Mevzuat Takip SistemiGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Müdür Kadrosu İçin Gerekli Hizmet Süresi 19.02.2018

İyi Günler Hocam, Görevde yükselme sınavına müdür kadrosu için başvuran Teknik Hizmetler sınıfında bulunan mühendis kadrosundaki memurun hizmet süreleri toplamı 11 yılın üzerindedir. Bu memurun dört yıl üniversitede araştırma görevlisi, dört yıllda belediyede sözleşmeli olarak çalışmış olduğu, 2013 yılından itibaren de memuriyette geçen hizmetleri bulunmaktadır. Kamuda ve özelde çalışmış olduğu hizmetleri de değerlendirilmiştir. Bu memurun görevde yükselme sınavına katılabilmesi için toplam hizmet süresi (sözleşmeli ve özelde çalışmış olduğu dahil) üzerinden mi değerlendirme yapılmalı yoksa sadece memuriyette geçen süreler üzerinden mi değerlendirilmelidir? İyi çalışmalar.

» Zabıta amirliğine atanma 09.02.2018

Kurumumuz bünyesinde 1,5 yıldır zabıta komiseri unvanıyla görev yapan personelimiz Görevde yükselme ile zabıta amirliğine atanmak istemektedir. Zabıta yönetmeliğinin Görevde yükselme şartları bölümünde madde 17 de zabıta komiserliği için görevde yükselme şartlarında 4 yıl zabıta komiseri yapmak şartı bulunmaktadır. 1,5 yıllık zabıta komiserimiz bu yükselme sınavına girip zabıta amirliğine atanabilir mi? (kurumda amirlik şartlarını taşıyan başka müraacat yoksa 4 yıl şartı aranmaz ve başvurabilir denilmektedir) Saygılar..

» Teknisyenin Tekniker Kadrosuna Atanması 02.02.2018

Saygılar sayın hocam, teknisyen kadrosunda bulunan personel Yüksek okul mezunu diplomasını aldı. Hizmeti 5. yılında boş bulunan Tekniker kadrosuna yükselmeye tabi olmadan başkanın oluru ile 657 Dmk. 71 maddesine göre ataması yapılır mı? saygılarımla

» Yazı İşleri Müdürü Kadrosuna Atanma 30.01.2018

Merhaba Hocam, Personelimiz görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girerek 17/02/2015 tarihinde 68/B Torba kadro kapsamında gerekli 8 yıl hizmet şartı ve lisans mezunu olması nedeniyle kazanılmış hak aylığı 8/3 iken Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan 3.dereceli şef kadrosuna atandı. 2017 yılında kazanılmış hak aylığı 6-2 iken Belediyemiz norm kadro cetvelinde bulunan 1 dereceli Yazı işleri müdürü kadrosu için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girdi ve başarılı oldu. Tekrar 68/B kapsamında 10 yıl hizmet şartı ve lisans mezunu olması nedeniyle 1. dereceli kadroya atanabilir mi? Yoksa 1. Dereceli Yazı işleri müdürü kadrosunun Meclis kararı ile 3. derece kadroya çekilmesi gerekiyor mu? İyi çalışmalar.

» Şef Kadrosu İçin Görevde Yükselmeye Başvurma 28.01.2018

Personel-1 Öğrenimi: Fakülte Eski Kurumu: ............... Belediye Başkanlığı Eski Unvanı: VERİ Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni Yeni Kuruma Geliş Tarihi: 23.08.2017 Yeni Unvanı: Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni Kadro Derecesi: 7 Derce Kademe: 5/3 Fiili Hizmet: 8 yıl 7 ay 3 gün SSK Hizmeti: 0 yıl 4 ay 9 gün Kazanılmış Hak Aylığı: 8 yıl 7 ay 3 gün,

Personel-2 Öğrenimi: önlisans Eski Kurumu: Diyanet İşleri Başkanlığı Eski Unvanı: İmam-Hatip Yeni Kuruma Geliş Tarihi: 15.06.2016 Yeni Unvanı: Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni Kadro Derecesi: 5 Derce Kademe: 5/1 Fiili Hizmet: 6 yıl 4 ay 19 gün SSK Hizmeti: 2 yıl 7 ay 12 gün Kazanılmış Hak Aylığı: 7 yıl 10 ay 25 gün .

Yukarıda bilgileri belirtilen personeller 3 lük veya 7 lik şef kadrolarına müracaat edebilirler mi? İyi çalışmalar dilerim. Hayırlı Cumalar

» Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Mezun 25.01.2018

Sayın Hocam, Kurumumuzda Sağlık Meslek Lisesinin Tıbbi Sekreterlik Bölümünden mezun olup sağlık teknisyeni kadrosunda görev yapan personelimiz sırası ile aşağıdaki öğrenimleri tamamlamıştır. 1- 30.05.2007-30.05.2011 tarihleri arasında İşletme Fakültesinin İşletme bölümünden, 2- 07.09.2007-07.09.2009 tarihleri arasında Açıköğretim Fakültesinin Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünden, 3- 22.02.2014-10.10.2014 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsünün Sağlık Kurulumları İşletmeciliği bölümünde yüksek lisans, 4- 28.05.2014-28.05.2016 tarihleri arasında da Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olmuştur. Soru 1: İlgilinin göreve başlamış olduğu öğreniminin bir üst öğrenimi olan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezuniyet durumuna göre intibakı yapılarak, teknikere karşılık gelen yan ödeme ve özel hizmet tazminatlarından yararlandırılıp yararlandırılamayacağı? Soru 2: Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 e 43/b maddeleri uyarınca, Meslek yüksekokullarının bölüm ve program adlarının önerilen şekilde kabul edilmesine ve uygulamaya 2009-2010 öğretim yılından itibaren başlanmasına, Eski programların karşılarında gösterilen yeniden düzenlenen programlar ile eşdeğer olduğunun kabul edilmesine karar verilmiştir. Bahse konu karar ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunlarının unvanı meslek elemanı olarak kabul edilmiştir. İlgilinin yukarıda sıralanan öğrenim durumları dikkate alındığında kurumumuzca açılacak olan unvan değişikliği sınavında 4.sıradaki öğrenim durumuna göre Sağlık Teknikeri unvanındaki kadroya başvurusunun kabul edilip edilemeyeceği hususlarında tarafımıza bilgi verilmesini arz ederim.

» Şef kadrosuna atanma 23.01.2018

Hocam iyi çalışmalar. Kurumumuzda, 8.dereceli tekniker kadrosunda çalışan ve 6/1 derece-kademede olan lisans mezunu personelimiz 3 dereceli şef kadrosuna atanmak için görevde yükselme sınavına başvurmayı istiyor. Personelimiz, sözleşmeli memur olarak çalıştığı süre de dâhil olmak üzere memuriyette 5 yılını doldurdu. Yine kurumuzda taşeron firma üzerinden 3 yıl çalıştı. Norm kadromuzda 1 ve 3 dereceli tekniker kadrolarımız mevcut. Sorularım şunlar; 1) 3 ve 4 üncü dereceli görevler için en az 8 yıl fiilen çalışmış olması gerekir." Deniyor. D6 grubunda yer alan belediyemiz için, norm kadro yönetmeliğine göre şef kadrosu en alt 3, en üst 7 dereceli olarak ihdas edilebiliyor. 3 Dereceli Şef kadrosunu meclis kararıyla 5 dereceli şef kadrosu olarak ihdas edebilir miyiz? 2)Ayrıca 8 dereceli tekniker kadrosunu 6 dereceye ihdas edebilir miyiz? Tekniker personelimiz, bu değişiklikler yapılarak şef kadrosuna atanmak için görevde yükselme sınavına girebilir mi?

» Teknik öğrenim gerektiren müdürlüğe atama. 23.01.2018

Sayın hocam; Belediyemizde 7 ay Belediye Başkan Yardımcısı kadrosunda görev yapan memuru, Teknik öğrenim gerektiren müdürlüklerden birisine ataması yapabilir miyiz?

» Eğitmen kadrosuna atanma 15.01.2018

Sayın Hocam, 03/11/2016 tarihinde sorduğum sorunun cevabında eğitmen şef kadrosuna sınavsız atanabilir cevabına istinaden, Bilgisayar İşlt., VHKİ gibi kadrolarda çalışanlar Eğitmen kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

» Unvan Değişikliği 28.12.2017

15.06.2015 tarihinde göreve başlayan ve 15.10.2016 tarihinden asaleti onaylanan Genel İdari Hizmetleri Sınıfı Memur kadrosunda görev yapan Elektronik Haberleşme Mühendisliği Lisans Mezununun Teknik Hizmetler Sınıfı Mühendis Kadrosuna atanmasında herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığının tarafımıza bildirilmesini rica ederiz.