Mevzuat Takip SistemiGenel Sağlık Sigortası Hükümleri

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Geçici İşgörmezlik Ödeneği 12.07.2017

SGK’dan alınmış olunan geçici iş görmezlik ödeneğinin Belediye hesabına yatırılmasında zamanaşımı süresi ne kadardır? Personelden geri alınacak iş görmezlik ödeneklerine gecikme zammı uygulanır mı?

» Emeklilik Yaşını Bekleyenlerin Sağlık Yardımları 04.01.2017

Sayın Hocam, prim gününü dolduran işçi, yaşını bekleyerek emekli olmak istemektedir. Bu şekilde işten ayrılan işçi emekli olana kadar GSS den yararlanır mı?

» Aylıksız İzinde GSS Ödemesi 29.12.2016

Sayın Hocam, 08/11/2015 tarih ve 29526 sayılı resmi gazetede yayınlanan işveren uygulama tebliğinde madde 3 kısmında aylıksız izne ayrılanların GSS ödemeleri ile ilgili açıklama yapılmış, ancak tereddüt hasıl olmuştur. Buna göre 5510 sonrası memur olup doğum nedeniyle aylıksız izne ayrılan memur için GSS ödemesi nasıl yapılmalıdır?

» 25 yaşını doldurmamış bekar kız çocuğunun sağlık hakları 02.10.2016

Başkanlığımız emrinde görev yapan emekli sandığına tabi bir memurun 1994 doğumlu, bekar, 2016 haziran ayı lisans mezunu ve şuan işsiz olan kız çocuğu, memur olan babası üzerinden tedavi yardımından yararlanabilir mi? teşekkürler...

» Hastane Oda Masrafı, Türbenin Düzenlenmesi Hk. 03.05.2016

Sayın Hocam; 1-) 1. dereceli kadroda görev yapan bir memur arkadaşımız Üniversite Hastanesinde tedavi görmektedir. tedavi süresince kaldığı üniversitedeki ÖZEL ODA ücreti memurdan mı tahsil edilir yoksa kuruma mı fatura edilmelidir?

2-) Mücavir alan içinde özel şahıs arazisi içerisinde yıllardır ilçemiz tarafından TÜRBE-ZİYARET yeri olarak bilinen ve devamlı olarak ziyaretçisi olan yeri belediye olarak alıp, düzenlenmek istenilmektedir. Ancak arazi sahibinin rıza olmamaktadır. Yasal olarak nasıl bir yol izlenilmelidir? Kültür varlığı olarak tescil edilebilir mi? Ya da belediye olarak nasıl sahip olunulabilinir?

» Aylıksız İzinde Genel Sağlık Sigortası Primi 21.11.2014

Askerlik nedeniyle ücretsiz izne ayrılan bekar memurun ve doğum sonrası analık izni bitimi sonrasında aylıksız izne ayrılan memurun GSS hesaplaması ve emekli sandığına bildirimi nasıl yapılacaktır?

» Memura Sağlık Faturası Ödemesi 11.11.2014

Hocam saygılar; belediyemizde memur olarak çalışan bir personelimiz kızının 2010-2014 yılları arasında süregelen diş tedavisi için ilgili yıllara ilişkin faturalar tanzim ettirerek ödeme için muhasebe servisine bildirmiştir. İlgili hastane ve tedavi masraflarının sgk tarafından ödenmesi gerekmez mi ? Belediye olarak bununla ilgili herhangi bir işlem yapmamız gerekir mi ? Faturaları kim ödeyecek?

» Özel Hastane İle Protokol İmzalanması 08.11.2014

Değerli Hocam, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan bir özel hastane ile personellerimizin tedavi işlemlerinde indirim uygulamasına yönelik direk olarak bir protokol imzalayabilir miyiz? Söz konusu protokol ile personellerden muayene ücreti alınmayacak ve yatarak ve ayakta yapılan tedavi giderlerinde de belli oranda indirim uygulanacaktır. Bu şekilde bir protokol imzalanabilir mi, imzalanabilir ise Belediye Başkanımızı direk imzalayabilir mi? (Meclis kararına gerek olmaksızın)