadık ve icraya verdik. ancak bu işçinin daha öncede maaşına başka kişilerce konulmuş 3 adet icrası mevcuttur. bizim icramız 4.sıradadır. bu icra alacaklarında belediyemiz alacağının bir öncelik hakkı var mıdır. yoksa sırayı beklemek zorunlu mudur?

» Kira Alacaklarında Uzlaşma 31.10.2017

İyi günler ... Bir müstecirimizden 200.000 TL ana para 180.000 TL faizi ile birlikte 380.000 TL kira alacağımız mevcuttur. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. md (h) bendi gereğince uzlaşma talebinde bulunan müstecirimizin söz konusu bu borcun sadece faizleri konusunda mı yoksa borcun tamamı için mi uzlaşabiliriz? çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

» Kira Geliri Tahsilatı 16.10.2017

İyi çalışmalar hocam. 2886 kapsamında kdv dahil düzenlenen bir kira sözleşmesinde karşı taraftan alınan kiranın kdv'sini gösterecek nasıl bir evrak düzenlenmelidir? Sözleşme tarafı olan şirketler fatura benzeri evrak istemekte lakin belediyeler fatura düzenleyemiyor diye biliyoruz. Şirketlerin mağduriyetini nasıl giderebiliriz?

» Ödenmeyen kira gelirlerinden feragat edilmesi 19.09.2017

Hocam hayırlı günler, Mal Müdürlüğüne ait plajlar bölgesinde bir kısım kumsal Belediyemiz tarafından Protokol ile kiralanarak %30 kira gelirleri Mal Müdürlüğüne verilmek üzere üçüncü şahıslara ihale usulü kiralanmıştır. 15 Temmuz Darbe Girişimi nedeniyle ilçemizdeki mevcut turistlerin şehrimiz terk etmesi ve akabinde belirsizlik ve turizmdeki durgunluk nedeniyle esnafların gelir elde edememesi kiralanan bu kumsallardan Belediyemize ödenmesi gereken kira gelirleri tahsilini engellemiştir. Belediyemize ödemesi yapılamayan kira bedellerinin esnaflarımızın mağdur durumda olması nedeniyle iptal edilmesi veya alacağından feragat etmesi mümkün müdür? İptal veya feragat edilebiliniyorsa ne gibi presedür ve işlemler yapılmalıdır? Konu hakkında açıklayıcı bilgileriniz arz olunur. Teşekkürler

» Bankalara haciz ihbarnamesi gönderilmesi 15.09.2017

Merhabalar üstadım. öncelikle teşekkür ederim. A şahsının belediyemize olan amme alacağı kapsamına giren borcundan dolayı ilgili kişiye ödeme emri tebliğ edilmiştir. ilgili şahıs 7 gün içerisinde borca itiraz etmemiş aynı zamanda da herhangi bir ödeme veya mal bildiriminde bulunmamıştır. 6183 sayılı kanun gereği haciz varakası düzenlenmiş bankalara. tapu müd. trafik tescil ... müd. varakalar gönderilmiş ve ilgili üst yazıda sadece borç tutarı üzerinden haciz işleminin düzenlendiği kişinin tüm malvarlığının hedef alınmadığı belirtilerek menkul gayrimenkul hak ve alacakları üzerine bloke konulması ve ve ilgili hesaplarına haciz şerhi konulması talebinde bulunulmuştur ve 6183 sayılı Kanunun 5479 sayılı kanunla değişik 79 uncu maddesinde belirtilen durumlar üçüncü şahıs olarak bankalara bildirilmiştir. ilgili bankalar tahsilat genel tebliği sıra no 1 ihtiyati haciz bölümünün 9 uncu maddesine istinaden mevcut durum itibariyle sorgulama yapılabileceğini belirterek ilgilinin sorgulama günü itibariyle herhangi bir mevduatının olmadığını belirtmişler ve borçlu şahsın ilgili hesaplarına haciz şerhi koymaktan kaçınmışlardır. bu durum amme alacağının sadece para transferi ile tahsil edilebileceği bir durumda tasilatın gerçekleşmesini önlemektedir. bankalara karşı kanuni olarak nasıl bir yol izlenmeli ki hesaplara haciz şerhi konulabilsin takibi bankalarca yapılsın?

» Ön Ödemeli Sayaçlarda Bankalar Vasıtasıyla Tahsilat 23.08.2017

Sayın Hocam; Belediyemizin içme suyu ve tarımsal sulaması ön ödemeli sayaçlarla yapılmaktadır. Hafta sonları ve bayram tatillerinde su bakiyeleri biten mükelleflerin sorunlarının çözülebilmesi için; BDDK' dan lisanslı ödeme noktaları bulunan kuruluşlarla sözleşme yapılarak kartlara su yüklemesi ve tahsilatı yaptırabilir miyiz? (bu hizmet için komisyon ödenmeyecektir. tahsilatlar takip eden gün içinde belediye hesabına aktarılacaktır) TEŞEKKÜRLER

» Kira Alacaklarında Gecikme Faizi 09.03.2017

2886 sayılı Kanuna göre yapılan bir kiralama ihalesinde gecikme faizi Borçlar Kanununa göre mi yoksa Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre mi hesaplanacaktır?