Mevzuat Takip SistemiGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Şef Kadrosuna Atanma 17.06.2018

Merhaba Hocam, Belediyemizde Tahsildar kadrosunda çalışan personelimiz Görevde Yükselme sınavına girerek aşağıdaki puanları almıştır. 45-70-75 puan almıştır. Bu puanlar neticesinde başarılı olmuş sayılıp, Şef kadrosuna ataması yapılabilir mi?

» Sözlü Sınav 12.06.2018

İyi çalışmalar, 5 yıldır bilgisayar işletmeni olarak görev yapmaktayım.        6. derece şeflik sınavına başvurdum. Yazılı sınav sonucundan tüm derslerden 60 ve üzeri puan almam sonucunda şef olmaya hak kazanıyor muyum? Kurum mülakatı şartı var mı?

» Zabıta Memurunun VHKİ Kadrosuna Atanması 06.06.2018

Hocam iyi çalışmalar, zabıta memur kadrosundaki memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna görevde yükselme sınavına girmeden geçiş yapabilir mi?

» Zabıta Kadrosunun Boşalması Hk. 02.06.2018

Sayın Hocam, Zabıta yönetmeliğinde ; Sınavı kazananların atanması MADDE 26 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, 3 ay içinde başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. İlan edilen boş kadrolara atama yapıldıktan sonra bu kadroların boşalması durumunda sınavda başarılı olan diğer adaylar arasından başarı sırasına göre iki yıl içinde atama yapılabilir, hükmündeki bu kadroların boşalması durumu ile ne kastedilmektedir. Atanan kişinin başka kadroya atanması mı yoksa emeklilik, nakil, ölüm vb. gibi durumlar da uygulanır?

» VHKİ Kadrosuna Atama 22.05.2018

Hocam iyi çalışmalar. Kurumumuzda, 8.dereceli tekniker kadrosunda çalışan ve 6/1 derece-kademede olan lisans mezunu personelimiz 5 dereceli şef kadrosuna atanmak için görevde yükselme sınavına başvurdu. Ancak İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartı nedeniyle ,tekniker kadrosundaki personelimizin şeflik için başvuru yapamayacağını belirterek reddetti. Personelimiz, başkanlık atamasıyla şartlarını taşıdığı VHKİ kadrosuna atanıp, iki yıl bu görevde çalışması şartıyla görevde yükselme sınavına girebilir mi? Teyid için soruyorum. Ayrıca; İçişleri Bakanlığı personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7'nci Maddesinin (1) Fıkrasının e)Bendine göre şeflik kadrosu için tekniker kadrosundaki personel görevde yükselmeye başvurabiliyor. Aynı bakanlığa bağlı kuruluşlar için bu bir çelişki ve haksızlık değil mi?

» Başkan Yardımcılığından Müdür Kadrosuna Atanma 27.04.2018

Sayın Hocam, 1991 yılı Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuar mezunuyum.02.09.1992 yılında D.I.B da İmam -Hatip olarak göreve başladım.01.08.2015 tarihinde Zonguldak ili Kilimli İlçesi Çatalağzı Belediyesine İmam olarak geçiş yaptım.1. derece 4.kademede iken 15.11.2017 tarihinden itibaren Başkan Yardımcılığı görevine atandım ve halen bu görevi sürdürmekteyim.Bu görevde 6 aylık süreden sonra boşalan Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna atamamın yapılmasında herhangi sorun veya engel bulunuyor mu? Başkan Yardımcılığı kadrosundan önceki görevim Müdürlük atamasında sorun yaratır mı? Okul nedeni ile Teknik Bir Müdürlük ataması mı yapılmalı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler İyi Çalışmalar.

» VHKİ Kadrosuna Atama Şartları 22.04.2018

İyi çalışmalar, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu memur yalnızca Dördüncü sınıfta bilgisayar dersi görmüştür. Buna göre bilgisayar sertifikası olmadan VHKİ kadrosuna atanabilir mi?

» Başkan Yardımcısının Teknik Müdür Kadrosuna Atanması 20.04.2018

İyi günler hocam. Bilindiği üzere Görevde Yükselme Yönetmeliğinde teknik ve teknik olmayan müdürlükler olarak değişiklik getirildi. Teknik müdürlük olan Park ve Bahçeler Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan, iktisadi idari bilimler fakültesi mezunu memur, Başkan Yardımcılığı kadrosuna atandıktan sonra tekrar Park ve Bahçeler Müdürü kadrosuna atanabilir mi? Teşekkür ederim.

» EPDK Yönetim Hizmetleri Uzmanının Müdür Kadrosuna Atanması 29.03.2018

EPDK da Yönetim Hizmetleri Uzmanı olarak çalışan memur belediyede müdür kadrosuna asaleten atanabilir mi?

» Başkan Yardımcılığından atama 28.03.2018

İyi günler, İlgi: Sorulma Zamanı: 26.03.2018 tarihli sorumuz. 4 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete'nin 20. maddesinin, c bendinde, c) Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde, en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, aranan şartları taşımaları kaydıyla, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “yönetim”, “araştırma–planlama” ve “hukuk” hizmetleri gruplarında gösterilen kadrolara sınavsız atanabilir. Bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara sınavsız atanmak için altı ay çalışmış olmak şartı aranmaz." ibaresi yer almaktadır. 7 Mayıs 2014 tarihli resmi gazetede ise, "MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde, (c) bendinde yer alan “araştırma-planlama” ibaresi “araştırma, planlama ve savunma hizmetleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “ve “hukuk”” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiştir." "Bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara sınavsız atanmak için altı ay çalışmış olmak şartı aranmaz" ibaresinin uygulanmasında bir mahsur var mıdır? Önceki Soru: Merhaba, 2005 yılında Lise mezunu iken Başkan Yardımcılığı kadrosuna atanan ve daha sonra bu kadrodan genel idare hizmetleri sınıfında uzman olarak çalışmakta iken 2010 yılı Haziran ayında İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren bir personelin görevde yükselme sınavına gerek kalmaksızın teknik kadroya ataması yapılabilir mi? İyi çalışmalar.