Mevzuat Takip SistemiGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

» Araştırma Görevlisi Olarak 8 yıl Süreyle Görev Yapan Ve Herhangi Bir Kamu Kurumunda Uzman Unvanlı Kadroya Görevde Yükselme Eğitimi Ve Sınavına Tabi Tutulmaksızın Atanıp Atanamayacağına İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 26.01.2007

» Araştırma Görevlisi Olarak Çalışmakta İken Memur Unvanlı Kadroya Atanan İlgilinin, Biyolog Unvanlı Kadroya Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına Tabi Tutulmaksızın Atanamayacağına İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 05.02.2007

» Asaleten 'Belediye Başkanı' Olarak Görev Yapmış Olan ve Mevzuatta Aranan Diğer Şartları Taşıyan Personelin, Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına Tabi Tutulmadan ‘Tapu Sicil Müdür Yardımcısı’ Kadrosuna Atanmasının Kurumun Takdirinde Bulunduğuna İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 26.12.2008

» Asli Memurluğa Atananların Unvan Değişikliği Sınavına Katılmasının Mümkün Olduğuna İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 27.06.2008

» Belediye Başkan Yardımcılığından Diğer Kadrolara Atanma / Devlet Personel Başkanlığı 10.10.2005

» Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosunda Asaleten Görev Yapan ve Mevzuatta Aranan Diğer Şartları Taşıyan Personelin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kadrosuna Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına Tabi Tutulmadan Naklen Atanabileceğine İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 22.08.2008

» Daimi İşçi Statüsünde Elektrik Teknisyeni Olarak Çalışan Bilahare Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Olan Kişinin İşçilik Statüsündeki Unvanının Görevde Yükselme Açısından Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceğine İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 21.11.2008

» Görevde Yükselme Eğitimine Katılmak İçin Müracaat Eden Personelin Hizmet Süresinin Değerlendirilmesinde, Muvazzaf Askerlik Süresinin Dikkate Alınması Gerektiği Hakkında / Devlet Personel Başkanlığı 12.07.2004

» Görevde Yükselmede Farklı Unvanlara Başvuru Yapılamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 18.09.2015

» Hemşire Unvanlı Kadrodan, Mühendis Unvanlı Kadroya Atanabilmek İçin İlgili Bakanlıkların Yönetmeliklerinde Adı Geçen Unvana Atanmak İçin Aranan Şartları Taşımanın Yanında Unvan Değişikliği Sınavında Da Başarılı Olması Gerektiği / Devlet Personel Başkanlığı 24.10.2008